Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Tedarik zinciri standartları

Standartlarımızın geçerli yasaların gerekliliklerini aştığı durumlarda bile, Amazon mağazalarında satışta olan veya Amazon'a gönderilen tüm ürünlerin Amazon'un tedarik zinciri standartlarına uygun olarak üretilmesini bekleriz. Bu ürünlerin insan haklarına ve çevreye saygılı, işçilerin haysiyetini koruyan yollarla üretilmesini sağlamakta kesinlikle kararlıyız.

Aşağıdaki sorunlarla ilgili olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tedarik zinciri standartlarımızın ihlal edildiğine dair inandırıcı iddiaları veya raporları değerlendiririz:

  • Zorla çalıştırma, sözleşmeli kölelik veya çocuk işçiliği
  • İşçilere yönelik ayrımcılık, taciz veya fiziksel, sözlü ya da psikolojik istismar
  • Sanayi atıklarının veya tehlikeli atıkların tahliyesi gibi, işçiler ya da toplum için risk teşkil eden çevre sorunları
  • Güvenli olmayan veya tehlikeli çalışma koşulları
  • Etik ihlaller

Ürünlerinizle veya tedarik zincirinizle ilgili bazı belgeler sağlamanızı isteyebiliriz.

Ürünlerinizin yürürlükteki yasaları veya tedarik zinciri standartlarımız dahil olmak üzere politikalarımızdan herhangi birini ihlal ettiğini düşünüyorsak gerekli düzeltici eylemler gerçekleştiririz. Bu eylemlere, masrafı size ait olacak şekilde envanterin iade edilmesi, satış yetkilerinin derhal askıya alınması veya sonlandırılması, lojistik merkezlerimizdeki envanterin ücret iadesi yapılmadan yok edilmesi ya da iş ilişkisinin sonlandırılması dahildir ancak söz konusu eylemler bunlarla sınırlı değildir.

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates