Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Hesap ayarları

Tüm hesap bilgilerinizi Hesap Ayarları içinden yönetebilirsiniz.

Hesap ayarlarınıza erişmek için Seller Central'ın sağ üst köşesindeki Ayarlar seçeneğine tıklayın. Ödeme alma ve ödeme yapma yöntemleriniz, işletme bilgileriniz, kargo ve iade ayarlarınız, vergi bilgileriniz hakkındaki detayları görmek için Hesap Bilgisi seçeneğine tıklayın.

Liste kayıtlarınızı geçici olarak devre dışı bırakmak istiyorsanız bkz. Tatiller ve hesaba erişimin olmadığı diğer zamanlar için liste kayıtlarının durumu. Hesabınızı kalıcı olarak kapatmak istiyorsanız bkz. Satıcı hesabınızı kapatma.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu > Seller Central'a Giriş hakkında bilgi edinmek için şu Satıcı Eğitim Programı videosunu izleyin:

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates