Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Kimyasalların satışı ile ilgili gereklilikler ve SSS

Kimyasalların satışı ile ilgili gereklilikler ve SSS

Genel bilgiler

Müşteri güvenliği, Amazon için büyük önem taşır. Müşteriler, satıcı kim olursa olsun, Amazon'da çok çeşitli, emniyetli, güvenilir ve uyumlu ürünler bulacağından emin olmalıdırlar.

Kimyasalların satışı için geçerli olan yönetmelikler vardır. Yönetmeliklere ek olarak, Amazon'un da bu ürünlerin satışına yönelik gereklilikleri vardır. Satıcı olarak, tedarik ettiğiniz ürünlerin ilgili yönetmeliklere ve gerekliliklere uygun olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

AB'deki kimyasal yönetmelikler, 1907/2006 sayılı Yönetmelik (AT) ("AB KKDİK Yönetmeliği") ve 1272/2008 sayılı Yönetmelik'tir (AT) ("AB SEP Yönetmeliği"). Yerel yönetmelikler ve gereklilikler de geçerli olabilir.

Kimyasalların satışı ile ilgili yönetmelikler ve Amazon gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için gezinti bölmesinde listelenen ek yardım sayfalarını inceleyin.

Bu materyal sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yasal tavsiye niteliği taşımaz. Ürününüzle ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkında sorularınız varsa hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz.

Sık sorulan sorular

Soru: AB KKDİK Yönetmeliği hangi ürünler için geçerlidir?

Cevap: AB KKDİK Yönetmeliği, AEA (Avrupa Ekonomik Alanı: AB'ye üye tüm devletler, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) içinde üretilen veya buraya ithal edilen tüm kimyasal madde ve karışımların yanı sıra belirli tehlikeli ya da zararlı kimyasal maddeler veya karışımlar içeren ürünler için geçerlidir.

Soru: AB KKDİK Yönetmeliği'ne göre kimler GBF (güvenlik bilgi formu) sağlamakla yükümlüdür?

Cevap: Gerektiğinde, bir maddenin veya karışımın tedarikçisi, bu maddenin ya da karışımın alıcısına bir GBF sağlar. AB KKDİK Yönetmeliği'nde, bir madde veya karışımın tedarikçisi, bir maddeyi ya da karışımı tedarik eden veya bulunabilir hale getiren herhangi bir üretici, ithalatçı, alt kullanıcı ya da dağıtımcı olarak tanımlanır.

Soru: Satıcıların GBF'de yerine getirmesi gereken yükümlülükler nelerdir?

Cevap: Şu durumlarda tedarikçinin, madde veya karışımın alıcısına bir GBF sağlaması gerekir: (i) SEP Yönetmeliği uyarınca (daha fazla bilgi aşağıda sağlanmıştır) tehlikeli olarak sınıflandırma kriterlerine uyuyorsa; (ii) AB KKDİK Yönetmeliği Ek 8'de belirlenen koşullar uyarınca madde kalıcı, biyoakümülatif ve zehirliyse (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyoakümülatifse (vPvB); (iii) madde "aday listesine" dahilse (daha fazla bilgi yukarıda sağlanmıştır). Maddenin SEP Yönetmeliği uyarınca tehlikeli olmadığı ancak AB KKDİK Yönetmeliği madde 31(3) ile belirlenen bazı konsantrasyon kriterlerine veya çalışma alanında maruz kalma sınırlarına uygun olması halinde, alıcının talebi üzerine tedarikçinin bir GBF sağlaması gerekir. Bir madde veya karışımın, SEP Yönetmeliği uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırma kriterlerini karşılaması ve bu kullanıcıların insan sağlığının, güvenliğinin ve çevrenin korunmasına ilişkin uygun önlemleri almalarını sağlayacak yeterli bilgi sunulması koşuluyla, halka sunulması ya da satılması halinde GBF'nin sağlanmasına gerek yoktur. Ancak bu senaryoda alt kullanıcı veya distribütör tarafından talep edilirse yine de sağlanması gerekir.

Soru: Gerekli durumlarda GBF sağlamamak, satıcılar için nasıl sonuçlara yol açar?

Cevap: Gerekli GBF sağlanmazsa Amazon'un, geçerli ürünlerin Amazon Lojistik Ağı'nda satılmasına artık izin vermemesine neden olabilir.

Soru: KKDİK hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?

Cevap: KKDİK hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

Soru: Güvenlik bilgi formu için kullanılması gereken standart bir şablon var mı?

Cevap: Güvenlik bilgi formları üretici tarafından oluşturulup sağlandığı için standart şablon bulunmamaktadır. Güvenlik bilgi formları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Soru: Güvenlik bilgi formunun reddedilmesinin en yaygın nedenleri nelerdir?

Cevap: GBF'nin reddedilmesinin en yaygın nedenleri a) 2. bölüme ait piktogramların aynı bölümdeki tehlike ifadeleriyle uyumlu olmaması veya b) GBF'nin güncel olmamasıdır.

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates