Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (KKD Yönetmeliği)

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği1 (KKD Yönetmeliği), Türkiye'de KKD'lerin ithalatı ve veya satışı ile ilgili kuralları içerir. Yönetmelik; KKD tasarımı ve imalatı ile ilgili sağlık ve güvenlik gerekliliklerini, etiketleme gerekliliklerini, ürünlerin bu gerekliliklere uygunluğunun değerlendirilmesinde kullanılacak prosedürü ve KKD üreticilerinin, ithalatçılarının ve distribütörlerinin yükümlülüklerini belirler.

KKD Yönetmeliği, 1 Mayıs 2019 itibarıyla yürürlüğe girmiş ve önceki Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'nin yerini almıştır. Türkiye'ye ithal edildiği veya Türkiye'de ilk defa satıldığı tarihin 21 Nisan 2019'dan daha önce olması koşuluyla, önceki Yönetmelik'te yer alan gerekliliklere uygun ürünlerin satışı hâlâ mümkündür. Önceki Yönetmelik uyarınca verilen AT tip inceleme belgeleri ve onay kararları da 21 Nisan 2023 tarihine veya geçerlilik süresi dolana kadar (hangisi daha önceyse) geçerlidir.

KKD Yönetmeliği hangi ürünler için geçerlidir?

Genel olarak KKD, giyen veya kullanan kişiyi sağlık ya da güvenlik risklerine karşı korumak üzere tasarlanmış donanım şeklinde tanımlanır. Donanımın koruyucu işlevini yerine getirmesi veya harici bir cihaza ya da güvenilir bir ankraj noktasına bağlanması için gerekli olan tüm parçalar KKD'ye dahildir. KKD Yönetmeliği'nin kapsamı dışında kalan (ve başka yasaların kapsamında olan) ürünlerden bazıları aşağıdaki gibidir: ordu mensupları veya polis tarafından kullanılmak üzere, sportif faaliyetlerde kullanılanlar hariç nefsi müdafaa amacıyla kullanılmak üzere veya tüketicileri aşırı olmayan atmosferik koşullara karşı (örneğin bulaşık yıkarken suya ve neme karşı) korumak amacıyla tasarlanan ürünler.

Üreticiler, KKD'nin uygunluğunu nasıl değerlendirir?

Üreticiler KKD'nin, KKD Yönetmeliği Ek II'de belirtilen geçerli sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun şekilde tasarlandığından ve üretildiğinden emin olmalıdır. Üreticiler, ürünlerinin Ek II'ye uygunluğunu nasıl sağladıklarını gösteren teknik belgeleri hazırlamalı ve geçerli uygunluk değerlendirme prosedürünü izlemelidir. Uygunluk değerlendirmesi, ürünün kategorisine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Geçerli prosedürü izleyerek ürün uyumluluğunu gösteren üretici, uygunluk beyanını hazırlamalı ve ürüne veya ürün ambalajına CE işaretini yapıştırmalıdır. Ürünü Türkiye'ye ithal eden üretici ve diğer taraflar, teknik belgelerin ve uygunluk beyanının kopyalarını, ürünün son birimi Türkiye'de satıldıktan veya Türkiye'ye ithal edildikten sonra 10 yıl boyunca saklamalı ve talep üzerine, ilgili ulusal makamlarla paylaşmalıdır.

KKD ithalatçıları ve distribütörleri, Türkiye'de yalnızca uyumlu KKD'lerin ithalatını veya satışını gerçekleştirdiklerinin kontrolünü sağlamaktan sorumludur.

KKD için geçerli etiketleme ve bilgi gereklilikleri nelerdir?

Aşağıdaki bilgiler ürünün üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise ambalaj üzerinde veya ürünle birlikte verilen bir belgede yer almalıdır:

  1. Üreticinin ve/veya ithalatçının adı veya tescilli ticari markası ve posta adresi
  2. KKD'nin tanımlanmasına olanak tanıyan tür, parti veya seri numarası ya da başka bir öğe
  3. CE işareti
  4. Türkçe kullanım kılavuzu

KKD Yönetmeliği uyarınca, her KKD birimine bir uygunluk beyanı eklenmiş olmalıdır. Üretici, tek bir cümleden ve tam uygunluk beyanının olduğu web sitesine yapılan bir atıftan oluşan "basitleştirilmiş uygunluk beyanı" ile bu gerekliliği karşılayabilir.

Not: Tüm talimatlar, kılavuzlar, etiketler ve uyarılar Türkçe olmalıdır.

Donanımlar KKD Yönetmeliği'ne uygun değilse ne yapmalıyım?

Üreticiler ve ithalatçılar, KKD numune testleri yapmalı, uygun olmayan KKD'lerle ilgili şikayetleri ve KKD geri çağırma işlemlerini araştırarak kayıt altına almalı ve distribütörleri bu tür sorunlar hakkında bilgilendirmelidir.

Üreticiler, ithalatçılar ve distribütörler, uygun olmayan KKD'lere ilişkin olarak ilgili durumlarda söz konusu KKD'leri yönetmeliğe uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gereken düzeltici önlemleri derhal almalıdır. Ayrıca KKD'nin güvenlik riski teşkil ettiği durumlarda üreticiler, ithalatçılar ve distribütörler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını uygunsuzluk durumunun ve alınan düzeltici önlemlerin detaylarıyla birlikte, güvenlik riski hakkında derhal bilgilendirmelidir.

Ek Bilgiler

Daha fazla bilgi için KKD ile ilgili aşağıdaki web sitelerini ziyaret etmenizi öneririz:

KKD'ler, Amazon.com.tr'de satılmasına izin verilen kategoriler listesinde henüz yer almamaktadır.

Not: Bu ürünleri satmak için başvurduğunuzda, gönderdiğiniz tüm bilgi ve belgelerin gerçek, özgün ve doğru olduğunu onaylamış olursunuz. Amazon, bu gereklilikleri karşılamadığınız takdirde satış yetkilerinizi kaldırabilir. Bu yardım sayfasında sağlanan bilgiler yasal öneri niteliği taşımaz ve Amazon, yönetmeliklere yönelik olarak sağlanan harici bağlantıların içeriğinin güncel olduğunu garanti edemez. Ürünlerinizle ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkında sorularınız varsa hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz. Amazon liste kaydı gereklilikleri, geçerli tüm yasaları yansıtmayabilir. Ancak, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak sizin yükümlülüğünüzdedir. Bu nedenle, buradaki gerekliliklere uymanın mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmadığını hatırlatmak isteriz.

1 1 Mayıs 2019 tarihli, 30761 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan (AB) 2016/425 yönetmeliğine eş değerdir.

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates