Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Müşteri ürün yorumu politikaları

Müşteri yorumları, müşterinin Amazon’daki alışveriş deneyiminin önemli bir parçasıdır. Müşteriler ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek, ürünün müşteri gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek ve bilinçli bir satın alma kararı vermek için bu yorumları kullanır. Müşteri yorumları satıcılara da müşterinin satıcının ürünü hakkında ne düşündüğünü, müşterilerin hoşuna giden ürün özelliklerini ve hangi alanların geliştirilmesi gerektiğini anlama konusunda yardımcı olur. Ayrıca yorumlar satıcılara ürünlerini nasıl iyileştirebileceklerine ilişkin fikir verir. Müşteri yorumlarının müşterilere ve satıcılara bu avantajları sağlamaya devam edebilmesi için müşterilerin ürün deneyimini her zaman doğru şekilde yansıtmaları gerekir.

Amazon’un Müşteri Yorumlarının doğruluğunu korumaya yönelik belirli politikaları vardır. Sizden bu politikalara uymanızı ve fark etmiş olabileceğiniz tüm ihlalleri bildirmenizi rica ediyoruz. Aşağıda politika sayfalarımıza bağlantılar bulabilirsiniz. Amazon’un müşteri yorumu ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını unutmayın. Müşteri yorumlarını manipüle etmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunulduğunu tespit edersek aşağıdakiler de dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, acilen eyleme geçeriz:

 • Satıcının Amazon’daki satış yetkisinin acil ve kalıcı olarak geri çekilmesi ve maddi kaynakların aktarılmaması.
 • Ürünün tüm yorumlarının kaldırılması ve ürünün ileride yorum veya puan almasının engellenmesi.
 • Ürünün Amazon'da satıştan kalıcı olarak kaldırılması.
 • Hukuk davaları, mali ve cezai yaptırımlar dahil olmak üzere satıcıya karşı yürütülecek yasal işlemler.
 • Satıcının adının ve ilgili diğer bilgilerin herkese açık olarak ifşa edilmesi.

Amazon Müşteri Yorumu politikalarını kapsamlı bir şekilde incelemenizi ve politikaları ihlal eden eylemleri vakit kaybetmeden düzeltmenizi şiddetle öneririz. İş ortaklarınıza, çalışanlarınıza ve birlikte çalıştığınız üçüncü taraf iş ortaklarınıza bu politikalar hakkında eğitim vermeniz de önemlidir. İş ortaklarınıza, çalışanlarınıza veya üçüncü taraf şirketlere ait ihlaller, bilginiz veya onayınız dışında gerçekleşmiş olsa bile cezai yaptırımlarla sonuçlanır.

Müşteri Yorumu politikalarının ihlaline dahil olan eylemler aşağıda verilmiştir ancak bunlar aşağıdakilerle sınırlı değildir:

 • Bir satıcının kendi ürününe veya rakibinin ürününe yorum bırakması.
 • Bir satıcının, ürününe veya rakibinin ürününe yorum bırakması ve karşılığında üçüncü bir tarafa maddi bir ödül, indirim, ücretsiz ürün veya başka bir telafi teklif etmesi. Buna, müşteri yorumları satan hizmetlerin, web sitelerinin veya sosyal medya gruplarının kullanımı dahildir.
 • Bir satıcının, alıcının yorum yazmasının ardından para iadesi veya ücret iadesi sağlamayı teklif etmesi (Amazon dışı ödeme yöntemi ile yapılacak ücret iadesi dahil) ve ücret iadesi veya ürün iadesi yapmadan önce ya da yaptıktan sonra alıcıdan yorumunu kaldırmasını veya değiştirmesini istemesi. Bu, Amazon'da alıcı-satıcı mesajlaşma hizmeti aracılığıyla veya doğrudan müşterilerle iletişime geçilerek ya da üçüncü taraf hizmetleri, web siteleri veya sosyal medya grupları kullanılarak yapılabilir.
 • Bir satıcının, bir yorumla ilişkili olarak ücretsiz veya indirimli ürünler sunan bir üçüncü taraf hizmeti kullanması (örneğin, müşterilerin yorumlarının satıcılar tarafından izlenebilmesi için müşterilerin herkese açık Amazon profillerini kaydetmelerini gerektiren bir yorum kulübü).
 • Satıcının bir aile üyesinin veya bir çalışanının, satıcının ürünü ya da bir rakibinin ürünü için yorum bırakması.
 • Bir satıcının, yorum sahibinden yorumu değiştirmesini veya kaldırmasını istemesi. Ayrıca bir yorum sahibine bunu yapması için para iadesi veya başka bir telafi teklif edilmesi.
 • Bir satıcının, olumsuz değerlendirmelerin kendisine veya farklı bir geri bildirim mekanizmasına, olumlu değerlendirmelerin ise Amazon’a yönlendirilmesini sağlaması.
 • Bir satıcının, yorumları manipüle etmek ve yorum toplayarak bir ürünün yıldız puanını artırmak amacıyla ürünler arasında varyasyon ilişkisi oluşturması.
 • Bir satıcının, ürün paketi veya kargo kutusu ile ilgili bir yorum karşılığında olumlu bir Amazon yorumu veya teşvik talep etmesi.
 • Bir satıcının, rakibinin ürününe bir yorum yazması veya rakibinin ürününü değiştirmesi için bir müşteri hesabı kullanması.
Not: Burada “satıcı” ile kastedilen, satıcının yanı sıra satıcının tüm çalışanları ve üçüncü taraf iş ortaklarıdır.

Aşağıda Müşteri Yorumu politikalarımızı detaylı olarak açıklayan sayfaların listesi verilmiştir.

Seller Central’daki Politika Sayfaları:

Amazon’daki Talimat Sayfaları:

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates