Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Ürün numaranızı bulma

Çoğu kategoride, Amazon'da yeni ürün sayfaları oluşturmak ve liste kayıtları sunmak için ürünlerinizi endüstri standardında ürün tanımlayıcılarla ilişkilendirmeniz gerekir. Bu tanımlayıcılar, liste kayıtlarını Amazon kataloğunda zaten mevcut olan ürünlerle eşleştirerek ürün sayfasının doğruluğunu garantiler.

Ürün numaraları, GTIN veya Global Ticaret Ürün Numarası olarak adlandırılan benzersiz tanımlayıcılar sisteminin bir parçasıdır. Amazon kataloğunda sayfa oluşturmak için kullanılan en yaygın GTIN'ler; Evrensel Ürün Kodları (UPC), Uluslararası Standart Kitap Numaraları (ISBN), Avrupa Ürün Numaralarıdır (EAN) ve Japonya Ürün Numaralarıdır (JAN). Ürün numaraları, Amazon Standart Kimlik Numaralarından (ASIN) farklıdır, çünkü bunlar Amazon dışında birçok sistemde kullanılır.

Not: Ürün numaraları da dahil olmak üzere, yanlış ürün tanımlama bilgileri kullanmak yasaktır ve ASIN oluşturma ayrıcalıklarınızın kaldırılmasına yol açabilir. Ürün numaraları GS1 veritabanına göre onaylanacaktır. Daha fazla bilgi için bkz. Ürün Detay Sayfası Kuralları ve ASIN Oluşturma Politikası.

Ürün numarası bulmak için:

  1. Ürününüzün belirli numara gereklilikleri olup olmadığını görmek istiyorsanız Ürün numaraları için kategori gerekliliklerini kontrol edin.
  2. Ürününüzün ambalajındaki (veya kapağındaki) barkodun üst veya alt kısmında bulunan ISBN, UPC veya EAN kodlarına bakın. GTIN-14 kodları kargo konteynerinde bulunur.

ISBN: 10 basamaklı veya 13 basamaklı. ISBN, X harfiyle bitiyorsa bu harfi de ekleyin.
UPC: 12 basamaklı. Barkodun sol ve sağ taraflarındaki basamakları ekleyin.
EAN, JAN: 13 basamaklı
GTIN-14: 14 basamaklı

Ürün numaraları nerede kullanılır?

Ürünleri listelemek için Ürün Ekle aracını kullanıyorsanız ürünü Amazon kataloğunda bulmak için ürün numarasını arama çubuğuna girin. Bir envanter dosyası şablonu kullanıyorsanız ürün numarasını product-ID (ürün numarası) alanına girin.

Ürününüz bir çoklu paket veya ürün setiyse, paketteki tek bir ürünün ürün numarasını değil, söz konusu pakete ait doğru ürün numarasını ve ürün adedini eklediğinizden emin olun.

Eksik veya yanlış eşleşmiş ürün numarası sorunlarını giderme


Ürün numaranızı bulma


Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates