Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Amazon Services İş Çözümleri Sözleşmesi

İşbu Sözleşmenin İngilizce metni, hukuken amir olan metindir. Bu metnin Türkçeye çevirisi, sadece size kolaylık sağlaması amacıyla sunulmaktadır.

Genel Şartlar

Satıcılara sunulan seçmeli hizmetlerden oluşan, içerisinde Amazon'da Satış ve Amazon Lojistik Hizmeti seçenekleri bulunan Amazon Services İş Çözümleri Sözleşmesi'ne hoş geldiniz.

İŞBU SÖZLEŞME, - www.amazon.com.tr'ye ilişkin - HİZMETLERE BELİRLİ BİR HESAP VEYA HESAPLAR ARACILIĞIYLA ERİŞMENİZİ VE BUNLARI KULLANMANIZI DÜZENLEYEN ŞART VE KOŞULLARI İÇERMEKTE VE SİZ VEYA TEMSİL ETTİĞİNİZ İŞLETME ("SİZ") İLE Amazon Europe Core S.a.r.l.'ın tüm hisselerine sahip olduğu iştiraki, Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi ("ATRS") ARASINDA BİR SÖZLEŞME ("SÖZLEŞME") OLUŞTURMAKTADIR. HİZMETLERE KAYIT YAPTIRDIĞINIZDA VEYA HİZMETİ KULLANDIĞINIZDA, SİZ (KENDİNİZ VEYA TEMSİL ETTİĞİNİZ İŞLETME ADINA) KAYDOLDUĞUNUZ VEYA amazon.com.tr ile BAĞLANTILI OLARAK KULLANDIĞINIZ HER BİR HİZMETE İLİŞKİN HİZMET ŞARTLARININ VE PROGRAM POLİTİKALARININ DA DAHİL OLDUĞU İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARIYLA BAĞLI OLACAĞINIZI KABUL ETMEKTESİNİZ.

İşbu Sözleşmede kullanılan, "biz", "bizi" ve "Amazon" sözcükleri, geçerli olan Hizmet Şartlarında ismi bulunan Amazon şirketini ve "siz" sözcüğü de (başvuru sahibinin bireysel olarak bir Hizmet için kaydolması veya bir Hizmeti kullanması halinde) başvuru sahibini veya (bir işletme olarak bir Hizmet için kaydolma veya bir hizmeti kullanma halinde) başvuru sahibinin çalışanı olduğu veya temsil ettiği işletmeyi ifade eder. Büyük harf ile yazılmış olan sözcükler, aşağıdaki Tanımlar'da yer alan anlamlara sahiptir. Bu Genel Şartlar ile geçerli Hizmet Şartları ve Program Politikaları arasında uyuşmazlık olması halinde, Genel Şartlar geçerli olacaktır ve geçerli Hizmet Şartları, Program Politikalarına amir olacaktır.

 1. Üye Olunması
 2. Üye olma sürecine başlamak için, bir veya daha fazla Hizmete ilişkin olarak kayıt sürecini tamamlamanız gerekmektedir. Hizmetler için kayıt yaptırmak veya Hizmeti kullanmak suretiyle, Amazon'un ve/veya Amazon'un bağlı şirketlerinin çalışanlarının sözlü veya yazılı şekilde yaptıkları beyanlara dayanarak hareket etmediğinizi ve bu hizmeti kendinizin yapmış olduğu araştırma ve değerlendirmelere dayanarak tercih ettiğinizi teyit etmiş olursunuz. Tarafların Hizmetlerden faydalanabilmesi, geçerli mevzuat uyarınca tarafların hukuka uygun şekilde sözleşme akdedebilmelerine ve sözleşmenin tarafı olabilmelerine bağlıdır (örneğin, belirli bir Amazon İnternet Sitesi Ülkesi reşit olmayanların Hizmetleri kullanmasına izin vermeyebilir). Başvurunuzda kendinizin (veya işletmenizin) adını, adresini, telefonunu ve e-posta adres bilgileri ile talep edeceğimiz diğer bilgileri sunmanız gerekmektedir. Temin ettiğiniz kişisel verileriniz Amazon Gizlilik Bildirimi uyarınca işlenecektir.

 3. Hizmetlere İlişkin Ücretlerin Ödenmesi
 4. Ücretler hakkındaki ayrıntılar, geçerli Hizmet Şartlarında ve Program Politikalarında eksiksiz olarak açıklanmaktadır. İşbu Sözleşmede veya geçerli Hizmet Şartlarında aksi düzenlenmediği takdirde, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yaptığınız masrafların tamamından siz sorumlu olacaksınız. Bir Hizmetten faydalanabilmek için, Amazon tarafından kabul edilen bir veya birden fazla kredi kartına ("Kredi Kartınız") ait geçerli kredi kartı bilgilerini ve Amazon'un standart olarak işlevleri (ki söz konusu işlevler önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda tarafımızca değiştirebilir veya sonlandırabilir) tarafından desteklenen bir ülkede bulunan ve Amazon'un uygun bulacağı hesapları sunan bir bankada kendi adınıza açılmış geçerli bir banka hesabına ("Banka Hesabınız") ait bilgileri bize sunmanız gerekmektedir. Bir Hizmetle bağlantılı olarak, sadece Hizmet için kullanmaya yetkili olduğunuz ismi kullanacak ve şimdiye kadar sayılmış olan bilgilerin her zaman doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak amacıyla bu bilgileri gerektiğinde güncelleyeceksiniz. Sizin hakkınızdaki bilgileri (güncellenen bilgiler de dâhil olmak üzere) doğrulamamız, muhtelif zamanlarda sizin hakkınızda kredi raporları almamız, Kredi Kartınızı kullanıma açan kuruluştan hesabınızla ilgili elektronik işlemleri gerçekleştirmemizi sağlayacak şekilde kredi yetkileri almamız ve sizin bize ödemeniz gereken (masraf ödemesi veya sair şekildeki) tüm bedelleri Kredi Kartınızdan çekmemiz veya uygun olduğu şekilde, Amazon'da tuttuğunuz herhangi bir ödeme hesabınıza (hesaplarınıza) borç kaydettirmemiz için bize yetki vermektesiniz (ve talebimiz üzerine söz konusu yetkiyi tevsik eden belgeyi sağlayacaksınız). Size yapacağımız tüm ödemeler, Banka Hesabınıza havale edilecektir. Kredi Kartınızdan ödeme çekebileceğimiz gibi, bizi bunun yerine ya (a) sizin bize ödemeniz gereken (masraf ödemesi veya başka bir ad altındaki) meblağları size yapacağımız ödemelerden mahsup etmek ya da (b) bize ödemeniz gereken meblağlar için size fatura kesmek arasında tercih yapmak için yetkilendirmektesiniz. Size fatura kestiğimiz takdirde, faturalanan meblağları ilgili faturayı alır almaz ödemeniz gerekecektir. Aksi düzenlenmiş olmadıkça, işbu Sözleşmede öngörülmüş olan tüm meblağlar Yerel Para Birimi üzerinden belirtilecek ve gösterilecek olup işbu Sözleşmede öngörülmüş olan tüm ödemeler Yerel Para Birimiyle yapılacaktır. Hatalı veya mükerrer işlem tespit ettiğimiz takdirde, size ilerde ödemekle yükümlü olduğumuz meblağlardan mahsupta bulunarak, ilgili miktarı Kredi Kartınızdan çekerek veya sizden hukuka uygun başka bir yöntemle ödeme yapmanızı talep ederek sizden geri ödeme alma hakkımızı saklı tutmaktayız; ancak bu durum, sizin böyle bir meblağı ödemenizin gerekip gerekmediği veya bu ödemenin vadesinin gelip gelmediğiyle ilgili olarak Amazon'a karşı iyi niyetle uyuşmazlık iddiasında bulunma hakkınızı sınırlamayacaktır.

  İşbu Sözleşmeyle bağlantılı eylemlerinizin ve/veya ifalarınızın müşteri şikâyetlerine, geri ödemelere veya sair taleplere yol açabileceği kanaatine vardığımız takdirde, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Sözleşme kapsamında size yapmamız gereken veya sair nedenlerle vadesi gelmiş olan ödemeleri, (a) askıya almanın başlangıç tarihinden sonraki doksan (90) günlük sürenin sona ermesi ile veya (b) Sözleşmeyle bağlantılı eylemleriniz ve/veya ifanız hakkındaki inceleme(ler)in tamamlanmasından hangisi daha önce gerçekleşirse o zamana kadar geciktirebiliriz ve ödeme yapmayı askıya alabiliriz. Hesabınızın dolandırıcılık veya sair hukuka aykırı eylemde bulunmak amacıyla kullanılmış olduğunu tespit edersek, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ödemeleri ve para havalelerini kalıcı olarak durdurabiliriz. Banka hesaplarımızın bakiyeleri üzerinden faiz ödenecek olması halinde, bu faizin bir kısmı işbu Sözleşme kapsamındaki hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi için geçen süreden kaynaklanıyor olsa da, bu faizlerin tamamı üzerinde hak sahibi olduğumuzu kabul etmektesiniz.

  Nezdimizde asgari bir meblağ veya Sözleşme tahtındaki ödeme yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi güvence altına almak için ayrı bir meblağ ("İhtiyati Fon") bulundurmanızı talep edebiliriz. Bu İhtiyati Fon, size Hizmet sunarken oluşabilecek risklerimizi karşılamak üzere bizim tarafımızdan veya Hizmeti sunmak üzere kullandığımız üçüncü kişiler, işlemciler veya finans kuruluşları tarafından belirlenecektir. Bu İhtiyati Fon herhangi bir zamanda artırılabilir, azaltılabilir veya kaldırılabilir. Bu İhtiyati Fonu, Satış Gelirlerinizden, talebimiz üzerine bize gönderilen meblağlardan veya Sözleşme tahtında size ödenmesi gereken meblağlardan karşılayabileceğimizi kabul etmektesiniz. Ayrıca, bize, iştiraklerimize veya diğer müşterilere borçlu olduğunuz meblağları, size önceden haber vermeksizin, bu İhtiyati Fondan çekme veya karşılama yetkisini bize vermektesiniz.

 5. Süre ve Fesih
 6. İşbu Sözleşmenin süresi, bir Hizmetten faydalanmak için yaptırdığınız kaydın tamamlandığı tarihte başlayacak ve işbu Sözleşme aşağıda belirtilen şekilde sizin veya bizim tarafımızdan feshedilene kadar devam edecektir. Siz, herhangi bir zamanda herhangi bir Hizmeti kullanımınızı Seller Central, e-posta, Bize Ulaşın Formu, veya sair yöntemler aracılığıyla derhal sona erdirebilirsiniz. Biz herhangi bir Hizmeti kullanımınızı veya bu Sözleşmeyi tercihen 30 gün öncesinden bildirimde bulunarak sona erdirebiliriz. Hizmetleri kullanmanızı şu hallerde derhal askıya alabilir veya sonlandırabiliriz: (a) Sözleşmeyi esaslı bir şekilde ihlal etmiş ve bu ihlalin telafisini talep eden bildirimi aldıktan sonraki 7 gün içerisinde bu ihlali telafi etmemiş olmanız halinde; ancak bu ihlalin bizim üçüncü kişilere karşı sorumlu olmamıza neden olması halinde, yukarıda belirttiğimiz 7 günlük telafi süresini kendi makul takdirimizle kısaltabilir veya kaldırabiliriz; (b) hesabınızın aldatıcı, hileli veya yasadışı faaliyetler için kullanılmış olması veya kontrollerimizin söz konusu faaliyetler için kullanılabileceğini tespit etmesi halinde, veya (c) Hizmetleri kullanmanızın diğer satıcılara, son kullanıcılara veya Amazon'un yasal menfaatlerine zarar vermesi veya kontrollerimizin söz konusu zararın verilebileceğini tespit etmesi halinde. Böyle bir sonlandırma veya askıya alma durumunda; bu bilginin incelemeyi veya aldatıcı, hileli veya yasadışı faaliyeti önlemeyi tehlikeye düşüreceğine veya emniyet tedbirlerimizi aşmanıza sebep olacağına inandığımız haller haricinde; size Seller Central dâhil olmak üzere, e-postayla veya benzer yöntemlerle derhal bildirimde bulunacak, bu durumun nedenlerini ve buna itiraz etme seçeneklerini açıklayacağız. Bu Sözleşme'nin feshedilmesi halinde, aksi açıkça belirtilmediği takdirde, işbu Sözleşme altındaki tüm ilgili haklar ve borçlar derhal sona erecektir, ancak (d) fesihten önce yaptığınız işlemlerle ve fesihten önce veya feshin bir sonucu olarak tahakkuk eden borçlarla bağlantılı olan tüm borçlarınızı ifa etmekten sorumlu olacaksınız, ve (e) işbu Genel Şartların 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15 ve 17. Maddeleri fesihten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

 7. Lisans
 8. Sizin her türlü Materyallerinizi, Hizmetler veya diğer Amazon ürün veya hizmetleri için kullanmamızı ve sayılan bu haklar için iştiraklerimize ve Amazon'un Bağlantılı Varlıklarının (Amazon Associated Properties) işletmecilerine alt lisans vermemiz için bize fikri ve sınai haklarınızın süresi boyunca geçerli olmak üzere ücretsiz, münhasır olmayan, dünya çapında geçerli bir hak ve lisans vermektesiniz; ancak bu hak ve lisans, bizim de Markalarınızın sizin sunduğunuz formunu (sunum amaçlı olarak gerekli olduğu ölçüde markaların boyutlarının göreceli oranları aynı kalacak şekilde değiştirilmesi hariç olmak üzere) değiştirmediğimiz ve Materyallerinizin belirli kullanımlarının (Amazon TR İnternet Sitesi veya geçerli Hizmet yoluyla size sağlanan standart işlemleri kullanarak bunu sizin yapamadığınız hallerde) kaldırılması yönündeki taleplerinize uyduğumuz müddetçe geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir şey, Materyallerinizi geçerli mevzuata uygun olarak sizden veya bağlı şirketlerinizden lisans almaksızın kullanabildiğimiz hallerde sizin izniniz olmadan kullanma hakkımızı (telif hakları hukuku uyarınca adil kullanım, marka hukuku uyarınca referans kullanımı veya üçüncü bir kişiden alınan geçerli bir lisans gibi) engellemeyecek veya zedelemeyecektir.

 9. Beyanlar
 10. Her bir taraf, (a) bir işletmeyse, işletmenin kayıtlı olduğu bölgenin kanunlarına uygun olarak kurulmuş, mevcudiyetini sürdüren ve itibar sahibi bir işletme olduğunu; (b) işbu Sözleşmeyi akdetmek, işbu Sözleşme kapsamındaki borçları ifa etmek ve işbu Sözleşme kapsamındaki hakları, lisansları ve yetkileri vermek için gereken her türlü hakka, ehliyete ve yetkiye eksiksiz olarak sahip olduğunu; (c) diğer tarafa veya iştirakine sunduğu her bilginin doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerin her zaman doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak amacıyla gerektiğinde bu bilgileri derhal güncelleyeceğini, (d) yaptırımlara tabi olmadığını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri (örneğin, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesi ve Yabancılara Uygulanan Yaptırımlardan Kaçanlar Listesi ve Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın Kuruluşlar Listesi), Avrupa Birliği veya üye devletleri veya diğer ilgili devlet makamları nezdinde tutulanlar da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasaklı veya kısıtlı kişi listesine tabi olmadığını, bunlarda yer alan bir şirketçe kontrol edilmediğini veya böyle bir şirketin alt şirketi olmadığını ve (e) işbu Sözleşme kapsamındaki borçlarının ifası ve haklarının kullanılması sırasında geçerli Mevzuatın tamamına riayet edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 11. Tazmin Taahhüdü
 12. 6.1 Tazmin yükümlülüğünüz. (a) Geçerli mevzuatı ihlal etmenizden; (b) Ürünlerinizin satışa sunulması, satılması, siparişlerin gönderilmesinden (Amazon Lojistik Hizmetine atfedilen durumlar hariç), para iadesi, siparişlerin iptal edilmesi, Ürünlerin iadesi veya bunlarda değişiklik yapılmasından, Materyallerinizden ve bu sayılanların herhangi biri tarafından bir Fikrî Mülkiyet Hakkının ihlali veya ihlali iddiasından ve bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan yaralanmalar, can kaybı (yaralanma veya can kaybına Amazon'un sebep olmadığı takdirde) ve mal kayıplarından da dâhil olmak üzere Ürünlerinizden; (c) Vergileriniz ve ödevlerinizden veya Vergilerinizin tahsil edilmesi, ödenmesi ya da tahsil edilememesi veya ödenmemesinden veya vergi kayıt yükümlülükleriniz veya ödevlerinizin yerine getirilmemesinden; veya (d) beyan ettiğiniz hususların fiilen ihlal edilmesinden veya belirli göstergelere dayanarak iddia edilen ihlalinden kaynaklanan nedenlerden veya bunlar dolayısıyla ortaya çıkabilecek her türlü üçüncü kişi taleplerini, zarar, ziyan, uzlaşma, maliyet, masraf veya sair yükümlülük (avukatlık ücretleri de dâhil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere) hakkında Amazon'u ve görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini (her biri "Talep" olarak anılacaktır) savunmayı ve bu Taleplerden ari tutmayı ve Amazon'a, görevlilerine, yöneticilerine, çalışanlarına ve temsilcilerine bu Talepleri tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

  6.2 Amazon'un tazmin yükümlülükleri. Amazon, sizi ve çalışanlarınızı, görevlilerinizi ve yöneticilerinizi (a) Amazon'un geçerli kanunlara riayet etmemesi; ya da (b) bir Amazon mağazasının işletilmesinin üçüncü kişilere ait fikrî mülkiyet haklarını ihlal ettiği veya kötüye kullandığı hakkındaki iddialardan kaynaklanan üçüncü kişi Taleplerine karşı savunacak, koruyacak, tazmin edecek ve bunlardan ari tutacaktır.

  6.3 Süreç. Tazmin edilen bir Talebin bizi olumsuz yönde etkileyecek olması halinde, geçerli hukukun izin verdiği kadarıyla, ilgili hukuki işlemlere masraflarını kendimiz karşılayarak ihtiyari olarak katılabiliriz. Taraflardan hiçbiri, diğer Tarafın iznini önceden yazılı şekilde almaksızın, tazmin edilen bir Talep hakkında bir mahkeme kararı alınmasına veya sulh olunmasına izin vermeyecektir, ancak bu iznin verilmesinden makul olmayan şekilde imtina edilemez ve taraflardan her biri, söz konusu talep sadece kendisine yöneltildiği ve sadece kendisini etkilediği takdirde sulh olabilir.

 13. Sorumluluğun Sınırlandırılması
 14. Her bir taraf kasıtlı suistimal veya ağır kusur sonucu katlandıkları zararlar için sorumlu olacaktır. Hafif kusur durumunda, taraflar sadece (a) ölümden doğan zararlar, bedensel zararlar veya sağlığa verilen zararlardan; veya (b) esaslı bir sözleşmesel yükümlülüğün yerine getirilmemesinden tipik olarak doğan öngörülebilir zararlardan sorumlu olacaktır.

 15. Sigorta
 16. Eğer Amazon Lojistik Hizmeti yoluyla sattığınız Ürünlerden elde ettiğiniz brüt satış hasılatı birbirini izleyen üç (3) ay içerisinde her bir ayda geçerli Sigorta Sınırını aşıyorsa, veya biz talep ettiysek, izleyen otuz (30) gün içerisinde, Sürenin geri kalanı için masrafı size ait olmak üzere asgari olarak Amazon TR İnternet Sitesi ile bağlantılı ürün sorumluluğu, bedensel zarar sorumluluğu da dâhil olmak üzere ilgili Amazon TR İnternet Sitesindeki işlerinizin yürütülmesi ile bağlantılı olarak doğmuş veya doğmakta olan yükümlülükleri kapsayan olay başına/toplam Sigorta Limitleri bulunan üçüncü kişi sorumluluk sigortası yaptıracaksınız ve poliçenizde (poliçelerinizde) Amazon ve haleflerini ek sigortalılar olarak belirteceksiniz. Talep edersek, bize işbu Madde 8 altındaki teminat kapsamını belgeleyen sigorta belgelerini şu adrese göndereceksiniz: Amazon Services Europe S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Muhatap: Risk Management; ve bir kopyasını: c/o Amazon, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108- 1226, USA, Muhatap: Risk Management'a ileteceksiniz.

 17. Vergiye İlişkin Hususlar
 18. Hizmet kullanımınız Amazon vergi politikalarına tabidir. İlgili tüm vergi kanunlarına uyacaksınız ve vergi makamına karşı her türlü yükümlülüğünüzü tam ve zamanında yerine getireceksiniz.

  Taraflar arasında, ilgili tüm vergi beyannamelerinin sunulması ile birlikte Vergilerinizin tamamının tahsil edilmesinin ve ödenmesinin sorumluluğu size ait olacaktır. Amazon bu tür satışlardan doğan hiçbir KDV veya diğer bir vergiyi tahsil etmekle, ödemekle veya beyan etmekle yükümlü değildir. Aksinin belirtildiği haller haricinde, sizin işbu Sözleşme uyarınca ödeyeceğiniz ücretlere katma değer vergisi, satış vergisi, kullanım vergisi veya benzer vergiler dâhil değildir ve sizin bu meblağlar üzerinden tahakkuk ettirilen ve ödenmesi gereken tüm vergileri ödemeniz gerekmektedir. Kanunun veya bir idarenin bizim sizden katma değer vergisi, satış vergisi, kullanım vergisi veya benzer vergileri tahsil etmemizi gerekli kılması halinde, siz bu vergileri bize ödemekle yükümlü olacaksınız.

  Sizin tarafınızdan ödenecek tüm ücretler ve harçlar, Türkiye içindeki veya dışındaki herhangi bir devlet veya vergi dairesi tarafından uygulanabilecek KDV ve uygulanabilir satış vergisi dâhil olmak üzere yürürlükteki vergi ve harçların dışındadır. Vergi kimlik numaranız dâhil sizden talep edeceğimiz ve Vergilerinizi sizden tahsil etme yükümlülüğümüzün olup olmadığını anlamamızı sağlayacak makul bilgileri bize temin edeceksiniz. Yasal olarak herhangi bir satış, kullanım veya benzeri işlem vergisinden muafiyet hakkınız varsa, bize her bir vergi yargı bölgesi için yasal olarak yeterli vergi muafiyeti sertifikalarını sağlamaktan sorumlusunuz. Vergi muafiyeti sertifikalarını, bu sertifikaları aldığımız tarihten sonra hesabınızda gerçekleşen masraflara uygulayacağız. Kanunen bir indirim veya tevkifat yapılması gerektiği halde, bizi bu hususta bilgilendirerek, elimize geçen net miktarın, bir indirim veya tevkifat yapılması gerekmeseydi elde edecek olduğumuz tutara eşdeğer olmasını sağlayacak miktardaki ek ödemeleri yapacaksınız. Ek olarak, indirilen ve tevkif edilen tutarların, ilgili vergi makamına ödendiğini gösterir belgeleri bize sağlayacaksınız.

 19. [Bu hüküm kasıtlı olarak boş bırakılmıştır.]
 20. Gizlilik ve Kişisel Veri
 21. Hizmetlerden faydalanırken Gizli Bilgiler elde edebilirsiniz. Sözleşmenin süresi boyunca ve sona ermesinden sonraki 5 yıl süresince: (a) ilgili müşteri tarafından sahip olunan müşteri kişisel verileri haricindeki Gizli Bilgilerin tamamının münhasıran Amazon'un mülkiyetinde olmaya devam edeceğini, (b) sizin ve iştiraklerinizin Gizli Bilgileri sadece Hizmetlere katılmanız için makul olduğu ölçüde kullanacağınızı, (c) hukuki bir yükümlülüğü yerine getirme zorunluluğunuz dışında Gizli Bilgileri herhangi bir gerçek kişiye, şirkete veya sair üçüncü kişiye doğrudan veya (bir üçüncü şahıs aracılığıyla da dâhil olmak üzere) dolaylı olarak açıklamayacağınızı ve iştiraklerinizin açıklamamasını sağlayacağınızı (d) Gizli Bilgilerin işbu Sözleşmede açıkça izin verilen haller dışında kullanılmasını veya ifşa edilmesini engellemek için makul tüm önlemleri alacağınızı ve (e) Gizli Bilgileri yalnızca Hizmetlere katılmak için veya (vergi gibi) yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmek için kullanılması gerektiği sürece saklayacağınızı ve her durumda bu tür bilgileri sona erme üzerine veya yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz için gerekmediği zaman sileceğinizi kabul etmektesiniz. Bu cümle, Gizli Bilgileri, üzerinizde yargı yetkisi bulunan devlet mercileri ile asgari gereklilikler çerçevesinde ve devlet mercileri ile paylaşılan bilginin gizlilik niteliğini belirtmek koşulu ile paylaşmanızı engellememektedir. Önceden iznimizi yazılı şekilde almaksızın Hizmetler hakkında basın açıklaması yapmanız, ismimizi, markalarımızı veya logomuzu (tanıtım materyallerinde dahi) kullanmanız ya da aramızdaki ilişkiyi olduğundan farklı şekilde veya olmayan özellikler ekleyerek açıklayamazsınız. Amazon Markasını sadece Seller Central'daki Ticari Marka Kullanım Talimatlarında açıklanan şekilde kullanabilirsiniz ve önceden bizden yazılı izin almaksızın adımızı, markalarımızı veya logolarımızı Ticari Marka Kullanım Talimatlarında belirtilmeyen herhangi bir şekilde (tanıtım materyallerinde kullanım da dâhil olmak üzere) kullanmanız yasaktır.

  Hizmetler aracılığıyla toplanan herhangi bir müşteriye ait kişisel verinin veri sorumlusu olarak hareket etmekteyiz. Siz, siparişlerin gönderilmesi için kesin surette gerekli olan müşteri kişisel verisinin veri sorumlususunuz ve bu kişisel verileri (iletişim bilgileri dâhil olmak üzere) siparişlerin gönderilmesi veya Hizmet ile bağlantılı olarak müşteri hizmeti sağlanması dışındaki bir amaçla kullanamazsınız. Genel olarak, bu kişisel verileri uygulanan hukuka aykırı herhangi bir şekilde kullanamazsınız. Müşterilerin kişisel verilerini her daim (yukarıda bahsi geçen 5 yıllık dönem müşterilerin kişisel verileri için uygulanmaz) gizli tutmanız gerekmektedir.

 22. Mücbir Sebep
 23. Makul olarak kontrolümüzün dışındaki nedenler, olaylar veya sair hususlar nedeniyle işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğümüzü ifa etmekte geciktiğimiz veya ifa etmediğimiz takdirde, bu gecikmeden veya ifa etmemeden dolayı sorumlu olmayacağız.

 24. Taraflar Arasındaki İlişki
 25. Hem siz, hem de biz bağımsız yüklenici sıfatını taşımaktayız. İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir husus, taraflar arasında bir ortaklık, ortak girişim, acentelik, franchise ilişkisi, satış temsilciliği veya istihdam ilişkisi tesis edecek şekilde yorumlanmayacaktır. Amazon, Amazon'da Satış Hizmetini ticari temsilci sıfatıyla sunmaktadır. Amazon, Amazon'da Satış Hizmetini gerçekleştirirken ticari temsilci olarak hareket ettiği için, Amazon'a, Satış Gelirlerini adınıza alıcılarından tahsil etme yetkisi vermektesiniz ve alıcının, Satış Gelirlerini Amazon'a ödenmesi üzerine, Alıcı'nın Satış Gelirlerine ilişkin size olan borcunun ödenmiş kabul edileceğini ve alıcının size karşı Satış Gelirlerini ödeme yükümlülüğünün sona erdiğini kabul etmektesiniz. Bizim adımıza teklif veya beyanda bulunma ya da yapılan teklif veya beyanları kabul etme yetkiniz bulunmamaktadır. İnternet sitenizde veya başka şekillerde, işbu maddede yer alan hususlarla çelişecek herhangi bir beyanda bulunamazsınız. İşbu Sözleşme, sizin ve bizim aramızda münhasır bir ilişki tesis etmeyecektir. İşbu Sözleşmede açıkça veya zımnen belirtilen hiçbir şey, işbu Sözleşmenin tarafları dışındaki herhangi bir Kişiye hukuka veya hakkaniyete dayanan herhangi bir hak, başvuru yolu veya talep hakkı sağlamayı amaçlamamaktadır ve bu tür bir hak, başvuru yolu veya talep hakkı sağlayacak şekilde yorumlanmayacaktır. İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşmede yer alan beyanların, garantilerin, taahhütlerin, koşulların ve hükümlerin tamamı sadece ve münhasıran Amazon'a, size, ilgili müşterilere veya satıcılara yöneliktir. Sizin ve bizim aramızdaki ilişkide, sizin adınıza kullanmamıza izin verdiğiniz üçüncü kişilere ait hizmet veya özelliklerin kullanılmasıyla bağlantılı geçerli kullanım şartlarına uyma yükümlülüğü de dâhil olmak üzere tüm yükümlülüklerden siz sorumlu olacaksınız.

 26. Tavsiyeler ve Diğer Bilgiler
 27. Sizin veya iştiraklerinizden birinin Amazon İnternet Sitesi veya Hizmeti (bağlantılı her türlü Teknoloji de dâhil olmak üzere) hakkında tavsiye, yorum, fikir, iyileştirme veya sair geri bildirim veya materyal sunmayı tercih etmeniz halinde bize, geçerli hukukun gerekli ve yetkili kıldığı ölçüde, bunlarla bağlantılı hakların korunma süresi boyunca tavsiyeleriniz üzerindeki tüm haklar, mülkiyet ve çıkarlar için gayri kabil-i rücu, telif ücretine tabi olmayan ve dünya çapında geçerli bir lisans vermektesiniz. İdari makamların talepleri için işbirliğinde bulunmak, sistemlerimizi ve müşterilerimizi korumak ve işimizin ve sistemlerimizin bütünlüğünü ve çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli veya uygun olduğunu düşündüğümüz, kullanıcı iletişim bilgileri, IP adresleri, trafik bilgileri, kullanım geçmişleri ve kullanıcıların yayınladıkları içerikler gibi bilgilere erişebilir ve bu bilgileri ifşa edebiliriz.

 28. Değişiklik
 29. Sözleşmedeki değişiklikler için, Madde 17 uyarınca en az 15 gün öncesinden bildirimde bulunacağız.

  Ancak: (a) hukuki veya düzenleyici ya da dolandırıcı eylemleri ve suistimali önlemek için veya güvenlikle ilgili nedenlerle; (b) Hizmetlerin mevcut özelliklerini değiştirmek veya bu hizmetlere ek özellikler eklemek için (bunun Hizmetleri kullanımınızı ciddi şekilde ve olumsuz yönde etkilemediği durumlarda); veya (c) güvenli olmayan, uygunsuz veya rahatsızlık verici olarak değerlendirdiğimiz ürünleri kısıtlamak için Sözleşmeyi herhangi bir zamanda derhal geçerli olacak şekilde değiştirebiliriz. Bu değişiklikleri size Madde 17 uyarınca bildireceğiz.

  Bu Sözleşmede işbu Madde 15 uyarınca yapılan değişikliğin geçerli olduğu tarihten sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bir değişikliği kabul etmediğiniz takdirde Hizmetleri kullanmayı bırakacağınızı ve Madde 3'te belirtildiği üzere Sözleşme'yi feshedeceğinizi kabul etmektesiniz.

 30. Parola Güvenliği
 31. Size sunduğumuz her parolayı, sadece Süre boyunca Hizmetleri kullanmak, İşlemlerinizi elektronik olarak kabul etmek ve tamamlanan İşlemlerinizi incelemek amacıyla Seller Central'a (veya sunduğumuz diğer araçlara) erişmek amacıyla kullanabilirsiniz. Parolanızın güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca size aittir. Parolanızı (işbu Sözleşme uyarınca hesabınızı veya Seller Central'ı kullanmak için yetkilendirdiğiniz üçüncü kişiler dışındaki) üçüncü kişilere açıklamanız yasaktır ve şifrenizle yapılacak kullanımların veya eylemlerin sorumluluğu yalnızca size ait olacaktır. Parolanızın başkalarının eline geçmesi halinde, parolanızı derhal değiştirmek zorundasınız.

 32. Muhtelif Hükümler
 33. İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve koşulların tamamı, kanunlar ihtilafı ilkeleri ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkındaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dışında kalan Lüksemburg Büyük Dükalığı kanunlarına tabidir. Sizin Hizmetleri kullanmanızla veya işbu Sözleşmeyle alakalı her uyuşmazlık, münhasır olmamak üzere Lüksemburg'daki Lüksemburg Şehri mahkemelerinde karara bağlanacaktır. İşbu Sözleşmeyi, önceden iznimizi yazılı şekilde almaksızın, kanuna dayanmak suretiyle veya sair şekillerde temlik edemezsiniz. Bu maddeyi ihlal eden tüm temlikler veya sair devirler batıldır, ancak Amazon'a bir bildirimde bulunarak, işbu Sözleşme'yi, tamamen veya kısmen, bu Sözleşme uyarınca yaptığınız devir veya temlikin yürürlük tarihinden önce doğan yükümlülükleriniz için sorumlu kalmaya devam etmeniz koşuluyla İştiraklerinize temlik edebilirisiniz. Bu Sözleşme tahtındaki hak ve yükümlülüklerimizi: (a) bir birleşme, konsolidasyon, devralma, varlıklarımızın tamamının veya esaslı bir kısmının satışı veya benzeri bir işleme ilişkin olarak, veya (b) kurumsal bir yeniden yapılandırma kapsamında herhangi bir İştirake bu Sözleşmeyi temlik edebiliriz; ve bu gibi bir temlik üzerine geçerli olacak şekilde, temlik alan Amazon nezdinde bu Sözleşmenin tarafı yerine geçecektir. Bu sınırlamaya tabi olmak üzere, işbu Sözleşme tarafları ve taraflarının külli ve cüzi halefleri için bağlayıcı olacak, onların menfaatlerine hizmet edecek ve onlar aleyhine icra edilebilecektir. Bir veya birden fazla bağlı şirketimiz vasıtasıyla işbu Sözleşme kapsamındaki edimlerimizi ifa edebilir veya işbu Sözleşme kapsamındaki haklarımızı kullanabiliriz.

  Amazon, doğru olmayan ilanlara, yanlış kategorilerde gösterilen, yasadışı olan veya geçerli Program Politikalarının sair şekillerde yasakladığı ürünlere erişimi ya da bu ürünlerin sunulmasını kısıtlamak için her türlü İşlemi derhal askıya alma, Hizmetlere erişimi engelleme veya kısıtlama ve başka önlemler alma hakkını saklı tutmaktadır.

  İşbu Sözleşmenin ve ikincil veya bağlantılı belgelerin asıl dili İngilizcedir ve sunulan her bir çeviri sadece kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır. İşbu Sözleşmenin ya da ikincil veya bağlantılı bir belgenin İngilizce metniyle söz konusu metnin çevirilerinden biri arasında tutarsızlık veya farklılık olduğu takdirde, İngilizce metin ve bu metnin yorumu geçerli olacaktır.

  Amazon bu Sözleşme altında size bildirimlerini Seller Central'da veya değişikliklerin ilgili olduğu geçerli Amazon Services internet sitesinde (örneğin hesabınızdan erişilebilen Pazaryeri Geliştirici internet sitesinde) değişiklik gönderileri yaparak, size bir e-posta bildirimi yollayarak veya benzer şekillerde yapacaktır. İşbu Sözleşme kapsamındaki Amazon'u ilgilendiren bütün bildirimleri ve sair yazışmalarınızı Seller Central, e-posta, Bize Ulaşın formu veya benzer yollarla Satış Ortağı Destek ekibimize yapmak zorundasınız. İlanlarınız, satışlar ve Hizmetler hakkında elektronik olarak veya diğer ortamlarda da sizinle iletişim kurabiliriz ve siz de, sizinle bu tür iletişim kurulmasına izin vermektesiniz. E-posta adreslerinizi Seller Central'dan güncelleyerek değiştirebilirsiniz. E-posta adreslerinizin doğru olmasını sağlamak için bu adresleri (ve yasal isminizi, adresinizi ve telefon numaranızı) gereken sıklıkta güncelleyeceksiniz.

  İşbu Sözleşmedeki bir hükmün hukuka aykırı, geçersiz veya herhangi bir nedenle icra edilemez sayılması halinde, söz konusu hükmün bu şart ve koşullardan ayrılabilir olduğu kabul edilecek ve bu durum geri kalan hükümlerin geçerli ve icra edilebilir oluşunu etkilemeyecektir. İşbu Sözleşme, Hizmetler ve burada açıklanan Sözleşme konusu hakkında taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve daha önce veya aynı zamanda yapılmış olan diğer tüm sözlü ve yazılı anlaşmaların ve mutabakatların yerini alır.

Tanımlar

Aşağıdaki terimler işbu Sözleşmede kullanıldıklarında aşağıdaki anlamlara sahiptirler:

"Amazon'un Bağlantılı Varlıkları", bir Amazon internet sitesi dışında, bir Amazon internet sitesinin ve/veya herhangi bir Amazon internet sitesinde sunulan ürün veya hizmetlerin birleştirildiği, satışa sunulduğu, pazarlandığı, reklamının yapıldığı veya açıklandığı diğer internet sitelerini, cihazları, hizmetleri, özellikleri veya diğer çevrimiçi portalları veya herhangi bir medya çeşidini ifade eder.

"Amazon İnternet Sitesi", Amazon TR İnternet Sitesini ifade eder.

"Amazon İnternet Sitesi Ülkesi", Türkiye'yi ifade eder.

"Gizli Bilgiler", bizimle, Hizmetlerle veya Amazon müşterileriyle ilgili olan genel kamuoyu tarafından bilinmeyen, raporlar, öngörüler ve Hizmetlerle ilgili diğer bilgiler, (müşterilerin kişisel bilgileri dışında) sattığınız ürünlerden, fiyatlardan, satışlardan, hacimlerden ve işlem zamanından oluşan ürünlerinizin satışından kaynaklanan veriler haricinde Hizmetlerden elde edilen veriler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli müşteriler için tanımlayıcı veya benzersiz herhangi bir bilgiyi içeren bilgi; ve Hizmetlerle ilgili teknik veya operasyonel spesifikasyonlar anlamına gelir. İşbu Sözleşme nezdinde müşterilerin kişisel verileri her zaman Gizli Bilgi niteliğini haizdir.

"İçerik", geçerli Mevzuat kapsamında telif hakkına tabi eserleri ve veri tabanı hakları uyarınca korunan içeriği ifade eder.

"Kapsam Dışı Ürünler", uygulanabilir olduğu ölçüde Seller Central'da yer alan Amazon TR İnternet Sitesi için Kategori, Ürün ve İçerik Kısıtlamaları'nda belirtilen ürünleri veya ürün kalemlerini ifade eder.

"Sigorta Limitleri", 500.000 Euro'yu ifade eder.

"Sigorta Sınırları" 500.000 Euro'yu ifade eder.

"Fikrî Mülkiyet Hakkı", patentleri, telif haklarını, Markaları, alan adlarını, manevi hakları, ticari sırlar üzerindeki hakları yahut Kanunlardan doğan sair fikrî mülkiyet haklarını ve yan ve bağlantılı hakları ifade etmekte olup, bunların tescil edilmesi, yenilenmesi ya da ihlali veya suiistimali hakkında dava açılmasına ilişkin tüm hakları da kapsar.

"Mevzuat/Kanun/Hukuk", yetkili yargı alanındaki bir idari makamın halihazırda yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girebilecek olan bir kanununu, tüzüğünü, yönetmeliğini, kuralını, lisansını, ruhsatını, mahkeme kararını, kararını veya sair şartını ifade eder.

"Yerel Para Birimi", Türk Lirasını ifade eder.

"Sipariş Bilgileri", Amazon İnternet Sitesi üzerinden sattığınız Ürünleriniz hakkında size sunduğumuz sipariş ve kargo bilgilerini ifade eder.

"Kişi", bir gerçek kişiyi, anonim şirketi, limited şirketi, ortaklığı, idari makamı, derneği, ortak girişimi, birimi ya da ayrı bir tüzel kişiliği olsun veya olmasın, ayırt edilebilen sair kuruluşu ifade eder.

"Program Politikaları", bulunan tüm politikaları ve Program Politikaları sayfasında bulunan program şartlarını ifade eder.

"Satış Hasılatı", İşlemlerinizden herhangi biri sırasında alıcıların geçerli Amazon İnternet Sitesi üzerinden ödedikleri brüt satış hasılatını ifade etmekte olup Alış Fiyatını, tüm sevkiyat, ambalajlama ve hediye paketi ücretleri ve sair ücretleri, vergileri ve gümrük vergilerini kapsar.

"Seller Central", Amazon'un belirli bir Amazon TR İnternet Sitesindeki ve diğer çevrimiçi olarak varlık gösterdiği yerlerdeki siparişlerinizi, envanterinizi ve varlığınızı yönetirken kullanmanız için size sunduğu çevrimiçi portal ve araçları ifade eder.

"Hizmet", Amazon'un Amazon TR İnternet Sitesinde sunduğu aşağıdaki hizmetlerden her birini ifade eder: Amazon'da Satış Hizmetini, Amazon Lojistik Hizmeti ve sunduğumuz bağlantılı diğer hizmetleri ifade eder.

"Hizmet Şartları", burada belirtilen Amazon'da her bir Hizmete özgü olan ve geçerli olan Hizmet için kayıt yaptırmayı veya Hizmeti kullanmayı tercih ettiğiniz gün itibarıyla işbu Sözleşmenin parçası haline gelen hizmet şartlarını ve daha sonra bu şartlar üzerinde yapmaya yetkili olduğumuz değişiklikleri ifade eder.

"Teknoloji", (a) herhangi bir ülkenin Kanunlarına göre korunan veya korunması mümkün olan her türlü fikirleri, prosedürleri, süreçleri, sistemleri, operasyon yöntemlerini, kavramları, ilkeleri ve buluşları; (b) ara yüzleri, protokolleri, terim listelerini, kitaplıkları, yapılandırılmış XML formatlarını, özellikleri, gramerleri, veri formatlarını ve diğer benzeri materyalleri ve (c) yazılımları, donanımları, kodları, teknolojileri ve diğer işlevsel kalemleri ifade eder.

"Marka", Kanunlar kapsamında korunan veya korunabilecek her türlü markayı, hizmet markasını, ticari takdim şeklini ("görünüş ve hissiyat" da dâhil olmak üzere), ticari unvanı, diğer logo ve işaretleri ve diğer kaynak veya işletme ayırt etmeye yarayan işaretleri ifade eder.

"Amazon TR İnternet Sitesi", ana alan adı www.amazon.com.tr adresinde yer alan internet sitesini ve bu siteden sonra oluşturulacak veya bu sitenin yerini alacak diğer internet sitelerini ifade eder.

"Materyalleriniz", sizin veya iştiraklerinizin Amazon'a ve Amazon'un bağlı şirketlerine sunduğunuz veya bu kişiler tarafından ulaşılabilir hale getirdiğiniz tüm Teknolojileri, Markalarınızı, İçeriği, Ürünlerinize ilişkin bilgileri, verileri, materyalleri ve diğer kalemleri ve bilgileri ifade eder.

"Ürününüz", a) Amazon'da Satış Hizmeti üzerinden satış için ilana sunduğunuz; veya (b) sağladığınız veya Amazon Lojistik Hizmeti aracılığıyla işlediğiniz her ürün veya hizmeti ifade eder.

"Satış Kanallarınız", sizin veya bağlı şirketlerinizden her birinin fiziksel mağazalar dışında ürünlerinizi satışa sunduğunuz veya sattığınız tüm satış kanallarını ve diğer yöntemleri ifade eder.

"Vergileriniz", (i) Hizmetler üzerinden, Hizmetler vasıtasıyla veya Hizmetler hakkında ürün veya hizmetlerin reklamının yapılması, satışa sunulması veya satılmasıyla; (ii) Ürünlerinizin doğrudan doğruya veya dolaylı bir şekilde bir ödeme şekli olarak veya takas yöntemi kapsamında sunulduğu ürün veya hizmetlerle ya da (iii) sizin veya bağlı şirketlerinizin, mal veya hizmet sağlayan Kişilerin ya da sizin, bağlı şirketlerinizin veya bu Kişilerin çalışanlarının, temsilcilerinin, yüklenicilerinin veya temsilcilerinin Ürünlerinizin doğrudan doğruya veya dolaylı bir şekilde bir ödeme şekli olarak veya takas yöntemi kapsamında sunulduğu eylem veya ihmalleriyle ilgili olarak tahakkuk ettirilen veya tahsil edilmesi veya ödenmesi gereken tüm katma değer, satış, kullanım, gider, ihracat ve ithalat vergilerini ve rüsumlarını ve diğer vergi ve rüsumları ifade eder. Ayrıca Amazon Lojistik Hizmeti Şartları için de kullanıldığı için, işbu tanımlı ifade aynı zamanda (a) Sizin Ürünleriniz ve size ait olan ve Amazon tarafından depolanan ürünlerin envanterlerinin saklanması, paketlenmesi; veya (b) Amazon tarafından sizin Ürünleriniz için Amazon Lojistik Hizmeti Şartları gereğince lojistik, kargo, hediye paketine sarma ve diğer işlemler ile bağlantılı olarak Amazon veya herhangi bir iştirakine tahakkuk edilen veya bunlar tarafından tahsil edilebilir olan vergi türlerini de ifade etmektedir.

"Markalarınız", (a) markalaştırma amacıyla yazılı olmayan şekilde ve (b) ürüne özel bilgilerden veya materyallerden ayrı olarak (ve bunlara herhangi bir surette dâhil edilmeden) bize sunduğunuz Markalarınızı ifade eder.

"İşleminiz", Bir Amazon TR İnternet Sitesi üzerinden Ürününüzü/Ürünlerinizi satmanızı ifade eder.

Amazon TR İnternet Sitesi'nde Satış Hizmeti Şartları

Amazon TR İnternet Sitesi'nde Satış Hizmeti ("Amazon'da Satış"), doğrudan Amazon TR İnternet Sitesi üzerinden bazı ürünleri ve hizmetleri satmak amacıyla ilan vermenize imkân tanıyan bir Hizmettir. Amazon TR İnternet Sitesi'nde Satış, Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi tarafından işletilmektedir.

Amazon'da Satış Hizmeti Şartları, Amazon Services İş Çözümleri Sözleşmesi'nin ("İş Çözümleri Sözleşmesi" veya "Sözleşme"), bir parçasını teşkil etmektedir; ancak aksi özel olarak belirtilmediği müddetçe, sadece Amazon'da Satışa katılmanızla ilgilidir ve buna uygulanır. Bu Amazon'da Satış Hizmeti Şartlarında (Amazon'da Satış Tanımları da dâhil olmak üzere) tanımlanmadıkça, büyük harfle yazılan tüm terimler, kendilerine İş Çözümleri Sözleşmesinde verilen anlamlara sahip olacaklardır.

S-1. Ürün İlanlarınız ve Siparişler

S-1.1. Ürünler ve Ürün Bilgileri. İlgili Program Politikalarına uygun olarak, Amazon TR İnternet Sitesinde satış amacıyla ilan vermek üzere sunduğunuz her bir ürün veya hizmet için Gerekli Ürün Bilgilerini, doğru ve eksiksiz şekilde sağlayacak ve bu bilgilerin her zaman doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak için bu bilgileri derhal güncelleyeceksiniz. Malzemelerinizin, Ürünlerinizin (paketleme de dâhil olmak üzere), bunların Amazon TR İnternet Sitesinde satışa sunulmasının ve daha sonra satılmasının (yaş sınırı, minimum işaretleme ve etiketleme şartları dâhil olmak üzere) geçerli Mevzuata uygun olmasını, müstehcen (geçerli Program Politikalarımızda açıkça izin verilen haller haricinde), aşağılayıcı veya edebe aykırı içerikler içermemesini ve üçüncü kişilere ait telif haklarını, markaları, tasarımları, veri tabanlarını veya diğer hakları ihlal etmemesini de sağlayacaksınız. Ürünlerinizin angarya yoluyla ya da mahkûmların veya çocuk işçilerin kullanılarak üretilmediğini, imal edilmediğini, monte edilmediğini veya paketlenmediğini beyan etmektesiniz. Amazon TR İnternet Sitesinde Hariç Tutulan Ürünler hakkında bilgi veremezsiniz, Hariç Tutulan Ürünleri satmak amacıyla ilan veremezsiniz, Amazon TR İnternet Sitesinde kullanılmak üzere URL İşareti sunamazsınız veya URL İşaretlerinin kullanılmasını talep edemezsiniz. Amazon TR İnternet Sitesine koyduğunuz her bir ürün için, söz konusu ürünün hangi bölgeden veya ülkeden gönderileceğini bize bildirmeniz gerekmektedir.

S-1.2. Ürün İlanları, Ürünlerin Ticaretinin Yapılması ve Siparişlerin İşlenmesi. Ürünlerinize ilişkin olarak, ilgili Amazon'da Satışa sunulma tarihinde, Amazon TR İnternet Sitesinde, Ürünlerinizin satışı amacıyla ilan vereceğiz ve İş Çözümleri Sözleşmesi'ne uygun olarak (Amazon'la Bağlantılı Varlıklar ya da Amazon TR İnternet Sitesindeki veya Amazon TR İnternet Sitesiyle bağlantılı diğer işlevler, özellikler, reklamlar veya programlar vasıtasıyla ticaret ve tanıtım da dâhil olmak üzere) Ürünlerinizin ticaretini yapacak ve tanıtımını yapacağız. Alışveriş yapanların Ürünlerinize ve/veya satıcı sıfatıyla size not vermelerini sağlayan mekanizmalar kullanabiliriz ve Amazon bu notları ve geri bildirimleri halka açık bir şekilde sunabilir. Her bir İşleminizle ilgili olarak size Sipariş Bilgilerini sunacağız. Amazon TR İnternet Sitesinde yapılan Satışlar ile bağlantılı Satış Hasılatı, işbu Hizmet Şartlarına uygun olarak Hesabınıza ödenecektir.

S-1.3. Kargolama ve Kargo Hazırlık Ücretleri. Amazon TR İnternet Sitesi üzerinden veya Amazon TR İnternet Sitesi vasıtasıyla satılan fakat Amazon Lojistik Hizmeti ile gönderilmeyen Ürünleriniz için, kargolama ve kargoya hazırlık ücretlerini, eğer uygulanıyorsa, Amazon İnternet Sitesindeki standart işlevlerimize ve kategorilere ve ilave olarak Amazon TR İnternet Sitesindeki Program Politikalarında yer alan kargolama ve kargoya hazırlık ücreti politikaları aracılığıyla ve bunlara uygun uygun olacak şekilde tespit edeceksiniz. Amazon Lojistik Hizmeti ile gönderilen Ürünleriniz için lütfen Amazon Lojistik Hizmeti Şartlarını okuyunuz.

S-1.4. S-1.4 Kredi Kartı Dolandırıcılığı. İşlemlerinizle bağlantılı olarak meydana gelen kredi kartı dolandırıcılığından (diğer bir deyişle, üçüncü bir kişinin kredi kartı bilgileri çalınarak veya yetkisiz olarak kullanılarak yapılan satın almalardan) doğan riski biz üstleneceğiz; dolandırıcılıkla ilgili diğer tüm riskler ve zararları ise siz üstleneceksiniz; ancak Satıcı Tarafından Gönderilen Ürünlerin siparişlerinin Sipariş Bilgilerine ve Kargo Bilgilerine kesinkes uygun olarak işlenmemesi halinde, kredi kartı dolandırıcılığı riskini üstlenmeyeceğiz. Yalnızca kendi takdirimize bağlı olmak üzere, İşlemlerinizi inceleme amacıyla askıya alabiliriz, İşlemlerinizi gerçekleştirmeyi reddedebiliriz, İşlemleriniz hakkındaki kargo güzergâhlarını kısıtlayabiliriz ya da İşlemlerinizi durdurabilir ve/veya iptal edebiliriz. Sizden bu yönde bir talepte bulunduğumuz takdirde, Ürünlerinize ilişkin siparişleri durduracak ve/veya iptal edeceksiniz (ancak ilgili taşıma veya sevkiyat kuruluşuna Ürünlerinizin transferini gerçekleştirdiyseniz, söz konusu taşıma veya kargo kuruluşunun teslimatı durdurmasını ve/veya iptal etmesini sağlamak için ticari açıdan makul tüm çabayı göstermeniz gerekmektedir). Durdurduğumuz veya iptal ettiğimiz sipariş için ödeme yapmış olan her müşteriye yaptığı ödemeyi (Madde S-2.2 uyarınca) iade edeceksiniz.

S-2. Satış ve Gönderim, Geri Ödeme ve İade

S-2.1. Satış ve Gönderim. Amazon Lojistik Hizmeti Şartlarında (eğer Amazon Lojistik Hizmetini kullanıyorsanız) aksi belirtilmediği sürece Amazon'da Satış Hizmeti için kayıt yaptırmayı seçtiğiniz veya kullanmakta olduğunuz Amazon'da Satış Hizmetine ilişkin olarak, (a) Her halükarda ilgili Sipariş Bilgilerine, bu Hizmet Şartlarına, İş Çözümleri Sözleşmesine ve sizin sunduğunuz ve sipariş anında Amazon TR İnternet Sitesinde gösterilen şartların tamamına uygun olacak ve bu faaliyetlere ilişkin risklerin tamamı yalnızca sizin sorumluluğunuzda olacak ve sizin tarafınızdan üstlenilecek şekilde: Amazon Lojistik Hizmeti ile gönderilmeyen Ürünlerinizi, temin etmek, satmak, ifa etmek nakletmek ve teslim etmekle; ve Amazon Lojistik Hizmeti ile gönderilen Ürünlerinizi temin etmek ve satmakla yükümlüsünüz; (b) Ürünlerinizden her birini ticari açıdan makul şekilde paketleyecek ve Tahmini Kargoya veriliş tarihinde veya bu tarihten önce göndereceksiniz; (c) Sipariş Bilgilerine her iş gününde en az bir kere erişeceksiniz; (d) ilgili siparişin verildiği anda Amazon TR İnternet Sitesinde görünen şart ve koşullarınıza (ki bu şart ve koşullar, işbu İş Çözümleri Sözleşmesine uygun olacaktır) göre izin verilen haller ve İş Çözümleri Sözleşmesi tahtında gerekli olan haller haricinde, İşlemlerinizden hiçbirini iptal etmeyeceksiniz; (e) Ürünlerinizi (Mevzuatın veya İş Çözümleri Sözleşmesinin yasakladığı haller haricinde) Amazon İnternet Sitesi Ülkesinde gönderecek ve Ürünlerinize ilişkin siparişleri buradan göndereceksiniz; (f) kargo, lojistik, siparişin durumu ve takip hakkındaki bilgileri (eğer bu bilgiler mevcutsa), bizim belirlediğimiz süreçleri kullanarak bizim istediğimiz şekilde Amazon'a sunacaksınız; ve biz bu bilgileri halka açık bir şekilde sunabiliriz (g) Piyasaya Sürülme Tarihiyle ilgili talimatların tamamına riayet edeceksiniz; (h) bu Hizmet Şartlarındaki diğer hükümlere bakılmaksızın, bu şartlar kapsamında satışa sunulmak üzere ilan verdiğiniz tüm ürün ve hizmetlerin satıcısının siz olduğunuzdan emin olmakla yükümlüsünüz; (i) Ürünlerinize ilişkin her kargoya, söz konusu siparişe özel sevk irsaliyesini ve gerektiği takdirde vergi faturalarını koyacaksınız; (j) Ürünlerinize dâhil edilen veya Ürünleriniz hakkında sunulan tüm sevk irsaliyelerinde ve diğer belgelerde kendinizi ürünün satıcısı ve müşterinin ilgili ürünü iade edebileceği Kişi olarak göstereceksiniz ve (k) müşterilere Ürünleriniz hakkındaki siparişleri, kargoları veya siparişlerin gönderilmesini onaylayan e-postalar göndermeyeceksiniz (şu kadar ki, Ürünleriniz gönderim gerçekleşmesinden farklı bir zamanda ödemeye hak kazandığı takdirde Ürünlerinizin gönderildiğini teyit etmek üzere, müşterilerinize bizim makul olarak uygun bulacağımız format ve şekilde e-postalar gönderebileceksiniz). Amazon Lojistik Hizmeti ile gönderilen Ürünleriniz varsa, bunların depolanması, gönderilmesi ve teslimatı için Amazon Lojistik Hizmeti Şartları uygulanacaktır.

S-2.2 İptaller, İadeler ve Geri Ödemeler. Amazon Lojistik Hizmeti ile gönderilmeyen Ürünlerinizin tamamı hakkındaki iptalleri, iadeleri, geri ödemeleri ve düzeltmeleri, bu Hizmet Şartlarına ve ilgili siparişin verildiği anda Amazon TR İnternet Sitesinde yayımlanan Amazon Geri Ödeme Politikalarına ve Program Politikalarına uygun olarak kabul etmeniz ve işleme almanız gerekmektedir. Biz de, müşterileri Ürünlerinizin söz konusu politikalara tabi olduğu yönünde bilgilendirebiliriz. Program Politikalarında aksi belirtilmediği sürece, İşlemlerinizle ilgili olarak müşterilerinize sunmanız gereken geri ödemeleri ve düzeltmeleri (vergiler, kargo ve kargoya hazırlık veya diğer ücretler dâhil olmak üzere) ve ödemeniz gereken diğer meblağları, hesabınız için kullanımınıza açtığımız özelliği kullanarak tespit edecek ve hesaplayacaksınız. Bu özelliği herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir veya sona erdirebiliriz. Bu özellik, Program Politikalarına ve bu İş Çözümleri Sözleşmesinin şartlarına tabidir. Bu ödemelerin tamamını Amazon üzerinden yönlendireceksiniz. Müşterilere bu ödemeleri (Ürününüzü satın almak için kullanılmış olan ödeme şekliyle aynı ödeme şeklini kullanmak suretiyle) biz yapacağız; siz ise bu şekilde ödenen tüm meblağlar için, işbu Sözleşmenin Hizmet Ücreti Ödemeleri maddesine uygun olarak bize geri ödeyeceksiniz. Amazon Lojistik Hizmeti ile gönderilen Ürünlerinizin tümü için, geçerli teklifin yapıldığı andaki Amazon Geri Ödeme Politikaları uygulanır ve siz bunlara uymakla yükümlüsünüz. Tüm geri ödemeleri ve düzenlemeleri Hukuken öngörülen süreler içerisinde ve her halükarda söz konusu yükümlülüğün doğmasından sonraki otuz (30) takvim günü içerisinde derhal yerine getireceksiniz.

S-3. Ürünlerinizle İlgili Sorunlar

S-3.1 Teslimat Hataları, Aykırılıklar, Ürünün Geri Çağrılması. Ürünlerinize ilişkin siparişlerin gönderilmemesinden, Ürünlerinizin teslim edilmemesinden veya yanlış teslim edilmesinden, Ürünlerinizin çalınmasından ya da Ürünlerinize ilişkin siparişlerin gönderilmesiyle veya Ürünlerinizin teslimatıyla bağlantılı diğer hatalardan veya eylemlerden, bunlara (a) Madde S-1.4 kapsamında Amazon'un sorumlu olduğu bir kredi kartı dolandırıcılığının neden olduğu, veya (b) aldığımız Sipariş Bilgilerini size sunmamamızdan veya adres doğrulamasından kaynaklanan haller haricinde siz sorumlu olacaksınız. Bir önceki cümleye bağlı kalmaksızın, Amazon Lojistik Hizmeti ile gönderilen Ürünlerinizin, eğer varsa, teslim edilmemesine, yanlış teslimine, çalınmasına veya bu Ürünlerinizin gönderilmesi ve teslim edilmesi ile bağlantılı olan diğer hatalar veya eylemlere Amazon Lojistik Hizmeti Şartları uygulanacaktır. Ürünlerinizin veya Ürünlerinizle bağlantılı olarak sunulan diğer ürünlerin, niteliklere uygun olmamalarından veya ayıplı olmalarından, Ürünlerinizin ve bu diğer ürünlerin idari karar veya özel karar gereği geri çağrılmasından ve bunlar hakkındaki güvenlikle ilgili endişelerden de siz sorumlu olacaksınız. Ürünlerinizin veya Ürünlerinizle bağlantılı olarak sunduğunuz diğer ürünlerin idari karar veya özel karar gereği geri çağrıldığını öğrenir öğrenmez bize bildirimde bulunacaksınız. İşbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizi ifa etmenizin iadelere, taleplere, uyuşmazlıklara, şartlarımızın veya politikalarımızın ihlaline ya da Amazon'un veya üçüncü kişilerin başka risklere maruz kalmalarına neden olabileceğini tespit ettiğimiz takdirde, Amazon'un veya üçüncü kişilerin maruz kaldığı risklerin devam ettiğini tespit ettiğimiz sürece, herhangi bir Ürününüzle ilgili olarak müşteriye para iadesi yapılıp yapılmayacağını, düzeltme yapılıp yapılmayacağını veya ikame ürün sunulup sunulmayacağını tespit etmek dâhil olmak üzere, bu riskleri azaltabiliriz.

S-3.2 A'dan Z'ye Garanti ve Geri Ödeme. Eğer size Amazon TR İnternet Sitesinde sunulan "A'dan Z'ye Garanti" kapsamında bir talep ya da İşlemlerinizden herhangi birini ilgilendiren, Ürünlerinizin satışa sunulması, satılması veya siparişlerin gönderilmesi ile ilgili bir geri ödeme talebi veya sair bir uyuşmazlık bildirimi aldığımızı bildirirsek, bununla ilgili kararımıza itiraz etmek üzere 30 gününüz olacaktır. Herhangi bir talep, geri ödeme talebi veya uyuşmazlığın sizin sorumluluğunuzda olduğunu değerlendirmemiz halinde (i) bunları müşteriye rücu etmeyeceksiniz, ve (ii) müşterinin ödediği meblağı (tüm vergiler, ilgili kargo ve kargoya hazırlık ücretleri dâhil, ancak bizim alıkoyduğumuz, Madde S-4'te tamamlandığı üzere, ilgili Satış Komisyonları hariç olmak üzere), asıl işlemle bağlantılı olan tüm ücret ve masrafları (kredi kartı, banka veya sair ödeme işleme, ibraz ücretleri veya cezaları gibi), ve ilgili geri ödeme ve iade bedellerini (tarafımızca ödenebilir olduğu ölçüde) bize geri ödemekle yükümlü olacaksınız.

S-4. Ücretlendirme

Amazon'da Satış uyarınca satıcı hesabınızın kaydedilmesine ilişkin masrafı ve hesabın devamlılığına ilişkin sürekli olarak doğan masrafları karşılamak için bizi (a) geçerli Satış Komisyonunu; (b) her türlü geçerli Değişken Satış Ücretini ve (c) iade edilmeyen Amazon'da Satışa Abonelik Ücretini Banka Hesabınıza borç kaydedebilmemiz konusunda gayri kabil-i rücu yetkilendirmektesiniz ve/veya bunları ödeyeceksiniz. Amazon'da Satışa Abonelik Ücreti, işbu Sözleşme süresince her ay peşin olarak (veya uygulanabilir ise her bir işlem başına) ödenebilir olacaktır. "Amazon'da Satışa Abonelik Ücreti", bu ücretin ödenmesi gereken an itibarıyla Amazon TR İnternet Sitesinde bu ücret olduğu belirtilen ücreti ifade eder. Her İşleminiz için, (x) "Satış Hasılatı", İş Çözümleri Sözleşmesinde belirtilen anlama sahiptir; (y) "Değişken Satış Ücreti", Amazon TR İnternet Sitesinde belirtilen ilgili ücreti, şayet varsa, ifade etmektedir; ve (z) "Satış Komisyonu", Amazon TR İnternet Sitesi vasıtasıyla İşleminizden elde edilen Satış Hasılatının, İşleminizin konusu olan ürünün Amazon tarafından belirlenen kategorisine dayanan ilgili yüzdesini ifade eder. Ancak şu kadar ki, Satış Hasılatı şu iki halde bizim tarafımızdan belirlenen sevkiyat masraflarını içermeyecektir: (i) yalnızca Amazon Lojistik Hizmeti ile gönderilen ürünlerden oluşan İşlemleriniz, ve (ii) Bireysel satış planındaki satıcılar açısından, İşleminizin yalnızca Medya Ürünlerinden oluşması. Aksinin düzenlendiği haller haricinde, bu Hizmet Şartlarında öngörülen tüm parasal meblağlar Yerel Para Birimi üzerinden belirtilecek ve işbu Sözleşmede öngörülen tüm ödemeler Yerel Para Birimiyle gerçekleştirilecektir.

Sizin bize veya iştiraklerimize ödemeniz gereken her türlü ücretlere uygulanacak vergiler ve ek vergilerden siz sorumlu olacaksınız.

S-5. Satış Hasılatının Ödenmesi ve Geri Ödemelerin Yapılması

İşbu Sözleşmede (ve İş Çözümleri Sözleşmesindeki Madde 2 de dâhil olmak fakat bununla sınırlı olmamak üzere) aksinin belirtildiği haller haricinde, biz veya bağlı şirketlerimiz tarafından tahsil edilen ve fakat ödeme tarihinden iki (2) iş günü öncesi ("Ödeme Hesaplama Tarihi") itibarıyla size daha önce ödemesini yapmamış olduğumuz (ve sizin de, kargolanması ve kargoya hazırlanması da dâhil olmak üzere Ürünlerinizin satışı ve gönderimi için eksiksiz olarak yapılmış bir ödeme olduğunu kabul ettiğiniz) Satış Hasılatını (İhtiyati Fon'da tutulan veya başka bir sebeple kullanılamayacak meblağlar hariç olmak üzere) (a) bu meblağlar üzerinden ödenmesi gereken Satış Komisyonunu; (b) söz konusu meblağlarla ilgili olarak vadesi gelen Değişken Satış Ücretini (eğer varsa); (c) vadesi gelen Amazon'da Satışa Abonelik Ücretlerini ve (d) Amazon İnternet Sitesiyle bağlantılı olarak alıcılara ödenmesi gereken meblağları çıkardıktan sonra, iki haftada bir (yani 14 günde bir) (yahut kendi seçimimize göre daha sık aralıklarla) size ödeyeceğiz. Banka Hesabınız hakkındaki bilgileri ilk olarak paylaşmanız veya daha sonra değiştirmeniz üzerine, Amazon İnternet Sitesi hakkındaki Ödeme Hesaplama Tarihi en fazla 14 takvim günü kadar ertelenecektir. Ödemelerin size yapılması sürecini başlatma veya söz konusu ödemenin size yapılmasını sağlama hakkınız bulunmamaktadır. İşlemlerinizden herhangi biriyle ilgili olarak bir müşterinize geri ödeme yapmanız ve bu geri ödemenin bizim (veya bağlı şirketlerimizin) üzerinden yönlendirilmesi halinde, sonraki Ödeme Hesaplama tarihinde, (Madde S-7'de öngörüldüğü ölçüde geri ödenen vergiler ve gümrük vergileri de dâhil olmak üzere) müşteriye geri ödediğiniz Satış Komisyonu miktarını, size geri ödeyeceğiz; ancak şöyle ki bir Medya Ürünü için Satış Hasılatının tamamen geri ödenmesi halinde, sizin bize ödemiş olduğunuz Değişken Satış Ücretinin miktarını eksiksiz olarak size geri ödeyeceğiz (ve bir Medya Ürününün Satış Hasılatının kısmen geri ödenmesi halinde, bize ödediğiniz Değişken Satış Ücretini size geri ödemeyeceğiz). Amazon geri ödemeleri işleme almak için işletim ücreti talep etme hakkını saklı tutar. İşbu Madde uyarınca size muhtelif zamanlarda yapacağımız geri ödemeleri, size yapacağımız bir sonraki ödemeyle birlikte yapacağız.

S-6. Amazon'un İnternet Siteleri ve Hizmetleri

Amazon, internet sitelerinin, ürün seçiminin ve Amazon TR İnternet Sitesindeki her bir ürünün veya ilanın tasarımını, içeriğini, işlevselliğini, erişilebilirliğini ve uygunluğunu ve diğer yönlerini, ve tüm Hizmetlerin, sizin tarafınızdan kullanımları da dâhil olmak üzere tüm yönlerini, belirleme hakkına sahiptir. Amazon işbu haklarından herhangi birini devredebilir veya sorumluluklarını başkalarına delege edebilir.

S-7. Vergiye İlişkin Hususlar

Genel Şartlara ilave olarak ve Program Politikalarında aksi belirtilmedikçe veya Amazon tarafından önceden yazılı şekilde kabul edilmedikçe, sizin Ürünleriniz için belirttiğiniz fiyata KDV, gümrük vergisi, gider vergisi ve bu satışla bağlantılı olarak ödenmesi gerekebilecek diğer vergilerin dâhil olduğunu kabul etmektesiniz.

Yukarıdaki ifadenin genel niteliğine halel gelmeksizin:

 1. Türkiye'de yerleşik ve vergi kaydı olan bir işletme, bir başka kuruluş veya bir gerçek kişiyseniz işburada (i) Amazon'a sunduğunuz Türkiye vergi numarasının Türkiye'de işlettiğiniz işletmeye ait olduğunu ve bu işletmenin Türkiye'de kurulmuş olduğunu; (ii) hizmetler hakkındaki işlemlerin tamamının, Amazon'a sunduğunuz vergi kayıt numarasıyla bağlantılı işletme tarafından gerçekleştirilen işle ilgili işlemler olacağını ve (iii) sunduğunuz Türkiye vergi numarasının ve diğer tüm bilgilerin doğru, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu ve söz konusu bilgilerde herhangi bir değişiklik meydana geldiği takdirde Amazon'u derhal bilgilendirerek, ilgili bilgileri güncelleyeceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz.
 2. Amazon, ek bilgi talep etme ve satıcı hesabı hakkındaki her türlü bilgiyi (vergi kayıt numaranızı da kapsayacak ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde) size ya da hukuken izin verildiği ölçüde ilgili idari kurum veya kuruluşa başvurmak suretiyle teyit etme hakkını saklı tutar. İdari kurum veya kuruluşlara başvurarak söz konusu bilgileri talep etmemiz ve almamız için bize gayrikabili rücu olarak yetki vermektesiniz. Talebimiz üzerine bize ek bilgiler sunmayı da kabul etmektesiniz.
 3. Kanunen öngörülen durumlarda henüz fatura edilmeyen ilgili KDV'yi size fatura etme hakkımızı saklı tutmaktayız.
 4. Ödenecek ücretlere ilişkin faturalar, net satışlarınız (tüm satışlardan iade edilenlerin çıkarılması ile hesaplanır) esas alınarak, aylık faturalama dönemi içerisinde düzenlenecektir.
 5. Amazon tarafından size sunulan hizmetlere ilişkin faturaları elektronik fatura formatında ve belirlenen teslimat yöntemine uygun olarak almayı kabul edersiniz.
 6. If there are any changes to the Turkish legislation, you hereby accept you will comply with the legislation changes.

Amazon'da Satışa İlişkin Tanımlar

"Amazon Geri Ödeme Politikaları", Amazon İnternet Sitesinde yayınlanan ve ATRS tarafından Amazon TR İnternet Sitesi vasıtasıyla satılan ürünlere uygulanan ürün iade ve geri ödeme politikalarını ifade eder.

"Tahmini Kargoya Veriliş Tarihi", Ürünlerinize ilişkin olarak, (a) (müşterinin ilgili siparişi verdiği tarihten itibaren başlayan) kargoya uygunluk süresinin sonunu veya sizin Ürününüzle ilgili olarak envanterde/ürün veri bilgisinde belirttiğiniz kargoya uygunluk tarihini, ya da (b) Ürününüzle ilgili envanterde/ürün veri bilgisinde kargoya uygunluk tarihini bilgisi vermiyorsanız veya Ürününüz Amazon'un iki (2) iş günü içerisinde gönderilmesi gerektiğini belirlediği ürün kategorilerinden birine giriyorsa, müşterinin ilgili siparişi verdiği tarihten itibaren iki (2) iş günü sonrasını ifade eder.

"Medya Ürünü", Amazon TR İnternet Sitesi üzerinden satılan her türlü formattaki kitapları, dergileri, diğer yayınları, ses kayıtlarını, video kayıtlarını, yazılım ürünlerini, bilgisayar oyunlarını, video oyunları ve/veya diğer medya ürünlerini ve bunlara ilişkin abonelikleri ifade eder.

"Alış Fiyatı", alıcının Ürününüz için ödediği veya ödemesi gereken (vergileri ve gümrük vergilerini de kapsayan) toplam brüt miktarı ifade eder.

"Ödeme Hesaplama Tarihi", Madde S-5'de tanımlandığı anlamı ifade eder.

"Gerekli Ürün Bilgileri", Belirli bir Amazon İnternet Sitesiyle alakalı olarak, Ürünlerinizden her birine ilişkin olarak (ilgili Program Politikalarında açıkça bunların aranmadığı belirtilmiş olmadıkça) (a) varsa bulunduğu yer özelinde mevcudiyet durumunu ve seçenekleri, zamanlamaya ilişkin yol gösterici ilkeleri ve hizmet iptal politikalarını da kapsayan açıklamaları; (b) SKU ve EAN/UPC numaralarını ve Amazon'un makul olarak talep edebileceği diğer ayırt edici bilgileri; (c) stokta bulunma, uygunluk, kargo sınırlamaları ve şartları bilgilerini ve Gönderim Bilgilerini (Amazon'un zaman içerisinde düzenleyeceği kategorilere uygun olmak kaydıyla); (d) Amazon'un zaman içerisinde belirleyeceği her Amazon ürün kategorisi ve arama yapısı dâhilindeki kategoriyi; (e) sadece Ürününüzü betimleyen, Amazon'un görsellerle ilgili tüm kurallarına uygun olan ve ek herhangi bir logo, metin veya sair işaret içermeyen dijital görseli; (f) Alış Fiyatını; (g) kargo ve kargoya hazırlık ücretlerini (bunlarla ilgili standart işlevlere ve Program Politikalarına uygun olmak kaydıyla); (h) geçerli Mevzuatın Ürününüzün satışa sunulması, pazarlanması, reklamının yapılması veya satışıyla bağlantılı olarak teşhir edilmesini gerekli kıldığı metinler, sorumluluk sınırlamaları, uyarılar, bildirimler ve etiketler ile sair içeriği; (i) müşterinin ürünü satın almadan önce söz konusu ürünle ilgili olarak bilmesi gereken satıcı şartlarını, ücretleri veya diğer şart ve koşulları; (j) markayı; (k) modeli; (l) ürün boyutlarını; (m) ağırlığı; (n) teknik özelliklerin sınırlı bir listesini; (o) Ürününüzün kataloğumuzda mevcut bulunan aksesuarlarının SKU ve EAN/UPC numaralarını (ve makul olarak talep edebileceğimiz diğer ayırt edici bilgileri); (p) Ürününüzün mevcut bulunduğu ve oradan gönderileceği bölgeyi veya ülkeyi ve (q) makul olarak talep edebileceğimiz diğer bilgileri (örneğin kullanılmış veya yenilenmiş ürünlerin durumunu) ifade eder.

"Amazon'da Satış Satışa Sunulma Tarihi", bir Ürününüzün Amazon TR İnternet Sitesinde satılması için ilk ilanın yayımlandığı tarihi ifade eder.

"Kargo Bilgileri", Ürünlerinize ilişkin olarak tahmini veya vaat edilen kargoya veriliş ve/veya teslim tarihini ifade eder.

"Piyasaya Sürülme Tarihi", eğer varsa, bir ürünün üreticisi, distribütörü ve/veya lisans vereni tarafından belirtilen, bu tarihten önce söz konusu ürün hakkındaki belirli bilgilerin (örneğin bir kitabın adı) kamuya açıklanmasının ya da bu ürünün müşterilere teslim edilmesinin veya sair şekilde sunulmasının yasak olduğu tarihi ifade eder.

"URL Markaları", en üst seviyede alan adını içeren Markaları, logoları, isimleri, ifadeleri, ayırt edici işaretleri ya da karakter dizisini (.com, co.uk, .de, .es, .edu, .fr, .jp veya .tr gibi) ya da bunlarda yapılan çeşitlemeleri (dot com, dotcom, net veya com gibi) ifade eder.

"İşleminiz", İş Çözümleri Sözleşmesinde tanımlanmaktadır; ancak işbu Hizmet Şartlarında, sadece Amazon'da Satış üzerinden yapılan tüm işlemleri ifade eder.

Amazon Lojistik Hizmeti Koşulları

Amazon Lojistik Hizmeti, Ürünleriniz için lojistik hizmetlerini ve bağlantılı hizmetleri sağlamaktadır. Amazon Lojistik, Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi tarafından sağlanmaktadır.

Bu Amazon Lojistik Hizmet Şartları, Amazon Services İş Çözümleri Sözleşmesi'nin ("İş Çözümleri Sözleşmesi") bir parçasıdır ve aksi özel olarak belirtilmediği takdirde, sadece sizin Amazon Lojistik'e katılımınızla alakalıdır ve bu katılımınıza uygulanır. AMAZON LOJİSTİK'E KAYIT YAPTIRMANIZ VEYA AMAZON LOJİSTİK'İ KULLANMANIZ HALİNDE, SİZİN (KENDİNİZ VEYA TEMSİL ETTİĞİNİZ İŞLETME ADINA) İŞ ÇÖZÜMLERİ SÖZLEŞMESİ'YLE VE BU AMAZON LOJİSTİK HİZMET ŞARTLARIYLA BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELMEKTEDİR. Büyük harfle başlayan terimler işbu Amazon Lojistik Hizmet Şartlarında tanımlanmadığı sürece, İş Çözümleri Sözleşmesinde tanımlandığı anlama gelmektedir. Amazon'un, aşağıda belirtilen lojistik ve bağlantılı hizmetlerden birini veya birden fazlasını yerine getirmek için bağlı şirket(ler)ini veya bir üçüncü kişiyi kullanabileceğini açıkça kabul etmektesiniz.

F-1. Ürünleriniz

Amazon Lojistik'e kabul edildiğiniz takdirde, satışını yaptığınız ve Amazon TR İnternet Sitesiyle bağlantılı Amazon Lojistik programına dâhil etmek istediğiniz her ürünü kaydettirmek için başvuru yapmanız gerekmektedir. Ürününüzü kaydettirmeyi istediğiniz Amazon İnternet Sitesi açısından Amazon Lojistik'te Yasaklanan Ürün sayılan hiçbir ürünü Amazon Lojistik programına dâhil edemezsiniz. Amazon İnternet Sitesiyle bağlantılı olarak herhangi bir ürünün Amazon Lojistik'e kaydedilmesini, söz konusu ürünün Amazon Lojistik'te Hariç tutulan Ürün olması ya da geçerli Program Politikalarını ihlal etmesi gibi nedenlerle reddedebiliriz. Ürünlerinize ilişkin Amazon İnternet Sitesiyle bağlantılı Amazon Lojistik'teki kaydı herhangi bir zamanda geri çekebilirsiniz.

F-2. Ürün ve Gönderim Bilgileri

Amazon Lojistik'e kayıtlı Ürünleriniz hakkında doğru ve eksiksiz bilgileri geçerli Program Politikalarına uygun olarak sunmanız ve Amazon İnternet Sitesi üzerinden satılmayan fakat Amazon Lojistik kullanarak gönderimi yapılan herhangi bir Birim için Gönderim Talepleri ("Çok Kanallı Gönderim Birimleri") sunmanız gerekmektedir. Ürünleriniz hakkındaki bilgileri, bizim şartlarımıza uygun olarak ve söz konusu bilgilerin her zaman doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak için gereken şekilde, gecikmeksizin güncellemekle yükümlüsünüz.

F-3. Amazon'a Gönderim

F-3.1. Aksi Madde F-5'te, belirtilen haller dışında, ilişkili olarak Birimleri kaydettiğiniz Amazon İnternet Sitesi için bu Birimler, sadece belirli Amazon Mağazası Ülkesinde bulunan müşterilere teslim edilecektir. Birimleri Ürünlerinizin kayıtlı olduğu Amazon İnternet Sitesinde uygulanan Program Politikalarına uygun şekilde bize göndermeniz gerekmektedir. Siz, (a) tüm Birimlerin kargolanma ve depolama sırasında zarara uğramaya ve bozulmaya karşı koruyacak şekilde gereğince paketlenmiş olmasını; (b) taşıma şartlarının yerel Amazon Mağazası Ülkesi menşei için "C.I.P. (Navlun ve Sigorta Ödenmiş) Varış Noktası" ve menşei Amazon Mağazası Ülkesi dışındaki yerler için "D.D.P. (Gümrük Vergileri Ödenmiş) Varış Noktası" olmasını ve (c) tüm Birimlerin Amazon'un etiketleme şartlarına ve diğer şartlarına uygun olmalarını sağlamakla yükümlüsünüz. Birimlerin kargo adresine gönderilmesiyle ilgili tüm masraflardan (navlun ve taşıma sigortası masrafları da dâhil olmak üzere) siz sorumlu olacaksınız. Bu kargo masraflarının tamamını peşin olarak ödemeniz gerekmektedir ve Amazon kargo için hiçbir ödeme yapmayacaktır. Tüm gümrük masraflarının, harçların, vergilerin ve diğer masrafların ödenmesinden siz sorumlusunuz. Bir Birimin yanlış paketlenmesi veya etiketlenmesi halinde, bu Birimi (Madde F-7'ye göre) masrafı size ait olmak üzere size geri gönderebilir ya da Birimi yeniden paketleyip veya yeniden etiketleyip bununla ilgili ücreti size fatura edebiliriz.

F-3.2. Bize Uygun Olmayan Birim göndermeniz yasaktır ve biz, Uygun Olmayan Birimleri teslim almayı reddedebiliriz.

F-3.3. Birimleri lojistik merkezlerine AB dışından gönderdiğinizde, kendinizi ithalatçı/alıcı olarak kaydettirmeniz ve bir gümrük müşaviri belirlemeniz gerekmektedir. Amazon'un, herhangi bir ithalat belgesinde belirtilmesi halinde, Amazon ithalat belgeleri kapsamındaki Birimleri teslim almayı reddetme hakkını saklı tutar. Bu durumda, Amazon'un aleyhine değerlendirilen veya maruz kaldığı tüm masraflar, Kredi Kartınızdan veya Banka Hesabınızdan tahsil edilecek, size ödenmesi gereken meblağlardan kesilecek veya bizim seçeceğimiz başka yöntemlerle tahsil edilecektir.

F-4. Depolama

Teslim alındığını teyit etmemizden sonra, işbu Amazon Lojistik Hizmet Şartlarında açıklanan şekilde depolama hizmeti sunacağız. Herhangi bir lojistik merkezinde depolanan Birim sayısını belirleyerek Birimlerin stoklarını izleyen elektronik kayıtlar tutacağız. Birimleri fiziksel olarak işaretlemekle ya da ilgili lojistik merkez(ler)inde bize, bağlı şirketlerimize veya üçüncü kişilere ait olan diğer envanter kalemlerinden (aynı Amazon standart tanıtıcı numaraya sahip ürünler gibi) ayrı tutmakla yükümlü olmayacağız. Her iki taraf da, bizim, Birimleri diğer envanter kalemleriyle karıştırmayı tercih etmemiz halinde, hangi ürünlerin Birimlerinden olduğunu ayırt edebilmek için bizim kayıtlarımızın yeterli olacağını kabul etmektedirler. Birimleri tesisler arasında taşıyabiliriz. Birimlerin depolama sırasında hasar görmesi veya ziyan olması halinde, ilgili Amazon İnternet Sitesi için Amazon Lojistik Kılavuzu'na göre göre sizi tazmin edeceğiz. Bir Birim için sizi tazmin ettiğimiz takdirde, Madde F-7 uyarınca söz konusu Birim üzerinde tasarruf etme hakkına sahip olacağız. Diğer tüm durumlarda, Birimlerin hasar görmesinden veya ziyan olmasından siz tek başınıza sorumlu olacaksınız. Teslim alındığını teyit etmemiz, (a) herhangi bir Birimin hasarsız ve kayıpsız teslim edildiğini veya daha sonra Birimde tespit edilen hasar veya kaybın teslim almanın teyidinden sonra meydana geldiğini göstermemekte veya ima etmemektedir; (b) sizin sevkiyatta belirttiğiniz Ürünlerinizin/Ürününüzün Birimlerini fiilen teslim almış olduğumuzu göstermemekte veya ima etmemektedir ya da (c) işbu İş Çözümleri Sözleşmesi kapsamındaki haklarımızdan herhangi birinden feragat edilmesine ya da böyle bir hakkımızın sınırlandırılmasına veya azaltılmasına yol açmamaktadır. Madde 15 uyarınca, lojistik merkezlerinde bulunan stoklarınızın teslimi ve depolanması hakkında zamanlama kısıtlamaları veya hacim sınırlamalarını değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Bu sınırlama ve kısıtlamaların her birine uymakla yükümlüsünüz.

F-5. Lojistik

Lojistik hizmetlerimizin bir parçası olarak, Amazon İnternet Sitesiyle ilgili Ürünlerinizin stoklardaki Birimlerini, geçerli müşteri siparişlerinde yer alan ya da sizin bir Gönderim Talebinin parçası olarak sunduğunuz ilgili Amazon Mağazası Ülkesi'ndeki kargo adreslerine göndereceğiz. Birimleri, bizden ve/veya tüm bağlı şirketlerimizin de dâhil olduğu başka satıcılardan satın alınmış ürünlerle bir arada gönderebiliriz. Tek bir Gönderim Talebinde yer alan Birimleri ayrı ayrı da gönderebiliriz. Eğer belirli bir Amazon İnternet Sitesine ilişkin ithalat hizmetimize dâhil olursanız Amazon İnternet Sitesi için Amazon Lojistik Kılavuzu'nda yer alan yurtdışı kargolarına ilişkin ek koşullara tabi olmak kaydıyla, yurtdışına kargolar için uygun gördüğümüz ülkeler dâhilindeki uygun gördüğümüz Yurtdışı Adresine (her biri "Yurtdışına Satılabilecek Ürünler" olarak anılacaktır) de Ürünlerinizi gönderebiliriz.

F-6. Müşteriler Tarafından İade

F-6.1. (İlgili Program Politikası dâhil olmak üzere) bu İş Çözümleri Sözleşmesi tahtındaki Çok Kanallı Gönderim Birimlerine ilişkin yapılan iadeleri kabul etmek ve işlemekle ve bunlarla ilişkili olarak para iadesi ve düzeltmeler yapmakla sorumlu olacaksınız.

F-6.2. Amazon'un Gönderdiği Birimlerin iadelerini, Amazon İnternet Sitesi'ne ilişkin Satıcı Sözleşmenizin, işbu Amazon Lojistik Hizmet Şartlarının ve Program Politikalarının şartlarına uygun olarak, teslim alacak ve işleme alacağız. Amazon İnternet Sitesiyle ilgili kaydedilmiş olan tüm Satılabilir Birimler, aynı zamanda Amazon'un Gönderdiği Birimlerden olmaları ve gereğince iade edilmeleri halinde, bu Amazon İnternet Sitesine ilişkin Amazon Lojistik Programındaki Ürünlerinizin stoklarına geri konulacaktır. Amazon İnternet Sitesiyle ilgili Ürünleriniz için verilen müşteri siparişlerinin kargosunu, bu Amazon İnternet Sitesiyle ilgili olarak iade edilen Amazon'un Gönderdiği Birimlerle gerçekleştirebiliriz. Madde F-7'de düzenlenen haller haricinde, müşteriler tarafından iade edilen Birimlerin tamamının mülkiyeti yeniden size ait olacaktır.

F-6.3. Madde F-7'ye tabi olmak üzere, Madde 7'de belirtildiği üzere bir müşteri tarafından bize iade edilen ve bizim Uygun Olmayan Birim olduğunu tespit ettiğimiz Birimleri talimatınız üzerine iade veya bertaraf edeceğiz. Madde F-7.3 tahtındaki haklarımız kısıtlanmaksınız, Uygun Olmayan Birimi iade veya bertaraf etmeyi tercih edebiliriz.

F-6.4. Amazon, Çok Kanallı Gönderim Birimlerine ilişkin müşteri iadesi alırsa, Birimin iadesi veya bertarafı için masrafı size ait olmak üzere bizi yönlendireceksiniz, aksi takdirde Birimi Madde F-7'de belirtildiği şekilde bertaraf edebiliriz.

F-6.5. İadelerden kaynaklanan tüm KDV ve diğer borçlardan siz sorumlu olacaksınız.

F-7. Size İade ve İmha

F-7.1. Madde F.7.5'e tabi olmak üzere, herhangi bir zamanda Birimlerin size iade edilmesini veya bertaraf edilmesini talep edebilirsiniz.

F-7.2. Tüm Birimleri (Uygun Olmayan Birimler de dâhil olmak üzere), bu Hizmet Şartlarının sona ermesi hali de dâhil olmak üzere, bildirimde bulunarak size iade edebiliriz. İade Edilen Birimler, İş Çözümleri Sözleşmesine (geçerli Program Politikaları da dâhil olmak üzere) uygun olarak belirlediğiniz kargo adresine gönderilecektir. Ancak (a) belirli bir Amazon İnternet Sitesiyle ilgili olarak elimizde bulunan belirlenmiş adresin eski veya yanlış olması ya da ilgili bölgenin dışında bulunması; (b) belirlenmiş kargo adresini sunmamış veya talebimiz üzerine teyit etmemiş olmanız ya da (c) iadenin gönderilmesine ilişkin ödemeyi yapmanız için sizinle mutabakata varamamamız halinde, söz konusu Birimlerden vazgeçildiği varsayılacaktır ve bu durumda biz stoklarımıza göre uygun olduğu şekilde bu Birimleri bertaraf edebilir (örneğin bu Birimleri satabilir, geri dönüştürebilir, bağışlayabilir veya yok edebiliriz) ve bu işlemden elde edebileceğimiz geliri alıkoyabiliriz.

F-7.3. Uygun Olmayan Birimler, (a) şu durumlarda derhal bertaraf edilecektir; (i) söz konusu Birimin Amazon, Amazon'un personeli veya herhangi bir üçüncü kişi açısından bir güvenlik, sağlık veya sorumluluk riski teşkil ettiğini tespit ettiğimiz takdirde; veya (ii) hileli veya yasa dışı bir faaliyette bulunduğunuzda; veya (iii) Madde 3 uyarınca Hizmetleri kullanımınızı derhal sona erdirmeye sebep olduğumuz ve üçüncü bir kişi nezdinde sorumluluğa maruz kaldığımızda; veya (b) size Uygun Olmayan Birimin, örneğin Amazon Lojistik'i kullanımınızın askıya alınması veya sona erdirilmesi yahut satıcı hesabınızın askıya alınması, sona erdirilmesi veya kapatılması gibi nedenlerle, kaldırılmasının gerektiğine ilişkin bildirimde bulunmamızdan itibaren otuz (30) gün içerisinde (veya geçerli Program Politikasında belirtilen süre içerisinde) herhangi bir Uygun Olmayan Birimin iadesi veya bertarafı hakkında bize talimat vermediğiniz takdirde (ve bu durumda sizin bu eylememize muvafakat ettiğiniz varsayılacaktır). Bunlara ek olarak, Uygun Olmayan Birimlerle bağlantılı olarak yaptığımız masraflar da dâhil olmak üzere, maruz kaldığımız tüm zararları bize tazmin edeceksiniz.

F-7.4. Herhangi bir zamanda Birimleri bertaraf etmemizi talep edebilirsiniz. Bu durumda, Birimleri stoklarımıza göre uygun olduğu şekilde bertaraf edebiliriz (örneğin bu Birimleri satabilir, geri dönüştürebilir, bağışlayabilir veya yok edebiliriz). İmha edilen her Birimin mülkiyeti, bu Birimi bertaraf etmemiz için bedelsiz olarak ve herhangi bir ipotek, talep, teminat hakkı ve sair takyidattan ari olarak bize (veya yardım kuruluşu gibi bizim belirleyeceğimiz üçüncü kişiye) geçecektir ve Birimlerin bertarafının herhangi bir getirisi olması halinde, bu getiri bize ait olacaktır.

F-7.5. Ürünlerinizin toplatılması veya toplatılması yönünde bir tehdidin ortaya çıkması halinde derhal bize bildirimde bulunmakla ve standart süreçlerimiz dâhilinde söz konusu kalemlerin size iadesine ilişkin sürecin başlatılması da dâhil olmak üzere, ürün toplamayla bağlantılı tüm işlemlerde bizimle işbirliği yapmak ve bize yardımcı olmakla yükümlüsünüz. Ürünlerinizin toplatılması veya toplatılması tehdidinin ortaya çıkmasıyla bağlantılı olarak, bizim ve bağlı şirketlerimizin veya sizin ve sizin bağlı şirketlerinizin maruz kaldığı tüm maliyet ve masraflardan (bu ürünlerin iadesi, depolanması, tamir edilmesi, tasfiye edilmesi, size veya satıcısına iade edilmesi ile ilgili masraflar da olmak üzere) siz sorumlu olacaksınız.

F-8. [Bu hüküm kasıtlı olarak boş bırakılmıştır.]

F-9. Müşteri Hizmetleri

F-9.1. Çok Kanallı Gönderim Birimleri için, her türlü soruyu sizin sağladığınız irtibat kişisi vasıtası ile sizin dikkatinize sunmak ve Ürünlerinizin gönderilme durumlarına ilişkin talep ettiğiniz ve bizim talep edilen bilgiye sahip olduğumuz ölçüde makul miktardaki bilgiyi erişilebilir kılmak dışında müşteri hizmetlerine ilişkin başka bir borcumuz bulunmamaktadır. Politikalarınızın tamamının ve Ürünlerinizin gönderilmesi ve lojistik ile ilgili diğer hususlar hakkında müşterilerinize gönderdiğiniz mesajların, politikalarımızı ve şartlarımızı, kargo yöntemleri, iadeler ve müşteri hizmetleri de dâhil olmak üzere yansıtmasını sağlamakla ve web sitenizde/sitelerinizde, elektronik postalarınızda veya diğer ortamlarda veya iletişimlerde talep ettiğimiz spesifik açıklamaları, mesajları, bildirimleri ve ilkeleri dikkat çekecek şekilde göstermekle yükümlüsünüz.

F-9.2. Amazon'un gönderdiği Birimler hakkındaki paketleme, kargoya hazırlama, gönderme, müşteri iadeleri, geri ödemeler ve düzeltmeler hakkındaki tüm müşteri hizmetleri sorunlarından biz sorumlu olacağız. Amazon'un gönderdiği Birim hakkında müşterinin geri ödeme mi alacağını, düzeltme mi yapılacağını, yoksa söz konusu Birimin mi değiştirileceğini tespit edeceğiz ve İş Çözümleri Sözleşmesine göre (ilgili Amazon İnternet Sitesine ilişkin bu Hizmet Şartları ve Program Politikaları dâhil olmak üzere) sizin sorumlu olduğunuzu tespit ettiğimiz durumlarda sizin bize ödeme yapmanızı talep edeceğiz. Müşteriye ödemeyi iade etmekle sorumlu olduğunuzda durumu derhal size bildireceğiz. Madde F-7.1'e istinaden Birimin incelenmek üzere size gönderilmesini talep hakkınıza ilaveten; tespitlerimize katılmıyorsanız bildirimimizi müteakip otuz (30) gün içinde itiraz edebilirsiniz. Amazon'un Gönderdiği Birimler hakkında bu Madde F-9'da düzenlenen haller haricinde, süreç müşteri hizmetleri Satıcı Sözleşmenizde belirtilen şekilde yürütülecektir. Fiyatlandırma ve KDV, faturalar ve iade faturaları da dâhil olmak üzere KDV'ye ilişkin müşteri hizmetleri sorularından siz sorumlu olacaksınız.

F-9.3. Amazon'un Gönderdiği Birimlerle ilgili olarak, yanlış ürün kaleminin teslim edildiği veya ürün kaleminin hasar gördüğü, ziyan olduğu veya kaybolduğu durumlarda, söz konusu talebe sizin, çalışanlarınızın, temsilcilerinizin veya yüklenicilerinizin neden olduğunuzu tespit etmediğimiz takdirde, takdiri tamamen bize ait olmak üzere, (a) her bir Amazon'un Gönderdiği Birim için (i) müşteriye ikame bir Birim gönderip, gönderilen bu ikame Birim için size ilgili İkame Değerini (İlgili Amazon İnternet Sitesine İlişkin Amazon Lojistik Kılavuzu‘nda belirtilen şekilde) ödeyeceğiz veya (ii) sizin adınıza müşteriye geri ödeme yapacak ve Birimin İkame Değerini size ödeyeceğiz ya da (b) her bir Çok Kanallı Gönderim Birimi için, söz konusu Birimin İkame Değerini size ödeyeceğiz (ve siz de, talebimiz üzerine, size ödenen İkame Değeri için geçerli bir vergi faturasını bize sunacaksınız). Müşterilere yapılacak tüm geri ödemeler, Amazon'da Satış Hizmet Şartlarına uygun olarak başlatılacaktır. Amazon'da Satış Hizmet Şartlarından ayrı olarak, Amazon'da Satış Hizmet Şartları ve işbu Hizmet Şartları kapsamında bize ödenmesi gereken ücretleri faturalandırma hakkına sahip olacağız. Bu Madde F-9.3'te açıkça düzenlenmediği takdirde, ürün değiştirmeyle veya ürün iadesiyle bağlantılı tüm masraflardan siz sorumlu olacaksınız.

F-9.4. Madde F-9.3'te belirtilen şekilde bir müşteriye ikame bir Birim sunmamız veya geri ödeme yapmamız ve müşterinin de asıl Birimi bize iade etmesi halinde, Madde F-7 uyarınca Birimi bertaraf edebilir ya da Birimin Satılabilir Birim olması halinde, bizim seçimimize göre Birimi Madde F-6'ya uygun olarak stoklarınıza geri koyabiliriz. Söz konusu Birimi stoklarınıza geri koymamamız halinde, iade edilen Birimin İkame Değerini bize ödemeniz gerekecektir. Bu Hizmet Şartları uyarınca bizim gönderdiğimiz ikame Birimler, İş Çözümleri Sözleşmesi ve sizin Satıcı Sözleşmeniz uyarınca Amazon İnternet Sitesi üzerinden sizin tarafınızdan müşteriye satılmış sayılacak, bu kapsamda değerlendirilecek ve bu satışın tabi olduğu tüm şart ve koşullara tabi olacaktır.

F-10. Ücretlendirme

F-10.1. Ücretler. TR Amazon İnternet Sitesi Amazon Lojistik Ücret Tablosu‘nda belirtilen ücretleri bize ödeyeceksiniz. Birimin, Amazon tarafından gönderilmeye hazır olması şartıyla, lojistik merkezine vardığı günden (gece yarısına kadar) [Uygun Olmayan Ürün söz konusu olması halinde, geliş günü (gece yarısına kadar)] başlayarak ve (a) söz konusu ürün için geçerli bir müşteri siparişi aldığımız (gece yarısına kadar) veya sizden Ürünün iade veya bertaraf edilmesine yönelik bir talep aldığımız gün ile (b) Birimi belirlediğiniz iade yerine fiilen gönderdiğimiz veya Birimi bertaraf ettiğimiz günden hangisi daha önceyse o gün sona eren süre için Depolama Ücreti ödemekle yükümlü olacaksınız. Bu Hizmet Koşulları tahtında bize ödenecek olan her türlü tutarı Sizin kredi kartınızdan veya Banka Hesabınızdan çekmemiz hususunda bizi yetkilendirmektesiniz.

F-10.2. Gönderim ve Hediye Paketi. Amazon'un gönderdiği Birimler için, Amazon Lojistik programıyla gönderdiğimiz Birimlere ilişkin kargo ve hediye paketi hizmetleri için müşterilere yansıtılacak miktarları biz tespit edeceğiz. Sizin ve bizim aramızda, bu ücretler sizin müşteriye yansıttığınız ve verginin dâhil olduğu ücretler sayılacaktır ve biz de size bu ücretler hakkında rapor vereceğiz. Size, müşterilere yansıtılan bu ücretlere eşit bir ücret uygulayacağız (ve siz de bu ücreti bize ödeyeceksiniz). Müşteriye uygulanan kargo ve hediye paketi ücretlerine uygulanan KDV'den sorumlu olacağınızı bilmekte ve kabul etmektesiniz.

F-10.3. Gelir. Yukarıdaki madde F.7'ye göre İmha etme hakkımız bulunan veya iade edilmiş, hasarlı veya terk edilmiş Birimler de dâhil olmak üzere mülkiyeti devredilen Birimlerden elde edilen gelirin tamamı veya bir kısmını uygun olduğu ölçüde alıkoyabiliriz. Sizin bu Birimlerin satışı, lojistiği ve/veya kargoya verilmesiyle bağlantılı olarak tahsil ettiğimiz gelir hakkında herhangi bir teminat hakkınız, rehin hakkınız veya sair talep hakkınız bulunmayacaktır.

F-10.4. Amazon’a Ödenecek Ücretlere İlişkin Vergiler. Bu Hizmet Şartlarıyla ilgili olarak, Türk vergi kayıt numaranızı sunabilirsiniz. Vergi mükellefi kaydınız varsa,

 1. Amazon tarafından size sağlanmış olan bütün hizmetlerin işletmeniz tarafından belirlenmiş olan Türk vergi kayıt numaranız altında alındığını; ve
 2. (i) Amazon'a sunduğunuz Türk vergi kayıt numarasının işlettiğiniz işletmeye ait olduğunu; (ii) hizmetler hakkındaki İşlemlerin tamamının, Amazon'a sunduğunuz Türk vergi kayıt numarasıyla bağlantılı işletme tarafından gerçekleştirilen işle ilgili işlemler olacağını; ve (iii) sunduğunuz Türk vergi numarasının ve diğer tüm bilgilerin doğru, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu ve Amazon'un elinde bulunan bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bu bilgileri derhal güncelleyeceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Amazon, sizden ya da hukukun izin verdiği kadarıyla, idari makam ve kuruluşlardan ek bilgi talep etme ve hesabınız hakkındaki bilgileri (Türk vergi kayıt numaranız da dâhil olmak üzere) doğrulama hakkını saklı tutar ve siz de, burada, Amazon'a bu bilgileri söz konusu idari makam ve kuruluşlardan talep etmesi ve alması için gayrikabili rücu olarak yetki vermektesiniz. Bu bilgileri, talebi üzerine Amazon'a sunmayı da kabul etmektesiniz. Amazon, sunduğunuz Türk vergi kayıt numarasının veya faal olduğunuzu ispatlayan belgenin geçersiz olduğunun tespit edilmesi halinde, o zamana kadar uygulanmamış KDV'yi size fatura etme hakkını saklı tutar. Türk vergi kaydı olan satıcılar, Amazon'un belirlediği formattaki elektronik KDV faturalarını Amazon'un belirlediği teslim yöntemiyle teslim almayı kabul ederler.

Sizin Amazon'a ödemeniz gereken ücretlere uygulanan tüm vergilerden ve ek vergilerden siz sorumlu olacaksınız.

F-11. Tazmin Yükümlülüğü

İş Çözümleri Sözleşmesindeki Madde 6 kapsamındaki yükümlülüklerinize ek olarak, bize, bağlı şirketlerimize ve bizim ve bağlı şirketlerimizin yöneticilerine, görevlilerine, çalışanlarına ve temsilcilerine, (a) Birimler (mülkiyetin bize devredilmiş olup olmamasından bağımsız olarak Madde F-4) uyarınca size ait olduğunu tespit ettiğimiz Birimler de dâhil olmak üzere) her türlü bedensel zarar, ölüm ve maddi zarar dâhil olmak üzere; ve uygulanabilir olduğu takdirde (b) Yurtdışına Satılabilecek Ürünlerin Yurtdışındaki Adreslere gönderilmesiyle ilgili olarak bir idari makamın veya vergi makamının yüklediği satış, kullanım, katma değer, şahsi mal, brüt getiri, tüketim, franchise, işletme vergileri ve diğer vergi ve ücretler (bunlara ilişkin para cezaları, cezalar ve faizler dâhil olmak üzere) (Hepsi birlikte "Yurtdışına Gönderim Vergileri"olarak anılacaktır) ile alakalı olarak ortaya çıkan her Talebi tazmin etmeyi ve bizi, bağlı şirketlerimizi ve bu çalışanlarımızı bunlara karşı savunup bunlardan ari tutmayı da kabul etmektesiniz.

F-12. Feshin Sonuçları

Fesih haklarınız İş Çözümleri Sözleşmesi'nin 3. Madde'sinde yer almaktadır. Amazon İnternet Sitesi'yle bağlantılı İş Çözümleri Sözleşmesinin veya bu Amazon Lojistik Hizmet Şartları'nın feshedilmesi halinde, Amazon İnternet Sitesi için kaydedilen Birimleri sizin talimatınıza uygun olarak Madde F-7'de belirtilen şekilde size iade edecek veya bertaraf edeceğiz. Fesihten itibaren otuz (30) gün (ya da geçerli Program Politikasında belirtilen diğer bir süre) içerisinde iade veya bertaraf hakkında bize talimat vermemeniz halinde, Madde F-7'de düzenlenen şekilde Birimlerin tamamını veya bir kısmını iade ve/veya bertaraf etmeyi tercih edebiliriz ve bu durumda sizin yapacağımız bu işleme onay verdiğiniz varsayılacaktır. Amazon İnternet Sitesi'yle ilgili bu Amazon Lojistik Hizmet Şartlarının feshi üzerine, tarafların bu Amazon İnternet Sitesi hakkındaki işbu Amazon Lojistik Hizmet Şartları kapsamındaki hak ve borçlarının tamamı sona erecektir; ancak fesih tarihi itibariyle Amazon'un teslim almış veya depolamakta olduğu Birimler hakkında tarafların Madde F-3, F-7, F-8, F-9, F-10, F-11, F-12, and F-13 kapsamındaki hak ve borçları fesihten sonra yürürlükte kalacaktır.

F-13. Vergiye İlişkin Hususlar

Birimlerin lojistik merkezlerinde depolanmasının Site Lojistik Merkezi'nin bulunduğu ilgili bölgede sizin için vergisel açıdan mevcudiyet yaratabileceğini ve bu depolanmadan kaynaklanabilecek her türlü vergiden tek başınıza sorumlu olacağınızı anlıyorsunuz ve kabul etmektesiniz. Yurtdışına Gönderim Vergilerinin veya Vergilerinizin, Amazon Lojistik programı kapsamında size sunduğumuz hizmetler nedeniyle ya da bu Amazon Lojistik Hizmet Şartlarıyla alakalı olarak sair şekilde bize yüklenmesi halinde, bu Yurtdışına Gönderim Vergilerinden ve Vergilerinizden siz sorumlu olacaksınız ve işbu Amazon Lojistik Hizmet Şartlarındaki Madde F-11'de belirtilen şekilde bu Yurtdışına Gönderim Vergilerine ve Vergilerinize ilişkin olarak bizi tazmin edeceksiniz ve bizi bu vergilerden ari tutacaksınız. KDV beyannamelerinin, BA-BS formlarının ve (eğer geçerli ise) e-arşiv raporunun hazırlanmasından ve sunulmasından sorumlu olduğunuzu bilmekte ve kabul etmektesiniz. Bazı koşullarda ilgili Amazon İnternet Sitesi Ülkesindeki adreslere kargolara KDV uygulanmayabileceğini ve uygulanabildiği ölçüde bu adreslere kargolarda KDV iadelerine ilişkin tüm başvuruların idare edilmesinden sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.

F-14. Ek Beyanlar

İş Çözümleri Sözleşmesindeki Madde 5'te yer alan beyan ve taahhütlerinize ek olarak, (a) Birimlerin mülkiyetinin geçerli bir şekilde size ait olduğunu ve Birimlerin dağıtımını yapmak ve bu Amazon Lojistik Hizmet Şartları kapsamındaki edimlerinizi ifa etmek için gereken tüm haklara sahip olduğunuzu; (b) bize teslim edeceğiniz Ürünlerin tamamının yeni (ya da Ürününüze ilişkin ilanda açıkladığınız durumda) ve satılabilir durumda olacağını; (c) tüm Birimlerin ve paketlerinin hukuken gerekli ve geçerli işaretleme, etiketleme ve diğer şartlara uygun olacağını; (d) Birimlerden hiçbirinin kısmen veya tamamen çocuk veya mahkûm işgücü kullanılarak ya da angaryayla üretilmediğini veya üretilmeyeceğini; (e) Sizin ve Birimlerin üretimi ve teslim edilmesi ile ilişkili olan tüm alt yüklenicilerinizin temsilcilerinizin ve tedarikçilerinizin tüm uygulanabilir Mevzuata (ürün Kalemlerinin üretildiği veya teslim edildiği ülkelerdeki tesislerinin, ticari faaliyetlerinin işletmelerine ve iş şartları, maaşlar, saatler ve çalışanların en alt yaş sınırı da dâhil olmak üzere işçi çalıştırmalarına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere tüm Mevzuat da dâhil olmak üzere) sıkı bir biçimde uyacağını (f) Yurtdışına Satılabilen Ürünlerin (i) herhangi bir ruhsat veya izin alınması gerekmeksizin ilgili Amazon İnternet Sitesi Ülkesinden hukuka uygun şekilde ihraç edilebileceğini ve (ii) İlgili Yabancı Ülkeye hukuka uygun şekilde ithal edilebileceğini ve bu ülkenin geçerli Mevzuatının tamamına uygun olduğunu beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Amazon Lojistik Tanımları

"Amazon Tarafından Gönderilen Birimler", TR Amazon İnternet Sitesi üzerinden satılan ve Amazon Lojistik kullanılarak siparişi gönderilen Birimleri ifade eder.

"Amazon Lojistik'te Hariç Tutulan Birim", Birimleri kaydettirdiğiniz Amazon İnternet Sitesine ilişkin olarak, Hariç Tutulan Ürün sayılan veya ilgili Program Politikaları'na göre sair şekilde yasaklanan Birimleri ifade eder.

"Yurtdışı Adresi", ilgili Amazon İnternet Sitesi Ülkesi dışındaki herhangi bir posta adresini ifade eder.

"Gönderim Talebi", bir veya birden fazla Çok Kanallı Gönderim Birimine ilişkin siparişin gönderilmesi için bize (bizim belirlediğimiz standart yöntemlere uygun şekilde) sunduğunuz talebi ifade eder.

"Çok Kanallı Gönderim Birimleri", Madde F-2'de belirtilen anlama sahiptir.

"Satılabilir Birim", Uygun Olmayan Birim olmayan Birimi ifade eder.

"Satıcı Sözleşmesi", Amazon'da Satış Hizmeti Şartları, Profesyonel Satıcı Protokolü, bu sözleşmelerin herhangi birinin herhangi bir halefi veya Amazon İnternet Sitesi üzerinden bazı ürün ve hizmetlerin listelenmesi ve satılmasına izin veren sizin ve bizim aramızdaki herhangi benzer bir sözleşmeyi ifade eder.

"Kargo Bilgileri", satın alınan her Birim hakkındaki şu bilgileri ifade eder: alıcının ismi, kargo adresi, gönderilecek Birim miktarı ve kargoyla ilgili makul olarak talep edebileceğimiz diğer bilgiler.

"Site Lojistik Merkez(ler)i", Amazon İnternet Sitesiyle alakalı Birimlerin depolanması veya siparişlerinin gönderilmesi için Amazon tarafından belirlenen veya kullanılan her lojistik merkezini ifade eder.

"Birim", Amazon İnternet Sitesiyle ilgili Amazon Lojistik Programı için Amazon'a teslim ettiğiniz Ürününüzün her birimini ifade eder.

"Uygun Olmayan Birim", (a) ayıplı, hasarlı, belirli bir amaç için uygun olmayan veya gerekli etiket(ler)i taşımayan; (b) üzerindeki etiketler, gönderilmesinden önce Amazon'a gereğince kaydedilmemiş olan ya da kaydedilmemiş ürünle eşleşmeyen; (c) Amazon Lojistik kapsamında Hariç Tutulan Birim sayılan veya Sözleşmeye (ilgili Hizmet Şartları ve Program Politikaları dâhil olmak üzere) uygun olmayan; (d) Amazon'un satılamayacağını veya gönderilemeyeceğini tespit ettiği ya da (e) Amazon'un sair şekilde uygun olmadığını tespit ettiği bir Birimi ifade eder.

Satış Ortağı API Hükümleri

API-1. Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerinin Tanımı

Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzleri, sistemlerinizin size sunduğumuz bazı özellik ve işlevlerle ara bağlantı kurmasına imkân sağlayacaktır. Bu Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzü Şartları, aksi özel olarak düzenlenmedikçe, yalnızca Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerini kullanımınızı düzenlemektedir. Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzü Şartlarına göre, (a) sizin Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerini veya Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerini kullanmanızı destekleyen Uygulamaları geliştiren, (b) bize Geliştirici olarak kayıt yaptırmış olan ve (c) Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzleriyle Gizli Bilgi ve Materyallerinize erişmek için Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzü Sözleşmesini kabul etmiş bulunan ("Geliştiriciler") taraflara yetki verebilirsiniz. Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerini doğrudan kullanmak veya Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzleriyle veya Uygulama Programlama Arayüzü Materyalleriyle ara bağlantı kuran yazılımlar veya Internet siteleri ("Uygulama") geliştirmek istediğiniz takdirde, Geliştirici olarak kayıt yaptırmanız gereklidir.

Sistemlerinizin size sunulan bazı özelliklerle veya işlevlerle ara bağlantı kurmasına izin veren Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzleri (Satış Ortağı Internet Hizmetlerinin Uygulama Programlama Arayüzleri de dâhil olmak üzere) ve bağlantılı belgeler, yazılım kütüphaneleri ve formattan bağımsız diğer destekleyici materyalleri de kapsayan yazılımlar, veriler, metinler, sesler, videolar, görüntüler, görseller veya sair içerikler (Hepsi birlikte "Uygulama Programlama Arayüzü Materyalleri" olarak anılacaktır) sunabiliriz. Geliştiricilerinize sadece Amazon'daki işinizi desteklemek amacıyla Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzleri üzerinden Materyallerinize erişim yetkisi verebilirsiniz. Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzleri ve Uygulama Programlama Arayüzü Materyalleri hakkındaki şart ve koşullar münhasıran sizinle bizim aramızdadır. Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerinden halka açık olanlar veya açık kaynaklı yazılımlar ("Açık Yazılım") size ayrı bir lisansla sunulabilir ve bu durumda, bu Sözleşmenin diğer hükümlerinden ayrı olarak, ilgili Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerini kullanmanız bu lisansa tabi olacaktır. Tereddüde mahal vermemek üzere, Açık Yazılım olan Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerinin tabi olduğu lisansın açıkça yasakladığı haller haricinde, bu Sözleşmenin lisansla ilgili olamayan tüm hükümleri geçerli olacaktır.

API-2. Lisans ve İlgili Şartlar

API-2.1. Genel. Geliştiricilerin sadece bu Sözleşmenin kapsadığı Hizmetleri desteklemek amacıyla Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzleri ve Uygulama Programlama Arayüzü Materyalleri üzerinden Materyallerinize erişmeleri ve Materyallerinizi kullanmalarına imkân tanımak amacıyla size bu Sözleşmenin süresi boyunca sınırlı, geri alınabilir, münhasır olmayan, alt lisans verme hakkı tanımayan ve devredilemez bir lisans vermekteyiz. Sizinle bizim aramızda, Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzleri ve Uygulama Programlama Arayüzü Materyalleri hakkında sunduğumuz teknik şartnameler, işletme şartnameleri, güvenlik protokolleri ve diğer belge ve politikalar ("Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzü Şartnameleri") ve makul olarak kontrolümüz altında bulunan veya bize lisans verenlerin kontrolü altında bulunan ve Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzleri ve Uygulama Programlama Arayüzü Materyalleri sunmak için kullanılan iç veri merkezi tesislerimiz, sunucular, ağ ekipmanları ve host yazılım sistemleri ("Amazon Ağı") hakkındaki tüm haklar, mülkiyet hakları ve menfaatler bize veya bize lisans verenlere aittir.

API-2.2. Lisans Kısıtlamaları. Geliştiricilerinize Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerine ve Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerine ancak geçerli Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzü Şartnamesine uygun şekilde belgelendirdiğimiz ve size duyurduğumuz Uygulama Programlama Arayüzlerini kullanarak erişmeleri için yetki verebilirsiniz. Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerini ve Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerini kullanarak, (a) bunları tersine mühendisliğe konu etmeniz, kaynak koduna dönüştürmeniz veya ayrıştırmanız; (b) bunları kısmen veya tamamen değiştirmeniz veya kısmen veya tamamen bunlara dayanan türev eserler yaratmanız; (c) bunların kopyalarını dağıtmanız; (d) bunlar üzerinde yer alan sahipliğe ilişkin bildirimleri ve işaretleri kaldırmanız; (e) bir Açık Yazılımı, söz konusu Açık Yazılımın lisansı uyarınca Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerinin ve Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerinin herhangi bir kişiye ifşa edilmesini, lisansının verilmesini, dağıtımının yapılmasını veya sunulmasını gerektirecek şekilde kullanmanız; (f) bunları satmanız, kiralamanız, kiraya vermeniz, devretmeniz, bunlar hakkında alt lisans vermeniz veya bunlara ilişkin hakları sair şekilde devretmeniz; (g) geçerli ücretlerin uygulanmasını veya kullanım limit veya kotalarının aşılmasını engellemeye yönelik bir yolla bunlara erişmeniz veya bunları kullanmanız; (h) Hizmetleri kullanmanız ile ilişkili olmayan bir amaçla bunlara erişmeniz veya bunları kullanmanız; veya (i) hileli faaliyetler veya hukuka aykırı veya politikalarımızı ihlal eden veya sair şekilde bizim veya üçüncü kişilerin aleyhine olan faaliyetler için bunlara erişmeniz veya bunları kullanmanız ve başka kişilere bunları yapmaları için yetki vermeniz yasaktır. Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerini doğrudan veya dolaylı olarak kullanarak elde ettiğiniz bilgiler, yukarıdaki Madde S-11'de düzenlenen veri kullanım sınırlamalarına tabidir.

API-2.3. Doğrudan Erişim İçin Lisans Verilmemesi. Tereddüde mahal vermemek adına, Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzü Şartları, Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerine doğrudan erişmeniz ve bunları doğrudan kullanmanız ya da Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerini yüklemeniz, kopyalamanız, kullanmanız veya dağıtmanız için size lisans vermemektedir. Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerini doğrudan kullanım lisansı sadece Geliştiricilere verilmektedir.

API-2.4 Hesap Tanımlayıcıları ve Kimlik Bilgileri. Geliştiricilere sizin adınıza Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerine erişmeleri amacıyla yetki vermek için bu Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzü Şartlarına uygun olarak Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzleri üzerinden verilerinize erişmek için bizim sunduğumuz hesap kimliklerini ve halka açık/gizli eşsiz anahtar çiftini ("Hesap Tanımlayıcıları ve Kimlik Bilgileri") kullanmak zorundasınız. Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzleri üzerinden Gizli Bilgi ve Materyallerinize erişim yetkisini ancak düzenlediğimiz şekilde verebilirsiniz. Hesap Tanımlayıcılarınız ve Kimlik Bilgileriniz sadece sizin şahsi kullanımınız içindir ve bunları gizli ve güvende tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sizin Hesap Tanımlayıcılarınız ve Kimlik Bilgileriniz kullanılarak yapılan tüm işlemlerden, bu işlemlerin sizin tarafınızdan veya üçüncü kişiler tarafından (çalışanlarınız, yüklenicileriniz veya temsilcileriniz de dâhil olmak üzere) yapılmasından bağımsız olarak münhasıran siz sorumlusunuz. Yetkisi olmayan üçüncü bir kişinin Hesap Tanımlayıcılarını ve Kimlik Bilgilerini kullanıyor olabileceğini düşünmeniz halinde veya Hesap Tanımlayıcılarınız ve Kimlik Bilgileriniz çalındığı veya kaybolduğu takdirde, derhal bize bildirimde bulunacaksınız. Hesap Tanımlayıcılarınızın ve Kimlik Bilgilerinizin yetkisiz olarak kullanılmasından biz sorumlu değiliz.

API-2.5. Materyallerinizin Güvenliği. Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerine sizin adınıza erişecek başka kişilere yetki verilmesinden ve Materyallerinizin uygun şekilde güvenliğinin sağlanmasından, korunmasından ve yedeklenmesinden münhasıran siz sorumlusunuz. Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzleriyle bağlantılı olarak Materyallerinize yetkisiz olarak erişilmesinden, Materyallerinizin değiştirilmesinden, silinmesinden, bertaraf edilmesinden, zarar görmesinden, kaybolmasından veya depolanamamasından (sizin veya üçüncü kişilerin hataları, eylemleri veya ihmalleri nedeniyle ortaya çıkan durumlar da dâhil olmak üzere) biz sorumlu değiliz.

API-3. Son Verme

API-3.1. Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerine ve Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerine Erişiminize Son Verilmesi. Tarafların bu Sözleşme, Amazon Pazaryeri Geliştirici Sözleşmesi veya Amazon Pazaryeri Uygulama Programlama Arayüzü Lisans Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini sınırlandırmaksızın, Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerine ve Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerine erişiminizi 30 gün öncesinden bildirimde bulunmak suretiyle sebep göstermeksizin sınırlandırabilir, askıya alabilir veya sonlandırabiliriz. (a) Sizin bu Sözleşmeyi ciddi şekilde ihlal ettiğinizi ve ihlali giderme talebi bildirimimizden sonraki 7 gün içerisinde bu ihlali gidermediğinizi tespit ettiğimiz takdirde; (b) sizin yanıltıcı faaliyetlerde, hileli faaliyetlerde veya yasadışı faaliyetlerde bulunduğunuz veya hesabınız bu amaçla kullanıldığı takdirde; veya (c) Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerini veya Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerini kullanmanızın müşterilerimize zarar verecek olması halinde derhal son verebiliriz.

Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerine ve Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerine erişiminizin askıya alınması veya sona erdirilmesi halinde, Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerinin ve Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerinin kullanılmasına ilişkin olarak başkalarına yetki vermeye derhal son vereceksiniz. Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerine ve Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerine erişiminizin sona erdirilmesi halinde, Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerinin tamamını derhal imha edeceksiniz. Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerine ve Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerine erişiminizin askıya alınması veya sona erdirilmesi halinde, Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzleri ve Uygulama Programlama Arayüzü Materyalleri ile ilgili amaçlar için Hesap Kimlik ve Şifrelerinizin Amazon Ağı tarafından tanınmasına son verebiliriz.

API-4. Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerindeki ve Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerindeki Değişiklikler

Madde 15'e göre Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerinde ve Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerinde zaman zaman değişiklik yapabilir veya bunlara son verebiliriz (Satış Ortağı Uygulama Programlama Arayüzlerinde ve Uygulama Programlama Arayüzü Materyallerinde yer alan özelliklerin veya işlevlerin değiştirilmesi veya kaldırılması da dâhil olmak üzere).

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates