Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Türkiye Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği

Yönetmeliğin tam metni ve yönetmelik hakkında daha fazla bilgi, Türkiye Mevzuat web sitesinde bulunmaktadır: http://www.mevzuat.gov.tr .

Oyuncaklar için; oyuncak güvenliği, etiketleme, uyarılar ve idari yükümlülüklerle ilgili önemli gereklilikler olduğunu unutmayın.

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’ne uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu materyal sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yasal tavsiye niteliği taşımaz. Ürününüzle ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkında sorularınız varsa hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz.

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kimler için geçerlidir?

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği; oyuncak üreticileri, yetkili temsilcileri, ithalatçıları ve distribütörleri için yükümlülükleri belirler.

 • Oyuncak üretiyorsanız veya tasarlanıp üretilmesini sağlıyor ve adınız ya da ticari markanız altında pazarlıyorsanız üretici kabul edilirsiniz.
 • Bir oyuncak üreticisi, belirli görevlerle ilgili olarak kendi adına hareket etmeniz için size yazılı vekaletname verirse yetkili temsilci kabul edilirsiniz.
 • Türkiye'de yerleşikseniz ve Türkiye dışından oyuncakları Türkiye'ye satıyorsanız ithalatçı kabul edilirsiniz.
 • Oyuncağı satılabilir veya tedarik edilebilir hale getiriyorsanız fakat üretici ya da ithalatçı değilseniz distribütör kabul edilirsiniz.

Hangi ürünler Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamındadır?

Tüm oyuncaklar Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamındadır. Oyuncaklar, 14 yaşın altındaki çocuklar tarafından oyunlarda kullanılmak üzere tasarlanmış veya bu amaçla üretilmiş ürünlerdir. Ürünün sadece "oyun" amaçlı olması gerekmez. Oyuncak ayılı bir anahtarlık veya hayvan şeklinde, yumuşak dolgulu bir sırt çantası gibi başka işlevleri de olabilir. Olası bir oyun işlevi olan, çocuklara hitap eden veya onlara yönelik olarak pazarlanan tüm ürünler, yönetmelik kapsamında oyuncak kabul edilebilir.

Birkaç ürün türü mevzuat kapsamı dışında tutulmuştur. Kapsam dışı tutulan tüm ürünlerin listesi Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Ek I'de yer almaktadır. Kapsam dışı tutulan ürünlere örnek olarak, 500'den fazla parçası olan yapbozlar, tekerlekli paten gibi spor ekipmanları, bebek emzikleri, oyuncak buhar makineleri, sapanlar ve mancınıklar verilebilir.

Bir oyuncak, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'ne uygun değilse ne yapmalıyım?

Amazon Services İş Çözümleri Sözleşmesi uyarınca, ürünlerinizin (ambalajları dahil), teklifinizin ve ilerleyen zamanlarda bu ürünlerin satışının geçerli tüm yasalara (tüm işaretleme ve etiketleme gereklilikleri dahil) uygun olmasını sağlamak zorundasınız.

Bu nedenle, Amazon pazaryerinde oyuncak satıyorsanız veya satmayı düşünüyorsanız, geçerli yasa ve mevzuatlara uymaya ek olarak aşağıdakileri de yerine getirmelisiniz:

 • Yönetmelik ve ilgili ikincil mevzuat kapsamındaki tüm yeni gereklilikleri öğrenin.
 • Ürünlerinizin ve ürün bilgilerinizin, geçerli yürürlük tarihleri itibarıyla, yönetmelikte belirtilen yeni gerekliliklere tamamen uygun olmasını sağlayın.

Oyuncak Güvenliği Uyarıları ile ilgili olarak, Madde 11 (2)'ye özellikle dikkatinizi çekmek isteriz:

(...) Minimum ve maksimum kullanıcı yaşının belirtildiği uyarılar ve Ek-5'te belirtilen diğer geçerli uyarılar gibi, oyuncağı satın alma kararını etkileyen uyarılar, tüketiciye sunulan ambalajın üzerinde yer almalı veya satın alma işleminin internet üzerinden yapıldığı durumlar dahil olmak üzere, tüketicinin, ürünü satın almadan önce kolayca görebileceği şekilde yerleştirilmelidir.

Türkiye Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'nin 5. Maddesinin yedinci paragrafı gereğince, güvenlik talimatları ve uyarıları Türkçe yazılmalıdır.

Ürettiğiniz veya sattığınız bir oyuncağın Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'ne uygun olmadığını düşünmeye yönelik gerekçeniz varsa, oyuncağı derhal yönetmeliğe uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gereken düzeltici önlemleri almalısınız. Oyuncağın risk teşkil ettiğini düşünüyorsanız ilgili yetkili makamı derhal bilgilendirmelisiniz.

Yetkili bir makam size gerekçeli bir bilgi talebi iletirse, oyuncağın uygunluğunu göstermek için gerekli bilgi ve belgeleri sağlamalı, oyuncağın teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak üzere gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde iş birliği yapmalısınız.

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'nin temel gereklilikleri nelerdir?

Güvenlik:

Oyuncakların Türkiye'de satılabilmesi için, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Ek II'de listelenen temel güvenlik gerekliliklerine uygun olması gerekir. Bu gereklilikler hem genel (ör. çocukların ve ebeveynler veya bakıcılar gibi başkalarının sağlığı ve güvenliği) hem de özel (ör. fiziksel, kimyasal ve mekanik riskler, alevlenebilirlik vb.) niteliktedir. Oyuncaklar ve içerdikleri kimyasallar, öngörülebilir bir şekilde kullanıldığında insanların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmamalıdır.

36 aydan küçük çocukların veya belirli yaş gruplarının kullanımına yönelik oyuncaklar için özel gereklilikler vardır. Örneğin 36 aydan küçük çocukların kullanımına yönelik oyuncaklar, küçük parçalar veya belirli kimyasallar içermemelidir.

Belgeler, işaretler ve uyarılar:

Üreticiler, oyuncakların CE işareti taşımasını, uygunluk beyanına sahip olmasını ve oyuncaklarla birlikte Türkçe talimatlar, güvenlik bilgileri ve uyarılar sunulmasını sağlamaktan sorumludur. Oyuncağı satın alma kararını belirleyecek nitelikteki uyarılar (ör. minimum veya maksimum kullanıcı yaşı), ürün ambalajı üzerine veya tüketicinin satın almadan önce kolayca görebileceği bir yere yerleştirilmelidir. Üreticilerin teknik bir dosya tutması da zorunludur.

Oyuncakta, tanımlanmasına olanak tanıyan tür, parti, seri veya model numarası ya da başka bir öğe bulunmalıdır. Üzerinde üreticinin ve ithalatçının adı ve adresi de olmalıdır. İthalatçı, oyuncakta üretici bilgilerinin olup olmadığını kontrol etmekten de sorumludur. Bu bilgilerin oyuncağın üzerinde bulunması mümkün değilse, söz konusu bilgiler, ambalajın üzerinde veya oyuncakla birlikte sunulan bir belgede yer alabilir.

İthalatçılar uygunluk beyanının bir kopyasını saklamalı ve üreticinin gerekli uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirdiğinden, CE işaretini eklediğinden ve gerekli teknik belgeleri hazırladığından emin olmalıdır. İthalatçılar ayrıca kullanım talimatları, güvenlik bilgileri ve gerekli uyarıların oyuncakla birlikte sunulmasını sağlamalıdır.

Distribütörler, bir ürünün Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’ne uygun olduğundan emin olmak için gereken özeni göstermelidir. Bu kapsamda distribütörlerin, oyuncakta CE işaretinin bulunduğunu (veya ambalajının ya da etiketinin üzerine eklendiğini), oyuncağın izlenebilirlik amacıyla üretici bilgilerini (ör. parti veya seri numarası) içerdiğini ve oyuncakla birlikte kullanım talimatlarının ve güvenlik bilgilerinin sunulduğunu doğrulaması gerekebilir.

Ürün liste kayıtları:

Oyuncakların ürün detay sayfasında belirli uyarıların listelenmesi gerekebilir. İlgili uyarı mesajları da dahil olmak üzere, doğru ve eksiksiz ürün bilgilerini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

Oyuncak Güvenliği Uyarıları gerekliliği, internet satıcıları için ne anlama geliyor?

Amazon satıcıları, bu gerekliliği yerine getirmek için aşağıdakileri yapmalıdır:

 • "Oyuncak güvenliği uyarısı"nın, Amazon'da sattığınız ürünler için geçerli olup olmadığını belirleyin.
 • Ürün listeme sürecinin (ürün detay sayfasında) bir parçası olarak, oyuncak güvenliği uyarısını ve uyarının sunulduğu dilleri Amazon'a sağlayın. Oyuncak Güvenliği Uyarısı bilgilerini nasıl doğrulayıp yükleyeceğinizi öğrenmek için aşağıya bakın. Ürününüz için seçtiğiniz oyuncak güvenliği uyarısı, ürün detay sayfasında görünür.

Oyuncak güvenliği uyarısı bilgilerini doğrulama

Oyuncağın imalatçısı siz değilseniz ürünleriniz için hangi oyuncak güvenliği uyarılarının (varsa) geçerli olduğunu doğrulamak üzere aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Ürünün imalatçısıyla iletişime geçebilirsiniz.
 • Ürünün ambalajında geçerli oyuncak güvenliği uyarıları olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Not: Güvenlik uyarılarına tabi olan oyuncaklar, Amazon web sitesindeki "Oyuncaklar" kategorisi dışında listelenmiş ürünler de içerebilir. Örneğin:
 • Yanında oyuncak verilen veya küçük parçalar içeren bir çocuk kitabı, 36 aydan küçük çocuklar için uygun olmayabilir.
 • Gıda ürünleri içinde bulunan oyuncaklar (ör. sürpriz yumurta, kahvaltı gevreklerindeki oyuncaklar, cipslerin içindeki oyuncaklar vb.) oyuncak güvenliği uyarılarına tabi olabilir.

Oyuncaklarla ilgili önemli mevzuat ve test standartları:

Bebek ürünleriyle ilgili standartlar için https://www.bebekurunleristandartlari.com/standartlar adresini ziyaret edin.

Not: Amazon, bu bilgileri sizin adınıza doğrulayamaz. Ürünün oyuncak olup olmadığını belirlemek için Yönetmelik'e ve ilgili tebliğlere başvurun.
Önemli: Amazon Türkiye'de satışa sunulan ürünler tedarik ediyorsanız ilgili tüm AB ve yerel Türkiye yasa ve yönetmeliklerinin yanı sıra, söz konusu ürünler ve ürün liste kayıtları için geçerli Amazon politikalarına uymanız gerekir. Bu ürünleri satmak için başvurduğunuzda, gönderdiğiniz tüm bilgi ve belgelerin gerçek, özgün ve doğru olduğunu onaylamış olursunuz. Amazon, bu gereklilikleri karşılamadığınız takdirde satış yetkilerinizi kaldırabilir. Bu yardım sayfasındaki bilgiler yasal öneri niteliği taşımaz ve Amazon, yönetmeliklere yönelik olarak sağlanan harici bağlantıların içeriğinin güncel olduğunu garanti edemez. Ürünlerinizle ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkında sorularınız varsa hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz. Amazon liste kaydı gereklilikleri, geçerli tüm yasaları yansıtmayabilir. Ancak, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak sizin yükümlülüğünüzdedir. Bu nedenle, buradaki gerekliliklere uymanın mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmadığını hatırlatmak isteriz.
Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates