Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

AB ile Birleşik Krallık arasındaki KKDİK ve SEP karşılaştırması

AB ile Birleşik Krallık arasındaki KKDİK ve SEP karşılaştırması

AB ve Birleşik Krallık KKDİK Yönetmeliklerinin karşılaştırması

Gereklilik AB gereklilikleri Birleşik Krallık gereklilikleri
Yönetmelik Yönetmelik (AT) No. 1907/2006 ("AB KKDİK Yönetmeliği") KKDİK (Değişiklik vb.) (AB'den Ayrılma) Yönetmelikleri, 2019/758 sayılı Yönetmelik ve diğer destekleyici yasalar.
Uygulanabilirlik Bu yönetmelik, kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanmasına ilişkin şartları düzenler. AB KKDİK Yönetmeliği uyarınca, genellikle üreticilerin ve ithalatçıların, ürünlerinde bulunan ve kayıt, izin, kısıtlama veya bilgi sağlama gerekliliklerine tabi olabilecek kimyasal maddelerin özellikleri hakkında bilgi toplaması gerekir. Buna ek olarak, distribütörler de KKDİK kısıtlamalarına ve bilgi sağlama gerekliliklerine tabi olabilir.

1 Ocak 2021'den itibaren, AB KKDİK Yönetmeliği'nin değiştirilmiş bir versiyonu; KKDİK (Değişiklik vb.) (AB'den Ayrılma) Yönetmelikleri, 2019/758 sayılı Yönetmelik ve diğer destekleyici yasalar ("Birleşik Krallık KKDİK usulleri") nedeniyle kimyasallar için geçerli hale gelecektir. Şu ülkelerde sattığınız ürünler için farklı kurallar geçerlidir:

1. Büyük Britanya (İngiltere, İskoçya ve Galler)

2. Kuzey İrlanda

Sorumluluk AB KKDİK Yönetmeliği ve AB SEP Yönetmeliği'ne uymakla yükümlüsünüz. İlgili ülkelerdeki diğer ulusal gerekliliklere de uymalısınız. Birleşik Krallık'ta ilgili kimyasalları içeren ürünler satıyorsanız Birleşik Krallık gerekliliklerine uymakla yükümlüsünüz. Amazon AB web sitelerinde de ilgili kimyasalları içeren ürünler satıyorsanız AB KKDİK Yönetmeliği, AB SEP Yönetmeliği ve ilgili ülkelerdeki diğer ulusal gerekliliklere de uymanız gerekir.
İzin

(Ek 14)

Özellikle zararlı kimyasal maddeler, söz konusu kullanım için izin verilmedikçe AEA içinde kullanılamaz. Bu kimyasal maddeler, AB KKDİK Yönetmeliği Ek-14'te listelenmiştir. Söz konusu kimyasal maddeler, Avrupa Kimyasallar Ajansının (ECHA) web sitesinde bulunan KKDİK Yönetmeliği Ek-14 İzin Listesi'ne eklenmiştir.

Özellikle zararlı kimyasal maddeler, söz konusu kullanım için izin verilmedikçe Büyük Britanya'da kullanılamaz. Bu kimyasal maddeler, AB KKDİK Yönetmeliği Ek-14'te (Birleşik Krallık KKDİK usulleri ile korunduğu veya değiştirildiği şekilde) listelenmiştir.
Kısıtlama

(Ek 17)

AEA içinde imalatının, satışının veya kullanımının sınırlandırılması ya da yasaklanması da dahil olmak üzere, belirli zararlı kimyasal maddelerin kullanımı kısıtlanmıştır. Bu; madde olarak, karışımlarda ve ürünlerde kullanım kısıtlamalarını içerir. Kısıtlamaların tam listesi, AB KKDİK Yönetmeliği Ek-17'de bulunabilir ve Avrupa Kimyasallar Ajansının (ECHA) web sitesinde mevcuttur.

Büyük Britanya'da imalatının, satışının veya kullanımının sınırlandırılması ya da yasaklanması da dahil olmak üzere, belirli zararlı kimyasal maddelerin kullanımı kısıtlanmıştır. Bu; madde olarak, karışımlarda ve ürünlerde kullanım kısıtlamalarını içerir. Kısıtlamaların tam listesini, AB KKDİK Yönetmeliği Ek-17'de (Birleşik Krallık KKDİK usullerinde korunduğu veya değiştirildiği şekilde) bulabilirsiniz.
Kayıt Üreticiler ve ithalatçılar, genellikle belirli bir eşiğin (yılda 1.000 kg) üzerinde ürettikleri veya ithal ettikleri maddelerin kaydını yaptırmakla yükümlüdür. Kayıtta, kaydedilecek maddenin özellikleri ve kullanımları hakkında bilgi toplanır. Üreticiler ve ithalatçılar, genellikle belirli bir eşiğin (yılda 1.000 kg) üzerinde ürettikleri veya ithal ettikleri maddelerin kaydını yaptırmakla yükümlüdür. Kayıtta, kaydedilecek maddenin özellikleri ve kullanımları hakkında bilgi toplanır. 1 Ocak 2021'den itibaren üreticiler ve ithalatçılar, Sağlık ve Güvenlik Dairesine yeni kimyasalları kaydettirmelidir.
Bilgi sağlama Genellikle tüm üreticiler, ithalatçılar ve distribütörler, bazı durumlarda tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında kullanılan zararlı ürünler hakkındaki bilgileri iletmekten sorumludur. Bilgi iletme süreci, bazı zararlı maddeler ve karışımlar için güvenlik bilgi formu (GBF) sağlanmasını da kapsayabilir. Genellikle tüm üreticiler, ithalatçılar ve distribütörler, bazı durumlarda tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında kullanılan zararlı ürünler hakkındaki bilgileri iletmekten sorumludur. Bilgi iletme süreci, bazı zararlı maddeler ve karışımlar için güvenlik bilgi formu (GBF) sağlanmasını da kapsayabilir.
Yüksek Önem Arz Eden Madde (SVHC) Bir üründe, ağırlık olarak %0,1'in üzerindeki bir konsantrasyonda bulunan bir Yüksek Önem Arz Eden Madde (SVHC) ("aday liste" maddesi olarak da bilinir) mevcutsa bu durum ürünün alt kullanıcısına aktif şekilde iletilmelidir. İletilen bilgiler, ürünle ilgili güvenli kullanım bilgilerinin yanı sıra en azından söz konusu SVHC'nin adını içermelidir. Ürünü alan kişinin nihai tüketici olması halinde, bu güvenli kullanım bilgileri yalnızca talep üzerine (45 gün içinde ve ücretsiz olarak) sağlanmalıdır. Bir üründe, ağırlık olarak %0,1'in üzerindeki bir konsantrasyonda bulunan bir Yüksek Önem Arz Eden Madde (SVHC) ("aday liste" maddesi olarak da bilinir) mevcutsa bu durum ürünün alt kullanıcısına aktif şekilde iletilmelidir. İletilen bilgiler, ürünle ilgili güvenli kullanım bilgilerinin yanı sıra en azından söz konusu SVHC'nin adını içermelidir. Ürünü alan kişinin nihai tüketici olması halinde, bu güvenli kullanım bilgileri yalnızca talep üzerine (45 gün içinde ve ücretsiz olarak) sağlanmalıdır.
Ürün bilgileri KKDİK Yönetmeliği'ne tabi ürünler hakkında doğru ve eksiksiz ürün bilgilerini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ürünler AB KKDİK Yönetmeliği'ne tabiyse ürünlerin AEA içinde satışa uygun olduğunu doğrulamanız ve bize en güncel GBF'yi göndermeniz gerekir. KKDİK Yönetmeliği'ne tabi ürünler hakkında doğru ve eksiksiz ürün bilgilerini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ürünler Birleşik Krallık KKDİK usullerine tabiyse ürünlerin Birleşik Krallık'ta satışa uygun olduğunu doğrulamanız ve bize en güncel GBF'yi göndermeniz gerekir.
Sadece profesyonel kullanım amaçlı kimyasallar Amazon, sadece profesyonel kullanım amaçlı kimyasalların satışına izin vermez. Ürününüzün sadece profesyonel kullanım amaçlı olup olmadığını anlamak için üreticiye danışın veya GBF'yi ya da ürün etiketini inceleyin. Sadece profesyonel kullanım amaçlı kimyasalların Amazon lojistik merkezinde teslim alınması durumunda Amazon, söz konusu birimleri masrafları size ait olacak ve telafi sağlanmayacak şekilde bertaraf edebilir. Amazon, sadece profesyonel kullanım amaçlı kimyasalların satışına izin vermez. Ürününüzün sadece profesyonel kullanım amaçlı olup olmadığını anlamak için üreticiye danışın veya GBF'yi ya da ürün etiketini inceleyin. Sadece profesyonel kullanım amaçlı kimyasalların Amazon lojistik merkezinde teslim alınması durumunda Amazon, söz konusu birimleri masrafları size ait olacak ve telafi sağlanmayacak şekilde bertaraf edebilir.

AB ve Birleşik Krallık SEP Yönetmeliklerinin karşılaştırması

Gereklilik AB SEP Birleşik Krallık SEP
Uygulanabilirlik Herhangi bir şekilde muaf tutulmadığı sürece yönetmelik, Avrupa Ekonomik Alanı'na (AEA) ithal edilen, burada üretilen veya piyasaya sürülen tüm maddeler ve karışımlar için geçerlidir. Yönetmelik, herhangi bir şekilde muaf tutulmadığı sürece, Birleşik Krallık'a ithal edilen, burada üretilen veya satılan tüm maddeler ve karışımlar için geçerlidir.
Muafiyet

Aşağıdaki materyallerin yalnızca bitmiş durumuna uygulanan ve son kullanıcılara yönelik belirli yönetmelik muafiyetleri vardır:


 1. Ürünler (erişilemez tehlikeli kimyasal maddeler ve karışımlara sahip ürünler, örneğin bataryalar)
 2. Gıda maddeleri ve hayvan yemleri
 3. Kozmetik ürünler
 4. Tıbbi cihazlar (insan)
 5. Tıbbi ürünler (insan ve veterinerlik)

Aşağıdaki materyallerin yalnızca bitmiş durumuna uygulanan belirli yönetmelik muafiyetleri vardır:


 1. Ürünler (erişilemez tehlikeli kimyasal maddeler ve karışımlara sahip ürünler, örneğin bataryalar)
 2. Gıda maddeleri ve hayvan yemleri
 3. Kozmetik ürünler
 4. Tıbbi cihazlar (insan)
 5. Tıbbi ürünler (insan ve veterinerlik)
Maddeler Özel bir şekil, yüzey veya tasarıma sahip nesneler üretmek için maddeler ya da karışımlar kullanabilirsiniz. Özel şekil, yüzey veya tasarımın, nesnenin kimyasal bileşiminden çok işlevini belirlediği durumlarda mevzuat uyarınca bu ürünler "eşya" olarak adlandırılır. Özel bir şekil, yüzey veya tasarıma sahip nesneler üretmek için maddeler ya da karışımlar kullanabilirsiniz. Özel şekil, yüzey veya tasarımın, nesnenin kimyasal bileşiminden çok işlevini belirlediği durumlarda mevzuat uyarınca bu ürünler "eşya" olarak adlandırılır.
SEP'in maddelere uygulanabilirliği

AB SEP Yönetmeliği, çoğu eşya için geçerli değildir [şunlar hariç: (1) patlayıcı eşyalar (Ek 1'in 2.1 numaralı bölümünde açıklandığı şekilde) veya (2) eşyada bulunan maddelerin, AB KKDİK Yönetmeliği'nin 7 ya da 9. maddeleri uyarınca kaydedilmesi veya bildirilmesi gereken durumlar].

Eşya örnekleri: bisikletler, gitarlar, piller, tişörtler ve CD'ler

Birleşik Krallık SEP usulleri, çoğu eşya için geçerli değildir [şunlar hariç: (1) patlayıcı eşyalar (Ek 1'in 2.1 numaralı bölümünde açıklandığı şekilde) veya (2) eşyada bulunan maddelerin, Birleşik Krallık KKDİK ya da SEP usulleriyle korunduğu veya değiştirildiği şekilde AB KKDİK Yönetmeliği'nin 7 ya da 9. maddeleri uyarınca kaydedilmesi veya bildirilmesi gereken durumlar].

Eşya örnekleri: bisikletler, gitarlar, piller, tişörtler ve CD'ler.

Özel paketleme kuralları İlgili tüm ürünlerde, AB SEP Yönetmeliği'ndeki dokunsal uyarılar ve çocuk emniyetli sabitleme parçalarına yönelik özel paketleme kurallarına uymak satıcının sorumluluğundadır. İlgili tüm ürünlerde, Birleşik Krallık SEP usullerindeki dokunsal uyarılar ve çocuk emniyetli sabitleme parçalarına yönelik özel paketleme kurallarına uymak satıcının sorumluluğundadır.
Ürün Liste Kaydı
 1. AB SEP Yönetmeliği'nin ürün için geçerli olup olmadığını belirleyin. Bunu üreticiye danışarak veya ürün etiketini kontrol ederek doğrulayabilirsiniz.
 2. Ürünleriniz AB SEP Yönetmeliği'ne tabiyse ürünlerin Amazon'da satışa uygun olduğunu doğrulayın ve bunları listelemek istiyorsanız yeni bir ürün liste kaydı oluştururken bize en güncel GBF'yi gönderin.
 3. Ürün geçerli tüm uyarıları net bir şekilde gösteren yüksek kaliteli fotoğraflarını bize gönderin.

 1. Birleşik Krallık SEP usullerinin ürün için geçerli olup olmadığını belirleyin. Bunu üreticiye danışarak veya ürün etiketini kontrol ederek doğrulayabilirsiniz.
 2. Ürünleriniz Birleşik Krallık SEP usullerine tabiyse ürünlerin Amazon'da satışa uygun olduğunu doğrulayın ve bunları listelemek istiyorsanız yeni bir ürün liste kaydı oluştururken bize en güncel GBF'yi gönderin.
 3. Ürününüzün geçerli tüm uyarıları net bir şekilde gösteren yüksek kaliteli fotoğraflarını bize gönderin.
Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates