Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Telafi Sunma

Satıcılar zaman zaman, temel sipariş ücretlerini iade etmenin dışında veya buna ek olarak, alıcılara sipariş sorunları için telafi sunmak isteyebilirler. Örneğin, alıcıya ulaşan ürünün kusurlu olması durumunda satıcı, ürünü geri almak için iade kargosunun ücretini karşılar. Alıcı, eline ulaşan ürünün beklediğinden farklı renkte olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı halde ürünü elinde tutmak isterse, satıcı alıcıya parasal telafi sunmayı tercih edebilir.

Sipariş Yönetimi bölümündeki tam ve kısmi para iadesi seçenekleri sayesinde satıcılar alıcılara telafi sunabilir. İki tür telafi için satır öğeleri bulunur:

 • İade Kargo Telafisi
 • Diğer Telafi

Telafi sunulduğunda, telafi tutarının tamamı satıcının hesabına borç olarak yansıtılır.

Para İadeleri ve Telafiler

Satıcılar, alıcının ilk başta ödediği ürün veya kargo ücreti gibi sipariş ücretleri için her zaman kısmi veya tam para iadesi yapabilirler. Telafiler sayesinde satıcılar, sipariş tutarlarını iade etme seçeneğine ek veya alternatif olarak alıcıların yaşadığı sipariş sorunlarını da telafi edebilir. Örneğin, kusurlu bir ürün söz konusu olduğunda satıcı, iade kargo telafisi sunabilir ve iade edilen ürün eline ulaştıktan sonra ürün bedelinin tamamını iade edebilir.

Tam Para İadesi ve Kısmi Para İadesi ekranlarında, "İade Kargosu Ücreti" için çeşitli giriş alanları görüntülenir.

Tam Para İadesi veya Kısmi Para İadesi ekranında, İade Kargo Telafisi ve Diğer Telafi alanlarının telafi satır öğeleri, belirli maksimum tutarları gösterir.

İade Kargo Telafisi için gösterilen maksimum tutar, orijinal kargo ücreti tutarının iki katından 10 TL fazla olur. Diğer Telafi tutarı, telafi için izin verilen toplam tutarın kalanına eşittir (en fazla 20 TL). İzin verilen maksimum tutarların nasıl hesaplandığına ilişkin açıklama aşağıda verilmiştir.

Telafi sunmak için aşağıdaki adımları uygulayın:


 1. Açılır menüyü kullanarak Para İadesinin Nedeni alanında uygun bir değer seçin.

  Bu işlem, telafi sunulsa bile tüm olaylarda zorunludur.

 2. İade kargosu ve/veya diğer telafi tutarını Para İadesi Tutarı kutusuna girin.

  Sınırlar, Maksimum Tutar sütununda gösterilir. Talep edilen toplam tutar, ürün ve kargo ücretinin toplam tutarını aşıyorsa telafiyi onaylamanızı isteyen bir açılır pencere görüntülenir.

 3. İsteğe bağlı: Alıcıya Not ekleyin.

  Bu, müşteri hizmetleri açısından iyi bir uygulamadır.

 4. Para İadesini Gönder tuşuna tıklayın.

  Verilerin güncellenmesi 15 dakika kadar sürebilir.

 5. İsteğe bağlı: Satıcı notu ekleyin.

  Bu not, alıcıya gösterilmez ancak siparişle ilgili işlemleri takip etmenize yardımcı olabilir. Satıcının notu alanında, dilediğiniz zaman not ekleyebilir, mevcut notları revize edebilir veya silebilirsiniz.

Satıcılar, telafi veya para iadesi sunarken hem "Alıcıya not" hem de "Satıcının notu" oluşturabilir. "Notunuz" seçeneği, siparişle ilgili olarak yaptığınız işlemleri takip etmenize olanak sağlar ve sonraki adımlara yönelik hatırlatıcılar içerir. Not için 255 karakter girebilirsiniz. Gerektiği durumlarda, devam edip yeni bilgiler ekleyebilir veya eski bilgileri kaldırabilirsiniz.

Telafi Sınırları

Siparişle ilgili para iadesi veya telafi işlemlerinde satıcıların alıcılara sunabilecekleri toplam tutarın belirli sınırları vardır. Bir siparişin para iadesi, alıcının ilk başta ödediği toplam tutarı aşmamalıdır. Ancak telafilerde sağlanabilecek toplam tutar, siparişin toplam ücretini aşabilir.

Amazon, aşağıdaki iki sayıdan en yüksek olanı hesaplayan bir formül kullanarak bir siparişteki her ürün için maksimum telafi tutarını gösterir:

 • 1. Sınır: Alıcının orijinal kargo için ödediği ücretin ve ürün fiyatının %50'si.
 • 2. Sınır: Alıcının ilk başta ödediği kargo ücretinin iki katı artı 10 TL artı 20 TL.

Eğer Ü = Ürün Fiyatı ve K = Orijinal Kargo Ücreti ise telafiler için izin verilen maksimum tutarı belirlemek amacıyla kullanılan formül şu şekilde olur:

 • 1. Sınır Formülü: 0,5*(Ü+K)
 • 2. Sınır Formülü: (2*K) + 30 ₺
1. Örnek

Ürün Fiyatı 175 ₺
Orijinal Kargo Ücreti 25 ₺
Toplam 200 ₺
1. Sınır Hesaplaması 0,5 x 200 = 100 ₺
2. Sınır Hesaplaması (2 x 25) + 30 = 80 ₺

Bu durumda, en yüksek sayı 100 ₺'dir. Bu sayı, bu örnekteki sipariş için izin verilen maksimum telafi tutarıdır. İade kargo telafisi için maksimum tutar 60 ₺ olur (2*K+10 ₺) diğer telafiler için izin verilen maksimum tutar, kalan 40 ₺ olur.

2. Örnek

Ürün Fiyatı 16 ₺
Orijinal Kargo Ücreti 8 ₺
Toplam 24 ₺
1. Sınır Hesaplaması 0,5 x 24 = 12 ₺
2. Sınır Hesaplaması (2 x 8) + 30 = 46 ₺

Bu durumda, en yüksek sayı 46 ₺'dir. Bu siparişte, iade kargo telafisi için maksimum tutar 26 ₺ olur (2*K+10 ₺) diğer telafiler için izin verilen maksimum tutar, kalan 20 ₺ olur.

Not: 2. Sınır hesaplaması sonucunda en yüksek sayı elde edildiğinde, "Diğer telafi" alanındaki maksimum tutar her zaman 20 ₺ olur.

Telafi tutarları alıcıya, ürün fiyatı ile kargo ücretine ek olarak sunulabilir. Satıcılar, tüm sınırlar tükenene kadar bir sipariş için para iadeleri ve telafiler sağlamaya devam edebilirler.

Telafiler İçin Faturalandırma

Telafiler, belirli bir siparişle bağlantılı olarak işlenir. Ancak telafiler sipariş ücreti için para iadesi niteliği taşımadığından, bu işlemlerde siparişle ilgili Amazon ücretlerine göre ayarlama yapılmaz. Söz konusu düzeltmeler yalnızca, ilk başta ödenen sipariş tutarları (ürün ve kargo ücretleri gibi) alıcıya iade edilirken yapılır. Buna göre, telafi tutarının tamamı satıcı hesabına borç olarak yansıtılır.

Telafiler, Ödeme Özeti sayfasındaki "Diğer" satır öğesinde gösterilir. Özet Görünümündeki "Diğer" satır öğesi, özet alanında ayrıca gösterilmeyen sipariş ücretlerinin para iadesi bilgilerini de içerir.

İşlem Detayları görünümünde, "Diğer" para iadesi tutarı, siparişle ilgili para iadeleri ve telafilerin dökümünü gösterir.

Belirli bir siparişe ilişkin telafi tutarlarının detaylı görünümü için Sipariş Yönetimi bölümündeki para iadesi görünümünü kullanın. İade edilen veya telafi olarak sunulan tutarların en kapsamlı dökümünü Kısmi Para İadesi görünümünde bulabilirsiniz. Sipariş Yönetimi bölümündeki ilk para iadesi sayfasına geri döndüğünüzde, alıcıya sunulmuş olan belirli sipariş ve telafi tutarlarının yanı sıra, kalan tüm kullanılabilir tutarları görebilirsiniz.

Telafi tutarları, satıcının hesabına borç olarak yansıtılır ve mevcut kaynaktan düşülür. Eksiye düşen hesap bakiyeleri, satış sözleşmenizin koşullarına göre izin verilen herhangi bir şekilde ele alınabilir.

Alıcılar için Telafileri İşleme

Telafiler, alıcının, siparişi için kullandığı ödeme aracına yatırılır. Yani alıcı, sipariş için kredi kartı veya banka hesabını kullandıysa yatırılan tutarı ekstresinde görür. Hem telafi tutarı yatırılır hem de siparişin para iadesi yapılırsa alıcı, ekstresinde iki girişi de görür.

Telafiler ve Satıcı Performansı

Telafiler, satıcı performans istatistiklerinizdeki para iadesi yüzdesine katkıda bulunmaz. Bir siparişteki bir veya daha fazla ürün bedelinin tamamı iade edilirse sipariş, iade edilen sipariş olarak sayılır ve Para İadesi Oranınıza eklenir.

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates