Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Kısıtlanmış Ürünler Politikamızla ilgili olarak satıcılara yönelik ek bilgiler ve kaynaklar

Önemli: Amazon'da satışa sunulan ürünler tedarik ediyorsanız ilgili tüm yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra bu ürünler ve ürün liste kayıtları için geçerli olan Amazon politikalarına uymanız gerekir.

Yasa dışı olan ve politikamızı ihlal eden ürünleri tespit etme yöntemlerimizi iyileştirmek için müşterilerimiz adına sürekli yenilikler yapıyoruz ve bu ürünleri tespit etmek için kullandığımız sistemleri aralıksız yeniliyoruz. Sistemlerimiz, nadiren de olsa, sitemizde satılmasına izin verilen ürünleri kaldırabilir. Bu durum, bize sağlanan ürün bilgilerinin eksik veya hatalı olması ya da sistemlerimizin bir ürünü yanlışlıkla kısıtlanmış olarak tanımlaması halinde ortaya çıkabilir. Ayrıca, yasal olan bazı ürünlerin de politikalarımız uyarınca yasaklı olduğunu unutmayın. Bir ürünün kaldırılmasının hatalı olduğunu düşünen satış ortakları, Satış Ortağı Destek ekibi ile iletişime geçmelidir. Bunun üzerine ürünü inceler ve hem sistemlerimizde hem de satış ortağının hesap durumunda gerekli düzeltmeleri yaparız. Kısıtlanmış bir ürünün liste kaydını "Stokta Yok" olarak ayarlamanın ilgili liste kaydını politikalarımızla uyumlu hale getirmediğini unutmayın. Ürününüzün Amazon'da kısıtlanmış ürün şeklinde tanımlanmasının bir hata olduğunu düşünüyorsanız kısıtlamaya karşı Satış Ortağı Destek ekibine yapacağınız itiraz sürecinde uyumluluğu sağlamak için liste kaydını derhal kapatın.

Politikalarımızı veya geçerli yasaları ihlal eden satış ortaklarına suçun türüne ve satış ortağının hesap geçmişine bağlı olarak değişebilen bir yaptırım uygulanabilir. Bu yaptırımı belirlerken ihlallerin ciddiyeti ve sayısı ile diğer ilgili bilgiler dahil olmak üzere satış ortağının hesabına ait çeşitli faktörleri dikkate alırız. Satış yetkileri kaldırılan satış ortakları, çoğu durumda bu karara itiraz edebilir. Bazı durumlarda, satış ortağı, ihlallere yol açan temel nedenleri etkili bir şekilde ortadan kaldıracak ve söz konusu ihlallerin tekrarlanmasını veya başka ihlallerin yaşanmasını önleyecek sağlam bir hareket planını uygulamaya geçirdiyse kendisinin satış ortağı hesabını eski durumuna getirebiliriz.

Politikalarımıza uygunluk konusunda satış ortaklarına yardımcı olacak bazı en iyi uygulamalar aşağıda belirtilmiştir:

 • "Yasaklı Liste Kaydı Örnekleri" bölümünde belirtilmediği veya mevcut bir ASIN'e sahip olduğu için ürüne izin verildiğini varsaymayın.
 • Satmayı planladığınız her ürünü incelemesi için bir veya daha fazla çalışanı görevlendirin. Bu çalışan, ürünler için geçerli olan yasalar da dahil olmak üzere, söz konusu ürünler ile sektör hakkında kapsamlı ve güncel bilgilere sahip olmalıdır.
 • "Yasaklı Liste Kaydı Örnekleri" dahil olmak üzere, Kısıtlanmış Ürünler Politikamızı ve ürün kataloğunuzu düzenli aralıklarla ve dikkatle inceleyin. Envanter verilerinde yer alan veya otomatik bir sistem aracılığıyla yüklenen tüm ürünler buna dahildir.
 • Üretici dışında bir kaynaktan envanter satın alıyorsanız ürünlerin kaynağını ve hangi yasal çerçevede satılabileceğini öğrenmeye özellikle dikkat edin.
 • Ürünün satılıp satılamayacağından emin değilseniz ürünü listelemeyin.
 • Gıda takviyesi veya ilaç satıyorsanız bu ürünlerin içeriklerini öğrenin ve bu içeriklere izin verilip verilmediğini araştırın. Satıcılar, bu araştırmalarda Kategori, Ürün ve İçerik Kısıtlamalarımızın yanı sıra aşağıda listelenenler gibi çeşitli çevrimiçi kaynaklardan da yararlanabilir.
 • "Yasaklı Liste Kaydı Örnekleri" bölümünde açıkça belirtilmediği veya mevcut bir ASIN'e sahip olduğu için ürüne izin verildiğini varsaymayın.
 • Satmayı planladığınız her ürünü incelemesi için bir veya daha fazla çalışanı görevlendirin. Bu çalışan, ürünler için geçerli olan yasalar da dahil olmak üzere, söz konusu ürünler ile sektör hakkında kapsamlı ve güncel bilgilere sahip olmalıdır.
 • "Yasaklı Liste Kaydı Örnekleri" dahil olmak üzere, Kısıtlanmış Ürünler Politikası sayfamızı ve ürün kataloğunuzu düzenli aralıklarla ve dikkatle inceleyin. Envanter verilerinde yer alan veya otomatik bir sistem aracılığıyla yüklenen tüm ürünler buna dahildir.
 • Üretici dışında bir kaynaktan envanter satın alıyorsanız ürünlerin kaynağını ve hangi yasal çerçevede satılabileceğini öğrenmeye özellikle dikkat edin.
 • Ürünün satılıp satılamayacağından emin değilseniz ürünü listelemeyin.
 • Gıda takviyesi satıyorsanız bu ürünlerin içeriklerini öğrenin ve bu içeriklere izin verilip verilmediğini araştırın. Satıcılar, bu araştırmalarda Kısıtlanmış Ürünler Politikası sayfamızın yanı sıra çeşitli çevrimiçi kaynaklardan da yararlanabilir.

Kısıtlanmış ürün ihlalleri için eylem planı oluşturma, uygulama ve gönderme

Eylem planı nedir?

Eylem planı, ürünlerinizin veya hesabınızın devre dışı bırakılmasına yol açan sorunları, söz konusu ihlali çözüme ulaştırma adımlarını ve bunların tekrar gerçekleşmemesini sağlamak için uyguladığınız önleyici eylemleri açıklar.

Uygulanabilir bir eylem planında aşağıdaki dört soru yanıtlanmalıdır:

 • Kısıtlanmış ürün ihlali neydi veya hangi ürün nedeniyle hangi politika ihlal edildi?
 • İhlale yol açan neydi?
 • İhlali çözüme ulaştırmak için hangi reaktif adımları attınız?
 • İhlalin ileride tekrar gerçekleşmesini önlemek için hangi proaktif adımları attınız?

Eylem planınız gerçeklere dayalı ve dolaysız olmalıdır. Ürününüzü, işletmenizi veya müşterilerinizi tanıtmak yerine, soruna yol açan olaylara ve durumlara odaklanın. Özellikle ele almanız gereken mevcut kısıtlanmış ürün ihlali varsa bunu açıklayın ancak son zamanlarda hesabınızda yaşanan tüm politika veya performans sorunlarını açıklamaya çalışmaktan kaçının.

Eylem planınızı oluşturmak, uygulamak ve göndermek için aşağıdaki adımları tamamlayın.

1. adım: Kısıtlanmış ürün ihlalinizi belirleyin

Eylem planınızda ihlali tanımlayın ve açıklayın. Politikayı ihlal eden ASIN'i veya belirli ürün türünü ekleyin.

Amazon'un kısıtlanmış ürün politikaları hakkında daha fazla bilgi için Kategori, ürün ve içerik kısıtlamaları sayfasına bakın.

İtirazınızı reddedebilecek derecede basitleştirmeden kaçının:

 • Genelleyici planlar: Belirli bir açıklama yapmadan veya ürünü herhangi bir şekilde tanımlamadan, ihlal nedeniyle özür dilemek ve ileride daha iyisini yapacağınızın sözünü vermek
 • Geçersiz temel neden: "ASIN'i ben oluşturmadım, web sitesinde halihazırda bulunan bir ürüne karşılık olarak satışa sundum." veya "Kısıtlanmış bir ürün satışa sundum."

2. adım: Kısıtlanmış ürün ihlalinizin nedenini tanımlayın

Eylem planınızda ihlalin nedenini tanımlayın ve açıklayın. İhlalin neden gerçekleştiği konusunda mümkün olduğunca spesifik olun.

3. adım: Kısıtlanmış ürün ihlalinizi çözüme ulaştırmak için reaktif adımlar atın

İhlalinizi çözüme ulaştırmak için gereken reaktif adımları izleyin ve söz konusu adımları eylem planınızda açıklayın. Bu adımlar aşağıdakileri içerebilir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 • Yasaklı liste kaydını silme
 • İhlal iddialarını ortadan kaldırmak için liste kaydınızın detay sayfasını güncelleme
 • Uygunluğu göstermek için gerekli bilgileri sağlama
 • Teknik bir sorunu çözme

4. adım: Kısıtlanmış ürün ihlalinin ileride tekrar gerçekleşmesini önlemek için proaktif adımlar atın

İhlalin ileride tekrar gerçekleşmesini önlemek için proaktif adımlar atın ve söz konusu adımları eylem planınızda açıklayın. Bu adımlar aşağıdakileri içerebilir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 • Amazon'un kısıtlanmış ürün politikalarından biri veya daha fazlası konusunda kendinizi ve çalışanlarınızı eğitmek
 • İleride bir veya daha fazla yasaklı ürünün listelenmesini önlemek için dahili süreci ya da politikayı gözden geçirmek
 • Amazon liste kayıtlarınızı kapsamlı bir incelemeye tabi tutmak ve yürürlükteki yasalar ile Amazon politikalarına uymayan liste kayıtlarını silmek
 • Yasal bir uzmana danışarak yasalar, yönetmelikler ve Amazon politikaları hakkında tavsiye almak

Attığınız adımların, kısıtlanmış ürün ihlalinin ileride tekrar gerçekleşmesini etkili bir şekilde önleyeceğinden emin olun ve geçersiz proaktif adımlar listelemekten kaçının. Örneğin:

 • "Bir ürüne izin verilip verilmediğinden emin değilsem ürünü listelemeden önce onay almak için Satış Ortağı Destek ekibine ulaşacağım." Amazon, liste kayıtlarını uygunluk açısından ön incelemeye almaz veya yasal tavsiyede bulunmaz. Bir ürüne izin verilip verilmediğini sormak için Satış İş Ortağı Destek ekibine ulaşmak, uyumluluğun sağlanması açısından etkili bir mekanizma değildir.
 • "Ek ihlalleri önlemek için şüpheli liste kayıtlarını 'Pasif (stokta yok)' olarak ayarlarım." Yasaklandığı tespit edilen ürünlerin liste kaydının "Kapalı" veya "Pasif (stokta yok)" durumuna geçirilmesi satıcı hesabınızın devre dışı bırakılması ihtimalini engellemez.

5. adım: Eylem planınızı gönderin

Eylem planınızı göndermek için Seller Central'daki Satıcı Performansı gösterge panelinizin üst kısmında yer alan talimatlara bakın.

Not: Amazon, eylem planınızda açıklanan tüm reaktif ve proaktif adımların gönderim anında uygulandığını varsayar. Önceki ihlallerle aynı veya çok benzer yeni ihlaller yaparsanız bu ihlaller için yeni bir eylem planı sağlamalısınız. Eski bir eylem planını yeniden kullanamazsınız.

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates