Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Türkiye Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği

TR Oyuncak Güvenliği Uyarılarına Giriş

Yönetmeliğin tam metni ve yönetmelik hakkında daha fazla bilgi, Türkiye Mevzuat web sitesinde bulunmaktadır: http://www.mevzuat.gov.tr

Amazon Services Europe İş Çözümleri Sözleşmesi uyarınca, ürünlerinizin (ambalajları dahil), teklifinizin ve ilerleyen zamanlarda bu ürünlerin satışının geçerli tüm yasalara (tüm işaretleme ve etiketleme gereklilikleri dahil) uygun olmasını sağlamalısınız.

Bu nedenle, Amazon pazaryerinde oyuncak satıyorsanız veya satmayı amaçlıyorsanız, şunları yerine getirmelisiniz:

 • Yönetmelik ve ilgili ulusal ikincil mevzuat kapsamındaki tüm yeni gereklilikleri öğrenin.
 • Ürünlerinizin ve ürün bilgilerinizin, geçerli yürürlük tarihleri itibarıyla, Yönetmelikte belirtilen yeni gerekliliklere tamamen uygun olmasını sağlayın.

Oyuncak Güvenliği Uyarıları ile ilgili olarak, Türkiye Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğindeki 11. Madde'ye (2) özellikle dikkatinizi çekmek isteriz:

(...) Minimum ve maksimum kullanıcı yaşının belirtildiği uyarılar ve Ek-5'te belirtilen diğer geçerli uyarılar gibi, oyuncağı satın alma kararını etkileyen uyarılar, tüketiciye sunulan ambalajın üzerinde yer almalı veya satın alma işleminin internet üzerinden yapıldığı durumlar dahil olmak üzere tüketicinin, ürünü satın almadan önce kolayca görebileceği şekilde yerleştirilmelidir.

Türkiye Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğindeki 5. Madde'nin yedinci paragrafı gereğince, güvenlik talimatları ve uyarıları Türkçe dilinde yazılmalıdır.

Oyuncak Güvenliği Uyarıları gerekliliği, internet satıcıları için ne anlama geliyor?

Amazon satıcıları, bu gerekliliği yerine getirmek için aşağıdakileri yapmalıdır:

 • "Oyuncak güvenliği uyarısı"nın, Amazon'da sattığınız ürünler için geçerli olup olmadığını belirleyin.
 • Ürün listeme sürecinin (ürün detay sayfasında) bir parçası olarak, oyuncak güvenliği uyarısını ve uyarının sunulduğu dilleri Amazon'a sağlayın. Oyuncak Güvenliği Uyarısı bilgilerini nasıl doğrulayıp yükleyeceğinizi öğrenmek için aşağıya bakın. Ürününüz için seçtiğiniz oyuncak güvenliği uyarısı, ürün detay sayfasında görünür.

Oyuncak Güvenliği Uyarısı bilgilerini doğrulama ve yükleme

Oyuncağın üreticisi siz değilseniz, ürünleriniz için hangi oyuncak güvenliği uyarılarının (varsa) geçerli olduğunu doğrulamak üzere aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Ürün imalatçısıyla iletişime geçme
 • Geçerli oyuncak güvenliği uyarıları için ürünün ambalajını kontrol etme

Not: Güvenlik uyarılarına tabi olan oyuncaklar, Amazon web sitesindeki "Oyuncaklar" kategorisi dışında listelenmiş ürünler de içerebilir. Örneğin:
 • Yanında oyuncak verilen veya küçük parçalar içeren bir çocuk kitabı, 36 aydan küçük çocuklar için uygun olmayabilir.
 • Gıda ürünleri içinde bulunan oyuncaklar (ör. sürpriz yumurta, kahvaltı gevreklerindeki oyuncaklar, cipslerin içindeki oyuncaklar vb.) oyuncak güvenliği uyarılarına tabi olabilir.

Geçerli TR Oyuncak Güvenliği Uyarıları

Ürünleriniz için geçerli olabilecek TR Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Ek V'de belirtilen Türkiye oyuncak güvenliği uyarıları aşağıda verilmiştir:

BÖLÜM A

GENEL UYARILAR

Yönetmeliğin 12. Maddesi'nin ilk paragrafında ifade edilen kullanıcı kısıtlamaları; en azından minimum veya maksimum kullanıcı yaşını ve uygun durumlarda kullanıcının becerilerini, minimum ya da maksimum kilosunu ve oyuncağın yalnızca yetişkin gözetiminde kullanılması gerekip gerekmediğini göstermektedir.

BÖLÜM B

BAZI OYUNCAK KATEGORİLERİNDE GEÇERLİ OLAN ÖZEL UYARILAR VE ÖNLEM İŞARETLERİ

1. 36 aydan küçük çocuklar tarafından kullanılması amaçlanmayan oyuncaklar

36 aydan küçük çocuklar için tehlikeli olabilecek oyuncaklarda, "36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir" veya "üç yaşından küçük çocuklar için uygun değildir" gibi bir uyarı ya da aşağıdaki gibi bir uyarı işareti bulunmalıdır:

Bu uyarılar, önlem almayı gerektiren belirli tehlikenin kısa bir açıklamasıyla birlikte yer almalı veya kullanma talimatlarında gösterilmelidir.

Bu husus; işlevinden, boyutundan, özelliklerinden veya başka sebeplerden dolayı 36 aydan küçük çocuklara bariz şekilde uygun olmayan oyuncaklar için geçerli değildir.

2. Aktivite oyuncakları

Aktivite oyuncaklarında aşağıdaki uyarı bulunmalıdır:

"Yalnızca evde kullanım içindir"

Başka aktivite oyuncaklarının yanı sıra bir destek kirişine bağlı aktivite oyuncaklarında, ana parçaların (askılar, donanım, bağlantı parçaları vb.) düzenli kontrol ve bakıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayan ve bu kontroller gerçekleştirilmediği takdirde oyuncağın düşmeye veya devrilmeye yol açabileceğini belirten talimatlar yer almalıdır.

Talimatlar, yanlış monte edildiğinde tehlikeli olabilecek bu parçalara dikkat çekerek, oyuncağın doğru montajına da uygun olarak verilmelidir. Oyuncağın yerleştirilmesi gereken uygun yüzey hakkında özel bilgiler sağlanmalıdır.

3. Fonksiyonel oyuncaklar

Fonksiyonel oyuncaklarda aşağıdaki uyarı bulunmalıdır.

"Doğrudan yetişkin gözetimi altında kullanılmalıdır."

Bu oyuncaklarda ayrıca, kullanıcının alması gereken önlemler ve söz konusu önlemler alınmadığı ve işletim talimatlarına uyulmadığı takdirde kullanıcının tehlikelere maruz kalacağına dair uyarı da yer almalıdır. Bu tehlikeler, oyuncak örneğinin veya imitasyonunun normal koşullarda üretilmesi durumunda ürünlere veya cihaza bağlı olarak belirtilir. Bununla birlikte oyuncağın, üretici tarafından belirtilecek belli bir yaşın altındaki çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edilmesi gerektiği ifade edilmelidir.

4. Kimyasal oyuncaklar

Belli malzemelerin veya karışımların sınıflandırılmasına, paketlenmesine ya da etiketlenmesine ilişkin geçerli mevzuattaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, doğası gereği tehlikeli malzemeler veya karışımlar içeren oyuncakların kullanımına dair talimatlar, hem bu malzemelerin ya da karışımların tehlikeli doğasıyla ilgili bir uyarı hem de bu malzemelerle veya karışımlarla ilişkili tehlikelerden kaçınmak için kullanıcının alması gereken, oyuncağın türüne göre kısaca belirtilmiş önlemleri içermelidir. Bu tür oyuncakların kullanılmasından kaynaklanan ciddi kazalarda uygulanması gereken ilk yardımdan da bahsedilmelidir. Bununla birlikte oyuncağın, üretici tarafından belirtilecek belli bir yaşın altındaki çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edilmesi gerektiği ifade edilmelidir.

Yukarıdaki talimatlara ek olarak, kimyasal oyuncakların ambalajlarında şu uyarı bulunmalıdır:

"1 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Yetişkin gözetimi altında kullanılmalıdır."

Özellikle; kimyasal tepkimeyle veya kullanım sırasında benzeri bir madde değişimi ile sonuçlanan kimya setleri, plastik ya da seramik kalıplar, emaye veya fotoğrafçılık malzemeleri ve benzeri oyuncaklar, kimyasal oyuncaklar olarak kabul edilir.

5. Çocuklar için üretilmiş tekerlekli patenler, quad patenler, kaykaylar, scooter'lar veya oyuncak bisikletler

Bu oyuncaklarda aşağıdaki uyarı bulunmalıdır:

"Koruyucu donanım giyilmelidir. Trafikte kullanım için değildir."

Kullanım talimatları, kullanıcının veya üçüncü tarafların yaralanmasına yol açabilecek çarpma ya da düşmelerin önlenmesi için, kullanımı yüksek beceri gerektiren oyuncağın dikkatli kullanılması gerektiğine dair bir hatırlatma da içermelidir. Önerilen koruyucu ekipmana (kasklar, eldivenler, diz koruyucular, dirsek koruyucular vb.) ilişkin bazı işaretler sağlanır.

6. Su oyuncakları

Su oyuncaklarında aşağıdaki uyarı bulunmalıdır:

"Yalnızca, çocuğun boyunu geçmeyen derinlikteki sularda ve yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır."

7. Gıda ürünü içindeki oyuncaklar

Gıda ürünü içinde bulunan veya gıda ürününe karıştırılmış oyuncaklarda aşağıdaki uyarı ifadesi bulunmalıdır:

"Oyuncak içerir. Yetişkin gözetiminde kullanılması tavsiye edilir."

8. Koruyucu maske veya kaskların imitasyonları

Koruyucu maske veya kaskların imitasyonlarında aşağıdaki uyarı bulunmalıdır:

"Bu oyuncak koruma sağlamaz."

9. Beşiğe, bebek karyolasına veya bebek arabasına ip, kordon, esnek bant veya kayışlarla asılması tasarlanmış/amaçlanmış oyuncaklar

Beşiğe, bebek karyolasına veya bebek arabasına ip, kordon, esnek bant veya kayışlarla asılması amaçlanmış oyuncakların ambalajlarında aşağıdaki uyarı bulunmalıdır ve bu uyarı oyuncağın üzerine de kalıcı olarak yerleştirilmelidir: "Dolaşmadan kaynaklanan olası yaralanmaları önlemek için, çocuk emekleme pozisyonuna geçtiğinde bu oyuncağı ortamdan kaldırın."

10. Koklama oyunları, kozmetik setleri ve tatma oyunlarındaki kokuların paketlenmesi

Yönetmelikte bulunan Ek-2'deki Kimyasal Özellikler'e ilişkin III. Bölüm'ün 10. maddesinde yer alan ilk tablonun 41 ile 55. satırları arasında belirtilen kokuları ve aynı maddede yer alan ikinci tablonun 1 ile 11. satırları arasında belirtilen kokuları içeren koklama oyunları, kozmetik setleri ve tatma oyunlarındaki kokuların ambalajlarında aşağıdaki uyarı bulunmalıdır:

"Alerjiye neden olabilecek kokular içerir."

(1) İmalatçı tarafından belirtilen yaş

Bir ürünün imalatçısıysanız, ürününüz için hangi oyuncak güvenliği uyarılarının (varsa) geçerli olduğunu belirlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Oyuncaklarla ilgili önemli yönetmelikler ve test standartları:

 • Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği
 • Oyuncakların İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
 • Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği
 • Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği İle İlgili Uyumlaştırılmış Standartlara Dair Tebliğ
 • Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği
 • Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
 • Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği
 • Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Mecburi Standart Tebliği
 • TS EN 71-1+A1 Oyuncak güvenliği - Bölüm 1: Mekanik ve fiziksel özellikler
 • TS EN 71-2+A1 Oyuncak güvenliği - Bölüm 2: Alevlenebilirlik
 • TS EN 71-3+A3 Oyuncak güvenliği - Bölüm 3: Belirli elementlerin göçü
 • TS EN 71-4 Oyuncak güvenliği - Bölüm 4: Kimya ve ilgili aktiviteler için deney setleri
 • TS EN 71-5 Oyuncak güvenliği - Bölüm 5: Deney setleri dışındaki kimyasal oyuncaklar (setler)
 • TS EN 71-7+A2 Oyuncak güvenliği - Bölüm 7: Parmak boyaları - Gereksinimler ve test yöntemleri
 • TS EN 71-8 Oyuncak güvenliği - Bölüm 8: Evde kullanılan fiziksel etkinlik oyuncakları
 • TS EN 71-9+A1 Oyuncak güvenliği - Bölüm 9: Organik kimyasal bileşikler - Özellikler
 • TS EN 71-10 Oyuncak güvenliği - Bölüm 10: Organik kimyasal bileşikler - Numune hazırlama ve özütleme
 • TS EN 71-11 Oyuncak güvenliği - Bölüm 11: Organik kimyasal bileşimler - Analiz yöntemleri
 • TS EN 71-12 Oyuncak güvenliği - Bölüm 12: Nitrosamin ve nitrosatable maddeler
 • TS EN 71-13 Oyuncak güvenliği - Bölüm 13: Kokulu masa oyunları, kozmetik kitler ve tat alma oyunları
 • TS EN 71-14 Oyuncak güvenliği - Bölüm 14: Evlerde kullanılan trombolinler
 • TS EN 12227 Ev içi kullanım için çocuk oyuncak parkı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları ve deney metotları
 • TS EN 61558-2-7 Güç transformatörlerinin, güç besleme birimlerinin ve benzerlerinin güvenliği - Bölüm 2-7: Oyuncak transformatörleri için özel kurallar
 • TS EN 62115 Elektrikli oyuncaklar – Güvenlik
 • TS EN 60825-1 Lazer ürünlerinin güvenliği - Bölüm 1: Donanım sınıflandırması ve kurallar
 • TS EN 61558-2-7 Güç transformatörlerinin, güç besleme birimlerinin ve benzerlerinin güvenliği - Bölüm 2-7: Transformatörlerin deneyleri için ve oyuncak güç besleme birimlerinin deneyleri için özel kurallar
 • TS 5600 Oyun (İskambil) Kağıtları
 • TS EN ISO 8098 Bisikletler - İki tekerlekli küçük çocuk bisikletleri için güvenlik kuralları
 • TS EN 14036 Bebek hoppalaları – Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri
Not: Amazon sizin yerinize bu bilgileri doğrulayamaz. Ürünün oyuncak olup olmadığını belirlemek için Yönetmeliğe ve ilgili tebliğlere başvurun. Amazon tarafından sağlanan liste kaydı oluşturma gereklilikleri yürürlükteki tüm mevzuatı yansıtmayabilir, ancak mevzuatın öngördüğü tüm gereklilikleri yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu sebeple, burada sağlanan gerekliliklerin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmadığını hatırlatmak isteriz.
Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Bu makale sizin için faydalı oldu mu?
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz
Neleri geliştirebiliriz? (İsteğe bağlı)
1000
Hangisi yardımcı oldu?
1000
Yardımınız için tekrar teşekkürler!
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Diğer sorularınız için Contact Us.

Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2019, Amazon.com, Inc. or its affiliates