Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Amazon Kolay Gönderi Hizmet Şartları

Amazon Kolay Gönderi ("AKG"), Ürünleriniz için toplama, taşıma, teslimat (iadeler dahil) ve diğer ilgili hizmetleri ("AKG Hizmetleri") sağlar. Amazon'un, AKG Hizmetlerinin birini veya birden fazlasını yerine getirmek için bağlı şirket(ler)ini veya lojistik hizmeti sağlayıcılarını (LHS'ler) dahil bir veya birden fazla üçüncü kişiyi kullanabileceğini açıkça kabul etmektesiniz.

Bu AKG Hizmet Şartları, Amazon Services İş Çözümleri Sözleşmesinin ("İş Çözümleri Sözleşmesi") bir parçasıdır ve aksi özel olarak belirtilmediği takdirde, sadece sizin AKG'ye katılımınızla alakalıdır ve bu katılımınıza uygulanır. AKG’YE KAYIT YAPTIRMANIZ VEYA AKG’Yİ KULLANMANIZ, (KENDİNİZ VEYA TEMSİL ETTİĞİNİZ İŞLETME ADINA) İŞ ÇÖZÜMLERİ SÖZLEŞMESİ VE BU AKG HİZMET ŞARTLARI İLE BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Büyük harfle başlayan terimler işbu AKG Hizmet Şartlarında tanımlanmadığı sürece, İş Çözümleri Sözleşmesinde tanımlandığı anlama gelmektedir. İşbu AKG Hizmet Şartlarında kullanılan, "biz" ve "Amazon" sözcükleri, Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi’ni ve ilgili Bağlı Şirketlerini; "siz" sözcüğü (i) (bireysel olarak bir AKG Hizmeti için kaydolma veya bir AKG Hizmetini kullanma halinde) başvuru sahibini veya (ii) (bir işletme olarak bir AKG Hizmeti için kaydolma veya bir AKG Hizmetini kullanma halinde) başvuru sahibinin çalışanı olduğu veya temsil ettiği işletmeyi ve Bağlı Şirketlerini ifade eder. Bu AKG Hizmet Şartları ile İş Çözümleri Sözleşmesi ve ilgili Program Politikaları arasında uyuşmazlık olması halinde, İş Çözümleri Sözleşmesindeki uygulanacak hukuk ve uyuşmazlık çözüm mekanizmasıyla ilgili hükümler dahil İş Çözümleri Sözleşmesi geçerli olacaktır ve bu AKG Hizmet Şartları, Program Politikalarına amir olacaktır. Belirtilen kapsamın dışında, bu AKG Hizmet Şartlarında yer alan hiçbir husus, İş Çözümleri Sözleşmesinde belirtilen koşulların geçerliliğini, uygulanabilirliğini ve yorumlanmasını hiçbir şekilde etkilemeyecek veya değiştirmeyecektir.

(i) Bu AKG Hizmet Şartlarına ek olarak, AKG Hizmetleri için düzenlenmiş ilgili Program Politikaları kapsamında düzenlenen operasyonel hüküm ve koşullara uymakla yükümlü olduğunuzu, (ii) Amazon’un kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda bu Program Politikalarını değiştirebileceğini ve söz konusu değişikliklerin Seller Central’da veya Amazon İnternet Sitesinde veya Amazon’un uygun göreceği başka bir yöntem ile yayınlaması ile geçerli olacağını ve (iii) bu değişiklikleri veya bildirimleri takip etmek ve incelemekle sorumlu olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

AKG, İş Çözümleri Sözleşmesinin hüküm ve koşullarına uygun olarak Amazon tarafından size sağlanan isteğe bağlı bir hizmettir. AKG Hizmetlerini kullanmayı bırakabilir veya bu AKG Hizmetlerini herhangi bir zamanda Seller Central, e-posta, Bize Ulaşın formu veya benzer yollarla bize bildirimde bulunarak, İş Çözümleri Sözleşmesinde düzenlenen haklarınızın, borçlarınızın ve yükümlülüklerinizin geçerliliği ve devamlılığına herhangi bir halel getirmeksizin derhal feshedebilir veya iptal edebilirsiniz. Ürünleriniz için AKG Hizmetlerini kullandığınızda, (i) AKG Kapsam Dışı Ürünler hariç olmak üzere, Ürünlerinize ilişkin siparişleri kendiniz gönderemez ve (ii) Amazon Lojistik Hizmeti kapsamındaki Ürünleriniz hariç olmak üzere, ürünlerinizi AKG kapsamı dışında tutamazsınız.

1. Ürünleriniz ve Kapsam

AKG Hizmetlerini yalnızca Amazon İnternet Sitesinde Satış Hizmeti Şartlarına uygun olarak, Amazon İnternet Sitesinde listelenen ve bu Amazon İnternet Sitesinden veya bu Amazon İnternet Sitesini kullanılarak satın alınan ve Türkiye içerisindeki adreslerden/adreslere gönderilecek Ürünlerinize ilişkin olarak kullanmayı kabul etmektesiniz.

2. Kapsam Dışı Haller

AKG Hizmetlerini (i) Amazon İnternet Sitesi dışındaki mağazalarda listelenen veya satılan diğer ürünler, (ii) AKG Kapsam Dışı Ürünler ve Amazon Lojistik Hizmetine kayıtlı Ürünleriniz için kullanamazsınız.

3. Ürün ve Gönderim Bilgileri

AKG ile gönderilen Birimler hakkında doğru ve eksiksiz bilgileri, AKG Gönderi Adresini ilgili Program Politikalarına uygun olarak sunmanız gerekmektedir. Birimlerle ilgili her türlü bilgiyi, Seller Central hesabınızda belirtilen sistem gereksinimlerimize uygun olarak ve bilgilerin her zaman doğru ve eksiksiz olması için gerekli olduğunda derhal güncellemeniz gerekmektedir.

4. Gönderim

LHS, Gönderileri AKG Gönderi Adresinizden toplayacaktır veya Gönderileri Seller Central üzerinden size bildirilecek olan bir LHS konumuna teslim etmenize imkan sağlayacağız. AKG Hizmetlerinin bir parçası olarak Birimler teslim alınmadan veya siz Birimleri teslim etmeden önce, (a) bütün Birimlerin (i) yürüklükteki Mevzuat, bu AKG Hizmet Şartları ve Program Politikaları uyarınca karayolu taşımasına uygun olmasını, (ii) toplama, taşıma ve teslimat sırasında hasara ve bozulmaya karşı korunmak için uygun şekilde paketlenmesini ve (iii) Seller Central’da tarafımızca sağlanan ilgili gönderi etiketi ile düzgün ve güvenli bir şekilde etiketlenmesini ve (b) sevk irsaliyeleri, faturalar ve/veya yürürlükteki Mevzuatın gerektirdiği diğer belgeler dahil olmak üzere Birimlerin gönderimi ve/veya müşteri iadeleri ile ilgili gerekli tüm belgelerin teminini sağlamanız gerekmektedir. LHS'ye (i) Uygun Olmayan Birimleri veya (ii) diğer gönderilerde veya kişilerde hasar veya gecikmeye neden olabilecek Gönderileri göndermeniz yasaktır ve LHS bu bağlamda herhangi bir Gönderiyi reddedebilecektir.

5. İptaller ve Müşteri İadeleri için Yetkilendirme

5.1. Müşterinin talep etmesi halinde, Birim için sipariş verilmesinden itibaren 30 dakika içinde, söz konusu Birimin AKG Hizmetlerine uygun olarak tarafımıza teslim edilmiş olması koşuluyla, Birimlerin iptal sürecini başlatmamız ve işleme koymamız için bizi yetkilendirmekte ve bize talimat vermektesiniz.

5.2. Müşterinin Amazon iade politikası kapsamı dahilinde AKG ile gönderimi sağlanan bir Birimin iadesine ilişkin talep oluşturması ve/veya Amazon müşteri hizmetleri ile iletişime geçmesi halinde siparişlerin Amazon iade politikası uyarınca iade sürecini başlatmamız ve işleme koymamız için bizi yetkilendirmekte ve bize talimat vermektesiniz. Amazon iade politikası kapsamı dışındaki siparişler için ise iade sürecini işleme koymadan önce sizden yazılı onay alacağız.

5.3. LHS, Gönderinin müşteriye teslim edilemediği veya müşterinin Birimleri herhangi bir nedenle iptal ettiği, reddettiği veya iade ettiği durumlar da dahil olmak üzere, herhangi bir Gönderiyi (Uygun Olmayan Birimler dahil) size iade edebilecektir. LHS'den bu şekilde müşteri tarafından iade edilen tüm ürünleri kabul edeceğinizi kabul ve beyan edersiniz. İade edilen Gönderiler, AKG Gönderi Adresinize gönderilecektir. Ancak, (a) AKG Gönderi Adresinizin eski veya yanlış olması ya da ilgili bölge dışında bulunması ve AKG Gönderi Adresinizi bizim talebimiz üzerine teyit etmemiş olmanız veya (b) iadenin gönderilmesine ilişkin ödemeyi yapmanız için LHS veya bizimle mutabakata varamamanız halinde, söz konusu Gönderilerin terk edildiği varsayılacaktır ve bu durumda Birimi niteliğine uygun şekilde Birimleri bertaraf edebiliriz (örneğin, bu Birimleri geri dönüştürebilir veya yok edebiliriz).

5.4. Gönderiler veya Uygun Olmayan Birimler şu durumlarda LHS veya tarafımızca derhal bertaraf edilebilecektir (ve bu durumda sizin bu eylememize muvafakat ettiğiniz varsayılacaktır); (i) söz konusu Gönderinin veya Uygun Olmayan Birimin, Amazon, LHS’nin ya da Amazon'un personeli veya herhangi bir üçüncü kişi açısından bir güvenlik, sağlık veya sorumluluk riski teşkil ettiği veya (ii) hileli veya yasa dışı bir faaliyette bulunduğunuz veya (iii) İş Çözümleri Sözleşmesi Madde 3 uyarınca Hizmetleri kullanımınızı derhal sona erdirme hakkına sahip olduğumuz ve üçüncü bir kişi nezdinde sorumluluğa maruz kaldığımız hususu LHS tarafından tespit edildiği takdirde. Bunlara ek olarak, Uygun Olmayan Birimlerle veya Gönderilerle bağlantılı olarak, bunların bertaraf edilmesi de dahil, bizim veya LHS’nin yaptığı masraflar da dâhil olmak üzere, bizim veya LHS’nin maruz kaldığı tüm zararlara ilişkin bizi ve LHS’yi tazmin etmeniz gerekmektedir. Bu madde 5'e göre imha etme hakkımız bulunan veya iade edilmiş, hasarlı veya terk edilmiş Birimler de dâhil olmak üzere mülkiyeti devredilen Gönderilerden veya Uygun Olmayan Birimlerden elde edilen gelirin tamamı veya bir kısmını uygun olduğu ölçüde alıkoyabiliriz. Sizin bu Birimlerin satışı, lojistiği ve/veya taşınmasıyla bağlantılı olarak bizim tahsil ettiğimiz ve/veya LHS’nin tahsil ettiği gelir hakkında herhangi bir teminat hakkınız, rehin hakkınız veya sair talep hakkınız bulunmayacaktır.

6. Destek Hizmetleri

6.1 AKG ile gönderilen Ürünlerinize ilişkin müşterilerden gelen şikayet ve soruları sizin adınıza almak ve çözüme kavuşturmak için bizi yetkilendirmekte ve bize talimat vermektesiniz. Herhangi bir müşterinin AKG tarafından gönderilen Ürünlerinize ilişkin direkt olarak sizinle iletişime geçmesi halinde ilgili müşterinin Amazon müşteri hizmetleri ile iletişime geçmesini talep edeceğinizi veya söz konusu müşteri ile olan iletişimi Amazon Satış Ortağı Destek ekibine ileteceğinizi kabul etmektesiniz.

6.2 Müşteri tarafından siparişin oluşturulmasından sonra AKG tarafından gönderilen Ürünlerinize ilişkin ürün özellikleri, kişiselleştirme talepleri vb. ile alakalı müşteriler tarafından bize iletilen şikâyet ve sorulara sizden gerekli bilgileri yazılı olarak aldıktan sonra tarafınızca sağlanan bilgiler ışığında cevap vereceğiz. Bize aktardığınız her türlü bilginin doğru, kesin ve güncel olduğunu ve bir değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal güncelleyeceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz.

6.3 Amazon İnternet Sitesinde müşteri hizmetlerine ilişkin yalnızca bize atfedilebilen bir sebeple olumsuz bir geri bildirim alırsanız bu tür geri bildirimlerin Amazon İnternet Sitesinden kaldırılması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

7. Müşteriye Geri Ödeme

7.1. İşbu AKG Hizmet Şartları Madde 5.2 kapsamına giren ve LHS tarafından size iade edilmek için teslim alınan iadelere ilişkin geri ödemeleri ve düzeltmeleri İş Çözümleri Sözleşmesi uyarınca mevcut bakiyenizden mahsup ederek kabul etmemiz ve işleme koymamız için bizi yetkilendirmekte ve bize talimat vermektesiniz.

7.2. Müşteri tarafından doğrudan size iade edilen tüm Birimler için, bu tür talepleri aldıktan sonraki 48 saat içinde iadeleri ve düzeltmeleri kabul etmeniz ve işleme koymanız gerekmektedir, aksi takdirde müşteriye geri ödemeyi İş Çözümleri Sözleşmesi uyarınca mevcut bakiyenizden gerçekleştirmemiz için tarafınızca yetkilendirilmiş ve talimat verilmiş sayılacağız.

8.Zarar/Ziyan Temini ve Talepler

8.1. Yanlış Gönderinin veya Birimin teslim edildiği ya da Gönderinin veya Birimin hasar gördüğü veya kaybolduğu ya da eksik olduğu durumlarda LHS'ye karşı tazmin taleplerinizi, böylesi bir talebin sizin veya çalışanlarınız, temsilcileriniz veya yüklenicilerinizden kaynaklandığı tarafımızca tespit edilmediği sürece, işleme koymak için Amazon’a yetki vermenin sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve Amazon'a bu yetkileri verdiğinizi kabul ve beyan edersiniz. Değerlendirme sonucunda talebiniz kabul edilirse, Gönderi veya Birim için AKG Rehberleri uyarınca size geri ödeme yapılacaktır.

8.2. Kayıp, hasarlı, teslim edilmemiş veya yanlış teslim edilmiş, çalınmış/eksik Gönderilere veya Birimlere ilişkin tüm tazmin talepleri, (i) gönderinin size iade edildiği tarih (veya herhangi bir nedenle iade edilemeyenler için size iade edilmeye çalışıldığı tarih) ile (ii) Gönderinin veya Birimin teslim edildiği veya teslim edilmesi gereken tarihlerden hangisi önce geliyorsa o tarihten başlamak üzere 7 gün içerisinde yazılı olarak bize bildirilmelidir. Bu süreden sonra oluşturulan tazmin talepleri kabul edilmeyecek olup bunlara ilişkin aleyhimize herhangi bir tazminat talebi yöneltilemeyecektir. Bu tür tüm tazmin talepleri, Gönderi veya Birimin görüntüleri, faturaların kopyası, marka tescil belgeleri, CCTV görüntüleri gibi talebe ilişkin ilgili kanıtlarla desteklenmelidir. Gönderinin veya Birimin, teslimat makbuzunda yazılı bir hasar bildirimi olmaksızın müşteri tarafından teslim alınması halinde Ürünlerinizin iyi durumda teslim edildiği varsayılacaktır. Tüm faturalar ve ücretler ödenene kadar Amazon hiçbir zarar/ziyan temini talebini dikkate almayacaktır.

8.3. Taşıma sırasında Ürünlerinizdeki kayıpları tam olarak karşılamak isterseniz, kendi takdirinize bağlı olarak ve masrafları size ait olmak üzere (prim ödemesi gerektiği hallerde prim masrafları da dahil), Ürünlerinizi bir sigorta şirketi aracılığıyla sigorta ettirebilirsiniz.

9. Taşıma İşlerine ilişkin Ücretlendirme

9.1. Ücretler. Tüm AKG Hizmetleri bedellerini (ve geçerli KDV tutarlarını), yürürlükteki Amazon Kolay Gönderi Ücreti Çizelgesinde belirtilen ücretler üzerinden (“AKG Hizmet Ücretleri”) ve İş Çözümleri Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri uyarınca ödeyeceğinizi kabul ve taahhüt edersiniz. Amazon, Gönderinin veya Birimin taşıma sırasında kaybolması veya hasar görmesi ya da (müşteriye teslimata ilişkin) herhangi bir nedenle teslim edilmeden iade edilmesinden bağımsız olarak, (katma değer vergisini de içeren) bir fatura düzenleyecektir. Gönderinin (müşteriye teslimata ilişkin olarak) herhangi bir nedenle yeniden yönlendirilmesi, başka adrese yönlendirilmesi veya iade edilmesi gerekiyorsa, bu tür yeniden yönlendirme, başka adrese yönlendirme veya iade için LHS tarafından Amazon'a tahakkuk ettirilen tüm ücretleri size bildirilen oranlara uygun olarak, bu ücretlere uygulanabilecek katma değer vergisi, harçlar vb. de dahil olmak üzere ödemeniz gerekmektedir. Her bir Gönderinin ağırlık ve boyutlara göre tarafımızca veya LHS tarafından belirlenecek ve hesaplanacak ücretler her bir Gönderi teslimat için LHS'ye teslim edildiğinde veya müşteri tarafından LHS'ye iade edildiğinde tarafınızdan tahsil edilecektir. Gönderilerin biz veya LHS tarafından belirlenen ağırlık ve boyutlarına itiraz etmeniz durumunda, söz konusu Gönderiler için uygulanacak AKG Hizmet Ücretlerine ilişkin olarak düzenlemiş olduğumuz ilgili faturanın size ulaştığı tarihten itibaren 2 iş günü içinde tarafımıza bildirimde bulunmalısınız. Bu Gönderilerin ağırlıklarının ve/veya boyutlarının tarafımızca veya LHS tarafından yanlış hesaplandığını veya belirlendiğini tespit etmemiz halinde, yalnızca ilgili Gönderilerin daha düşük ağırlıklarına ve/veya boyutlarına göre AKG Hizmet Ücretlerini ödemekle yükümlü olacaksınız.

AKG Hizmeti kapsamında ödemeniz gereken herhangi bir ücreti ve söz konusu ücretle ilişkin katma değer vergisini Amazon Services İş Çözümleri Sözleşmesi kapsamında vadesi gelmiş ve size ödenmesi gereken herhangi bir tutardan mahsup edilmesi de dahil olmak üzere bize tahsil etme yetkisi vermektesiniz.

Amazon, AKG Hizmet Ücretlerinde herhangi bir zamanda değişiklik yapabilecektir. Tüm değişiklikler, söz konusu değişikliklerin Seller Central’da veya Amazon İnternet Sitesinde veya Amazon’un uygun göreceği başka bir yöntem ile yayınlaması ile geçerli olacaktır ve bu değişiklikleri veya bildirimleri takip etmek ve incelemek sizin sorumluluğunuzdadır.

9.2. Amazon’a Ödenecek Ücretlere İlişkin Vergiler. Bu Hizmet Şartlarıyla ilgili olarak, Türk vergi kimlik numaranızı sunmanız gerekmektedir ve bu doğrultuda,

  1. Amazon tarafından size sağlanmış olan bütün hizmetlerin işletmeniz tarafından belirlenmiş olan Türk vergi kimlik numaranız altında alındığını ve
  2. (i) Amazon'a sunduğunuz Türk vergi kimlik numarasının işlettiğiniz işletmeye ait olduğunu; (ii) hizmetler hakkındaki İşlemlerin tamamının, Amazon'a sunduğunuz Türk vergi kimlik numarasıyla bağlantılı işletme tarafından gerçekleştirilen işle ilgili işlemler olacağını; ve (iii) sunduğunuz Türk vergi kimlik numarasının ve diğer tüm bilgilerin doğru, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu ve Amazon'un elinde bulunan bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bu bilgileri derhal güncelleyeceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Amazon, sizden ya da hukukun izin verdiği kadarıyla, idari makam ve kuruluşlardan ek bilgi talep etme ve hesabınız hakkındaki bilgileri (Türk vergi kimlik numaranız da dâhil olmak üzere) doğrulama hakkını saklı tutar ve siz de, burada, Amazon'a bu bilgileri söz konusu idari makam ve kuruluşlardan talep etmesi ve alması için gayrikabili rücu olarak yetki vermektesiniz. Bu bilgileri, talebi üzerine Amazon'a sunmayı da kabul etmektesiniz. Amazon, sunduğunuz Türk vergi kimlik numarasının veya faal olduğunuzu ispatlayan belgenin geçersiz olduğunun tespit edilmesi halinde, o zamana kadar fatura edilmemiş KDV'yi sizden tahsil etme hakkını saklı tutar. Amazon'un belirlediği formatta ve teslim yöntemiyle e-fatura teslim almayı da ayrıca kabul etmektesiniz.

Sizin Amazon'a ödemeniz gereken ücretlere uygulanan tüm vergilerden ve ek vergilerden siz sorumlu olacaksınız.

10. Tazmin Yükümlülüğü

İş Çözümleri Sözleşmesindeki Madde 6 kapsamındaki yükümlülüklerinize ek olarak, herhangi bir bedensel zarar, ölüm veya maddi zarar dahil olmak üzere,  Gönderilerden veya Birimlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü Talep, hüküm, zarar, para cezası, ceza ve masrafları (makul vekalet ücretleri dahil) tazmin etmeyi ve Amazon’u ve/veya LHS’yi, Amazon’un ve/veya LHS’nin bağlı şirketlerini ve yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını, yetkililerini ve temsilcilerini bunlara karşı savunup bunlardan ari tutmayı da kabul etmektesiniz. Sizin veya herhangi bir çalışanınızın, temsilcinizin veya yüklenicinizin neden olduğu herhangi bir Talep, hüküm, zarar, para cezası, ceza ve masraflar (makul vekalet ücretleri dahil) sonucunda Amazon'un üçüncü taraflara (LHS dahil) ödemekle yükümlü olduğu herhangi bir tutar için size rücu edeceğini kabul ve beyan edersiniz.

11. Feshin Sonuçları

Bu AKG Hizmet Şartları, İş Çözümleri Sözleşmesinin feshedilmesiyle sona erecektir. Bu AKG Hizmet Şartlarını, İş Çözümleri Sözleşmesi kapsamında tarafımızca belirtilen yollarla veya Seller Central aracılığıyla herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle feshedebilirsiniz. Amazon İnternet Sitesi ile bağlantılı olarak İş Çözümleri Sözleşmesinin veya bu AKG Hizmet Şartlarının herhangi bir şekilde feshedilmesi üzerine biz ve/veya LHS, elde bulunan Gönderileri Madde 5 uyarınca size iade edecek veya bertaraf edeceğiz. Bu AKG Hizmet Şartlarının herhangi bir şekilde feshedilmesi durumunda, tarafların bu AKG Hizmet Şartları kapsamındaki tüm hak ve yükümlülükleri sona erecektir, ancak fesih tarihi itibariyle LHS’de bulunan Gönderiler açısından tarafların Madde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 ve 14’ten doğan hak ve yükümlülükleri fesihten sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

12.Vergiye İlişkin Hususlar

AKG programıyla bağlantılı olarak veya bu AKG Hizmet Şartları uyarınca size sunmuş olduğumuz hizmetler sonucu Vergilerinizden herhangi birisinin tarafımıza yüklenmesi halinde , katma değer vergisi, faiz veya cezalar dahil olmak üzere Vergilerinizden siz sorumlu olacak ve Amazon'u ve/veya İştiraklerini, bu AKG Hizmet Şartlarının 8. Maddesinde  belirtilen katma değer vergisi, faiz veya cezalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Vergilerinize ilişkin tazmin edecek ve bunlardan ari tutacaksınız. KDV iadelerinin, BA-BS formlarının ve (eğer geçerli ise) e-arşiv raporunun hazırlanmasından ve sunulmasından sorumlu olduğunuzu bilmekte ve kabul etmektesiniz. Uygun olduğu durumlarda bu adreslere yapılan gönderilerde KDV iadesi taleplerinin yerine getirilmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Sizin tarafınızdan veya müşteriler tarafından düzenlenmesi gereken yasal olarak gerekli belgeleri hazırlamaktan ve belgelemekten sorumlu olduğunuzu bilmekte ve kabul etmektesiniz.

13. Ek Beyanlar

İş Çözümleri Sözleşmesindeki Madde 5'te yer alan beyan ve taahhütlerinize ek olarak, (a) Birimlerin mülkiyetinin geçerli bir şekilde size ait olduğunu ve Birimlerin gönderimini ve dağıtımını yapmak ve bu AKG Hizmet Şartları kapsamındaki edimlerinizi ifa etmek için gereken tüm haklara sahip olduğunuzu; (b) teslim edeceğiniz Birimlerin tamamının yeni (ya da Ürününüze ilişkin ilanda açıkladığınız durumda) ve satılabilir durumda olacağını; (c) tüm Birimlerin ve paketlerinin Hukuken gerekli ve geçerli işaretleme, etiketleme ve diğer şartlara uygun olacağını ve taşıma süresince meydana gelebilecek zarar ve bozulmalara karşı koruma için uygun bir şekilde paketleneceğini; (d) Sevk irsaliyeleri, faturalar, alacak dekontları, teslim belgeleri, düzenleyici belgeler, irsaliyeler ve e-irsaliyeler ve Mevzuat uyarınca gerekli olan diğer her türlü bilgi ve/veya belge dahil olmak üzere Birimlerin taşınması ile ilgili olarak tüm bilgi ve/veya belgeleri sağladığınızı; (e) Birimlerden hiçbirinin kısmen veya tamamen çocuk veya mahkûm işgücü kullanılarak ya da angaryayla üretilmediğini veya üretilmeyeceğini;  (f) Sizin ve Birimlerin üretimi, ambalajlanması veya sevkiyatı ile ilişkili olan tüm alt yüklenicilerinizin, temsilcilerinizin ve tedarikçilerinizin tüm uygulanabilir Mevzuata (ticari faaliyetlerine ve iş şartları, maaşlar, saatler ve çalışanların en alt yaş sınırı da dâhil olmak üzere işçi çalıştırmalarına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere tüm Mevzuat da dâhil olmak üzere) sıkı bir biçimde uyacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.

14. Kapsam Dışı Sorumluluk

Amazon'un veya LHS'nin, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir Gönderinin, makul kontrolü dışında meydana gelen nedenlerle kaybolmasından veya zarar görmesinden sorumlu olmayacağını bilmekte ve kabul etmektesiniz:

14.1 Mücbir sebep; 

14.2 Savaşın, silahlı çatışmanın, istilanın, yabancı düşman eyleminin, düşmanlık eylemlerinin (savaş olsun ya da olmasın), iç savaş, isyan, başkaldırı, ayaklanma, askeri veya gasp edilmiş güç veya müsadere, terör eylemleri, herhangi bir hükümet veya kamu makamları tarafından veya bunların emirleri uyarınca mala el konulması, zarar verilmesi veya malın imha edilmesi, grev, lokavt;

14.3 Yasal süreçler kapsamında el koyma ve müsadere,

14.4 Sizin, alıcının veya Gönderiye ilişkin menfaati bulunan diğer herhangi bir tarafın hata, eylem, temerrüt, ihmal, yanlış beyan veya yanlış temsili;

14.5 Gönderi için geçerli tarife veya diğer hüküm ve koşullar gibi Gönderi etiketinde veya bu Hizmet Şartlarında yer alan hüküm ve koşulların herhangi birinin ihlali,

14.6 Gönderilerin taşıma sırasında yetkili makamlar tarafından alıkonulması veya denetlenmesinden kaynaklanan herhangi bir gecikme, kayıp veya hasar.

15. Muhtelif Hükümler

15.1 Amazon, (i) envanterinizin iadesini reddetmeniz veya (ii)  bu AKG Hizmet Şartlarını esaslı bir şekilde ihlal etmiş ve bu ihlalin telafisini talep eden bildirimi aldıktan sonraki 7 gün içerisinde bu ihlali telafi etmemiş olmanız halinde (ancak bu ihlalin bizim üçüncü kişilere karşı sorumlu olmamıza neden olması halinde, yukarıda belirttiğimiz 7 günlük telafi süresini kendi makul takdirimizle kısaltabilir veya kaldırabiliriz), (iii) Amazon’un politikalarını veya yürürlükteki mevzuatı ihlal eden diğer herhangi bir faaliyetiniz veya (iv) sizin, temsilcilerinizin ve çalışanlarınızın, Amazon'un veya herhangi bir LHS'nin teslim alma ve teslim etme elemanlarına profesyonel olmayan biçimde AKG Hizmet Şartlarının ihlali olarak kabul edilecek herhangi bir uygunsuz davranış, profesyonel olmayan davranış, sözlü ve fiziksel tacizde bulunması hallerinde herhangi bir zamanda AKG Hizmetinin kapsamını değiştirme, tadil etme, lağvetme, uyarlama veya AKG Hizmetini herhangi bir zamanda derhal sona erdirme veya askıya alma hakkına sahip olacaktır. Amazon, AKG Hizmet Şartlarını ihlal ettiğinizi tespit ederse, kendi takdirine bağlı olarak satış ayrıcalıklarınızı kaldırma hakkını saklı tutar.

15.2 AKG Hizmet Şartlarının hükümlerinde yer alan hiçbir husus, sizinle Amazon arasında bir ortaklık veya temsilcilik ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır. Ayrıca, Amazon'u herhangi bir şekilde temsil etme veya Amazon adına bağlayıcı nitelikte işlem yapma yetkiniz olmadığını da kabul etmektesiniz.

15.3. Bu AKG Hizmet Şartlarını, önceden yazılı onayımız olmadan yasa gereği veya başka bir şekilde devredemezsiniz. Bu kısıtlamaya tabi olmak şartıyla, bu AKG Hizmet Şartları taraflar ve ilgili halefleri ve devralanları için bağlayıcı olacak, hüküm ifade edecek ve bunlar aleyhine uygulanabilir olacaktır.  Bir veya daha fazla Bağlı Şirketlerimiz aracılığıyla bu AKG Hizmet Şartları kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilir veya haklarımızdan herhangi birini kullanabiliriz. Bu AKG Hizmet Şartlarının herhangi bir hükmünü sıkı bir şekilde yerine getirmemeniz, bu hükmü veya bu AKG Hizmet Şartlarının herhangi bir hükmünü daha sonra uygulama hakkımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmemektedir.

AKG Tanımları

"AKG Kapsam Dışı Ürün" Tehlikeli mallar ve ağır ve hacimli ürünler de dahil olmak üzere, Kapsam Dışı Ürün sayılan veya ilgili Program Politikalara göre sair şekilde yasaklanan Birimleri ifade eder.

"AKG Gönderi Adresi" Birimlerin toplanması için Seller Central üzerinden Amazon’a bildirmiş olduğunuz belirli adresi ifade eder.

"Gönderi" AKG Hizmetleri kullanılarak LHS tarafından teslim edilecek paketlenmiş Ürünleri ifade eder.

"LHS" Amazon İnternet Sitesi üzerinden müşterilere satılan Ürünlerinizin toplanması, dağıtımı ve taşınması sırasında Amazon tarafından kabiliyet ve kapasitesi kullanılan lojistik hizmeti sağlayıcıyı ifade eder.

"Birim" AKG Hizmetleri kullanılarak gönderimi sağlanacak Ürününüzün birimi ifade eder.

"Uygun Olmayan Birim", (a) Ayıplı, hasarlı, belirli bir amaç için uygun olmayan veya gerekli etiketleri taşımayan; (b) üzerindeki etiketler, gönderilmesinden önce Amazon'a gereğince kaydedilmemiş olan veya Birimlere yapıştırılmamış olan ya da kaydedilmiş ürünle eşleşmeyen; (c) AKG Kapsam Dışı Ürün olan veya İş Çözümleri Sözleşmesine (ilgili Hizmet Şartları ve Program Politikaları dâhil olmak üzere) uygun olmayan; (d) Amazon'un satılamayacağını veya gönderilemeyeceğini tespit ettiği ya da (e) Amazon'un sair şekilde uygun olmadığını tespit ettiği bir Birimi ifade eder.

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates