Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Amazon.com.tr Gizlilik Bildirimi

Untitled 1

Son güncelleme: 19 Ağustos 2019

Amazon.com.tr, hakkınızdaki bilginin kullanımı ve paylaşımı konusundaki hassasiyetinizin farkında olup bu bilgilerin dikkatli ve özenli kullanım ve paylaşımı konusunda bize duyduğunuz güveni önemsemektedir. Bu bildirim, Amazon.com.tr’nin gizlilik politikasını açıklamaktadır.

Kişisel Veri Sorumluları

Amazon.com.tr’ye sağlanan veya Amazon.com.tr tarafından toplanan tüm kişisel veriler, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Lüksemburg adresinde bulunan Amazon Europe Core SARL ve Esentepe Mahallesi, Bahar Sokak, No: 13/52 Şişli, İstanbul adresinde bulunan Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi (toplu olarak, veri sorumluları) tarafından kontrol edilmektedir.

Amazon.com.tr müşterilerle ilgili ne tür kişisel verileri toplamakta ve kullanmaktadır?

Müşterilerden topladığımız veriler, Amazon.com.tr’deki alışveriş deneyiminizi kişiselleştirmemize ve devamlı olarak geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Kişisel verileri, siparişleri karşılamak, ürün ve hizmetleri teslim etmek, (mahsuben alışverişlerde gerekli kontrolleri de sağlamak dahil olmak üzere) ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, siparişler, ürünler, hizmetler ve promosyon teklifleri hakkında sizinle iletişime geçmek, kayıtlarımızı güncellemek ve genel olarak nezdimizde bulunan hesaplarınızı tutmak, istek listesi ve müşteri değerlendirmesi gibi içerikleri sağlamak ve ilgilenebileceğiniz ürün ve hizmetlerle ilgili size önerilerde bulunmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu veriler ayrıca, mağazamız ve platformumuzu geliştirmek, dolandırıcılık ve internet sitemizin kötüye kullanılması durumlarını tespit etmek ve önlemek ve üçüncü kişilerin bizim adımıza teknik, lojistik ve diğer işlevleri gerçekleştirebilmesine olanak sağlamak amaçlarıyla da kullanılmaktadır.

Topladığımız veri tipleri:

 • Bize sağladığınız veriler: İnternet sitemize girmek suretiyle veya diğer yollarla bize sağlamış olduğunuz her türlü veriyi toplamakta ve saklamaktayız. Topladığımız verilerle ilgili örnekler görmek için lütfen buraya tıklayınız. Bazı verileri sağlamak istemeyebilirsiniz; fakat bu, sizlere sağladığımız birçok özelliğin avantajlarından faydalanamamanıza yol açacaktır. Bize sağladığınız verileri, taleplerinizi cevaplamak, gelecekteki alışverişlerinizi size özel hale getirmek, mağazamızı iyileştirmek ve sizinle irtibat kurmak için kullanıyoruz.
 • Otomatik veriler: Bizimle irtibat kurduğunuz her an belirli tipte verileri topluyor ve saklıyoruz. Örneğin, diğer birçok internet sitesinde olduğu gibi “çerezler” kullanıyor ve internet tarayıcınızdan Amazon.com.tr’ye veya diğer internet sitelerinde Amazon.com.tr tarafından veya Amazon.com.tr adına, yayınlanan reklam veya diğer herhangi bir içeriğe eriştiğiniz anda belirli tipteki verileri elde ediyoruz. Topladığımız verilerle ilgili örnekler görmek için lütfen buraya tıklayınız.
 • Mobil cihazlar: Amazon veya iştirakleri tarafından tasarlanan uygulamaları indirdiğiniz veya kullandığınızda, konum hizmetleri talep etmiş veya konum hizmetleri verilmesini onaylamış olduğunuz takdirde, mobil cihazınızın tanıtıcı kimlik kodu (unique identifier) da dahil olmak üzere cihazınız ve konumuz hakkında veriler elde edebilmekteyiz. Bu verileri, arama sonuçları ve kişiselleştirilmiş içerik yaratma gibi konum bazlı hizmetlerin sunulmasında kullanabiliriz. Çoğu mobil cihaz konum hizmetlerini kapatmanıza izin vermektedir. Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, lütfen burayı ziyaret ediniz.
 • E-posta iletişimi: e-postaları daha kullanışlı ve ilgi çekici kılmak amacıyla, bilgisayarınızın ilgili özelliği desteklediği durumlarda, Amazon.com.tr’den gelen e-postanızı açtığınız zaman bir teyit mesajı almaktayız. Aynı zamanda, müşteri listemizi, diğer şirketlerden edindiğimiz listelerle karşılaştırarak müşterilerimize gereksiz mesajların gitmesini engellemekteyiz. Eğer bizden e-posta veya başka bir bildirim almak istemiyorsanız lütfen Müşteri İletişim Tercihleri’nizi (Customer Communication Preferences) ayarlayınız.
 • Diğer kaynaklardan elde edilen veriler: Hakkınızda diğer kaynaklardan veri elde edebilir ve bunları hesap bilgilerinize ekleyebiliriz. Edindiğimiz verilerle ilgili örnekler görmek için lütfen buraya tıklayınız. Size belirli ödeme yöntemleri (örneğin mahsuben ödeme) ve başkaca finansal hizmetler sunabilmek için üçüncü kişilerden (örnek olarak mail-order şirketleri, kredi kuruluşları) ödeme davranışlarınız hakkında bilgi alma hakkımız saklıdır.

Çerezler hakkında

Sistemlerimizin cihazınızı tanıyabilmesi ve size çeşitli özellikler sunabilmesi için çerezleri kullanmaktayız. Çerezlere ve çerezleri nasıl kullandığımıza ilişkin daha kapsamlı bilgi edinmek için lütfen Çerezler ve İnternet Reklamcılığı Politikası’nı (Cookies & Internet Advertising Policy) okuyunuz.

Amazon.com.tr elde ettiği verileri paylaşır mı?

Müşterilerimiz hakkında edindiğimiz bilgiler işimizin önemli bir parçasını oluşturmakta ve faaliyetlerimiz bu bilgilerin üçüncü kişilere satılmasını kapsamamaktadır. Amazon.com.tr, müşteri bilgilerini yalnızca aşağıda açıklandığı şekilde ve Amazon.com, Inc ve Amazon.com, Inc’in kontrol ettiği ve bu Gizlilik Bildirimi’ne tabi veya en az bu Gizlilik Bildirimi’nde yer alan prensiplerle eşdeğer oranda koruma sağlayan iştiraklerle paylaşmaktadır.

 • Bizim veya Amazon.com, Inc.’in kontrol etmediği bağlı işletmeler: Bağlı işletmelerle yakın olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Pazar satıcıları gibi bazı durumlarda, bu işletmeler Amazon.com.tr’de mağaza işletmekte veya size Amazon.com.tr üzerinden teklifler iletmektedir. Diğer bazı durumlardaysa, bu işletmelerle birlikte veya onlar adına mağazalar işletmekte, hizmetler sunmakta veya belirli ürün grupları satmaktayız. Ortak markalı ve ortak tekliflerimizin örneklerini görmek için lütfen burayı ziyaret ediniz. Üçüncü bir kişi işleminize dahil olduğunda ve ilgili üçüncü kişiyle işlem hakkındaki müşteri bilgilerini paylaştığımızda bunu anlayabilirsiniz.
 • Üçüncü Kişi Hizmet Sağlayıcıları: Bizim adımıza bazı işlevleri yerine getirmek için diğer şirket ve kişileri görevlendiriyoruz. Örnek olarak, siparişlere cevap vermek, paketleri teslim etmek, posta ve e-posta göndermek, müşteri listelerinden tekrar eden verileri çıkartmak, veri analizi yapmak, pazarlama desteği sağlamak, (ücretli sıralama ve bağlantılar da dahil olmak üzere) arama sonuçlarını ve bağlantıları sağlamak, kredi kartı ödemelerini almak ve müşteri hizmetleri sağlamak bu işlevlerden bazıları olarak sayılabilir. Bu şirket veya kişilerin, görevlerini yerine getirmek için kişisel verilere erişimleri olmakla birlikte, bu verileri başka amaçlarla kullanma yetkileri bulunmamaktadır. Ayrıca, bu şirket veya kişiler, kişisel verileri bu Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın izin verdiği çerçevede işleyebileceklerdir.
 • Promosyon Teklifleri: Bazen Amazon.com.tr’nin belirli müşteri gruplarına diğer işletmeler adına teklifler göndermekteyiz. Bunu yaparken, bu işletmelere isminizi, adresinizi veya başka herhangi bir kişisel olarak belirlenebilir veriyi paylaşmıyoruz. Bu tür teklifleri almak istemiyorsanız, lütfen Müşteri İletişim Tercihleri’ni (Customer Communication Preferences) değiştiriniz.
 • Faaliyetlerin Devri: İşletmemizi geliştirmeye devam ederken, biz veya Amazon.com, Inc. tarafından kontrol edilen diğer iştirakler, çeşitli mağaza, iştirak veya işletme birimleri alıp satabilmektedir. Bu tür işlemlerde, müşteri verileri de devredilen varlıklar arasında olmakla birlikte, (müşteri aksine onay vermediği sürece) veri gizliliğine ilişkin hususlar halihazırda var olan Gizlilik Bildirimi’nde yer alan taahhütlere tabi olmaya devam etmektedir. Buna ek olarak, Amazon.com, Inc veya tüm varlıklarının iktisabı gibi düşük olasılıklı bir durumda, müşteri verilerinin de devredilen varlıklar arasında olacağı açıktır.
 • Amazon.com.tr ve Diğerlerinin Güvenliği: Kanunlara uymak, Kullanım ve Satış Şartları’mızı (Conditions of Use and Sale) ve diğer anlaşmaları tatbik etmek ve uygulamak veya Amazon.com.tr, kullanıcılarımız veya diğer tarafların hakları, mülkleri veya güvenliklerini korumak için gerekli olduğuna kanaat getirdiğimiz durumlarda, hesap bilgileri ve diğer kişisel bilgileri paylaşmaktayız. Bu uygulama, diğer şirket ve kuruluşlarla, dolandırıcılığın önlenmesi ve kredi riskinin azaltılması amacıyla bilgi alışverişini de kapsamaktadır. Ancak, açıkça belirtildiği üzere, bu bilgi paylaşımı, müşterilerin kişisel olarak belirlenebilir verilerinin ticari amaçlarla ve Gizlilik Bildirimi’nde yer alan taahhütlere aykırı olarak satışı, kiralanması, paylaşımı veya başka herhangi bir şekilde açıklanması anlamına gelmemektedir.
 • Onay: Yukarıda belirtilenlerin dışında, hakkınızdaki verilerin üçüncü kişilere ulaşabileceği durumlarda bildirim alacaksınız ve ilgili verinin paylaşılmamasını seçme imkanına sahip olacaksınız.

Yukarıda belirtildiği şekilde yapılacak veri paylaşımı kapsamında verinin Türkiye dışındaki ülkelere aktarılmasının söz konusu olduğu durumlarda, ilgili verilerin bu Gizlilik Bildirimi ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde aktarılması sağlanacaktır.

Hakkımdaki bilgiler ne kadar güvenlidir?

 • Veri aktarımı sırasında verilerinizin güvenliğini sağlamak adına, girdiğiniz veriyi şifreleyen Secure Socket Layer (SSL) adlı yazılımı kullanmaktayız.
 • Sipariş teyidi sırasında kredi kartınızın yalnızca son dört hanesi görünmektedir. Ancak siparişinizin işlenmesi sırasında tüm kredi kart numaranız ilgili kredi kartı şirketine iletilmektedir.
 • Kişisel olarak belirlenebilir müşteri verilerinin toplanması, depolanması ve açıklanmasına ilişkin olarak fiziksel, elektronik ve usuli korumalar sağlamaktayız. Güvenlik yöntemlerimiz, size kişisel verileri açıklayabilmemiz için zaman zaman kimliğinizi doğrulama talebi iletmemizi gerektirebilir.
 • Şifrenizin ve bilgisayarınızın izniniz dışında kullanımına karşı korunmanız önemli bir husustur. Ortak bir bilgisayar kullandığınızda oturumu kapattığınızdan emin olunuz. Oturumu kapatma konusunda daha kapsamlı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.

Üçüncü taraf reklamcılar ve diğer internet sitelerine yönlendirmeler hakkında

İnternet sitemiz, üçüncü taraflara ait reklamları ve diğer internet sitelerine ait bağlantıları içerebilir. Kişiselleştirilmiş veya ilgi alanına yönelik reklamlar dahil olmak üzere, Amazon.com.tr’de yer alan üçüncü taraf reklamları hakkında daha kapsamlı bilgi için lütfen Çerezler ve İnternet Reklamcılığı Politikası’nı (Cookies & Internet Advertising policy) okuyunuz.

Ne Tür bilgilere ulaşabilirim?

Amazon.com.tr, hesabınız ve Amazon.com.tr ile etkileşimleriniz hakkındaki verilerinizi görüntülemeniz ve bazı durumlarda, güncellemeniz amacıyla sınırlı olmak üzere geniş çaplı bir veri yelpazesine erişim sağlamaktadır. Örnekleri görmek için lütfen buraya tıklayınız. Bu liste internet sitemiz geliştikçe değişecektir.

Ne tür seçeneklerim bulunmaktadır?

 • Yukarıda açıklandığı üzere, siparişleriniz veya Amazon.com.tr’nin sunduğu Profiliniz, İstek Listeleri (Wish Lists), Müşteri Değerlendirmeleri (Customer Reviews), Amazon Prime gibi avantajlardan yararlanmak için gerekli olsa dahi, her zaman bilgi vermemeyi tercih edebilirsiniz.
 • Ne Tür Bilgilere Ulaşabilirim? (What Information Can I Access?) bölümünde belirtilen sayfalar gibi birtakım bilgilere ekleme yapabilir veya bu bilgileri güncelleyebilirsiniz. Bilgileri güncellediğiniz zaman bilgilerin önceki halinin bir kopyası da kayıtlarımızda tutulmaktadır.
 • Bizden e-posta veya başka bildirimler almak istemiyorsanız lütfen Müşteri İletişimi Tercihleri’ni (Customer Communication Preferences) değiştiriniz.
 • Üçüncü tarafların size gösterdiğimiz reklamları kişiselleştirmesini sağlamak için topladığımız kişisel verileri kullanmamızı istemiyorsanız lütfen Reklam Tercihleri’ni (Advertising Preferences) değiştiriniz.
 • Birçok tarayıcıda bulunan Yardım özelliği, tarayıcınızın yeni çerezleri kabul etmesini önlemeyi, yeni bir çerez geldiğinde size bildirimde bulunmayı veya çerezleri bütünüyle devre dışı bırakmayı gösterir. Buna ek olarak, tarayıcı tarafından kullanılan Flash çerezleri gibi eklentileri, eklenti ayarları veya üreticinin internet sitesini ziyaret ederek devre dışı bırakabilir veya silebilirsiniz. Ancak, çerezlerin Amazon.com.tr’nin temel özelliklerinden yararlanmanızı sağlaması sebebiyle çerezler ayarını açık bırakmanızı tavsiye ederiz. Örneğin, çerezleri bloke eder veya reddederseniz, Alışveriş Sepeti’ne ürün ekleyemez, Ödeme aşamasına ilerleyemez veya oturum açmanızı gerektirecek Amazon.com.tr ürün ve hizmetlerini kullanamazsınız.

Çocuklar Amazon.com.tr’yi kullanabilir mi?

Amazon.com.tr çocukların satın alması için ürün sunmamaktadır. Sadece yetişkinlerin satın alabileceği çocuk ürünleri satmaktayız. Eğer 18 yaşın altındaysanız, yalnızca veli veya vasiniz aracılığıyla Amazon.com.tr’yi kullanabilirsiniz.

Kullanım Koşulları, Bildirimler ve Uyarlamalar

Amazon.com.tr ile ilgili güvenlik endişeniz varsa, ilgili hususu çözebilmemiz için bize detaylı bir açıklamayla birlikte buradan ulaşın. Faaliyetlerimiz sürekli olarak değişmekte olduğundan Gizlilik Bildirimimiz ve Kullanım ve Satış Şartları (Conditions of Use and Sale) da değişime tabi olacaktır. Aksi yönde bir talimat vermediğiniz sürece, bildirim ve şartlarımız hakkında hatırlatmaları, e-mail aracılığıyla periyodik olarak size ulaştırabiliriz, ancak son değişiklikleri takip etmek için lütfen internet sitemizi sık sık ziyaret ediniz. Aksi belirtilmediği takdirde, mevcut Gizlilik Bildirimi, siz ve hesabınız hakkında sahip olduğumuz tüm verilere uygulanmaktadır. Verdiğimiz taahhütlerin arkasında durmakta ve politika ve uygulamalarımızı, hiçbir zaman ilgili müşterilerin onayını almaksızın geçmişte toplanan müşteri bilgilerinin güvenliğinin olumsuz yönde etkilenmesi sonucunu doğuracak şekilde esaslı olarak değiştirmeyeceğimizi bildirmekteyiz.

İlgili Uygulamalar ve Bilgiler

Toplanan veri örnekleri

Bize sağladığınız veriler

Arama yaptığınız, satın aldığınız, bir gönderide bulunduğunuz, yarışmaya veya ankete katıldığınız veya müşteri hizmetleri ile iletişim kurduğunuz anda topladığımız verilerin birçoğunu sağlamış bulunuyorsunuz. Örneğin, herhangi bir ürün aradığınızda, Amazon.com.tr veya başka bir Amazon Pazaryeri satıcısı aracılığıyla sipariş verdiğinizde (siparişinizi işleyebilmemiz için zorunlu olan cep telefonu numaranız da bu kapsamdadır), müşteri hesabınız (alışveriş yaparken birden fazla e-posta adresi kullandıysanız birden fazla hesabınız bulunmaktadır) veya Profiliniz aracılığıyla bilgi sağladığınızda, bize telefon, e-posta veya başka herhangi bir yolla ulaştığınızda, anket veya yarışma katılım formu doldurduğunuzda, hizmetlerimizden yararlandığınızda, İstek Listesi veya başka hediye kayıtları oluşturduğunuzda, izleme veya kiralama listenize film veya video eklediğinizde, alt hesap açtığınız zaman işvereniniz hakkında bilgi verdiğinizde, Tartışma Panoları veya diğer topluluk işlevlerine katıldığınızda, Müşteri Değerlendirmelerinde bulunduğunuz ve oylama yaptığınızda, Özel Gün Hatırlatması belirttiğinizde veya Sipariş Edilebilir Bildirimi gibi Ürün Mevcudiyeti Uyarısını aktive ettiğinizde bize veri sağlamış oluyorsunuz. Bu işlemlerin sonucunda bize sağlamış olabileceğiniz bilgiler şu şekildedir: isminiz, yaşınız, adresiniz ve telefon numaranız, kredi kart bilgileriniz, siparişlerin gönderildiği kişiler (adres ve telefon numaraları da dahil), 1-Click ayarlarınızda kayıtlı kişiler (adres ve telefon numaralarıyla birlikte), arkadaşlarınızın ve diğerlerinin e-posta adresleri, hakkımızdaki değerlendirmeler ve tarafımıza gönderilen e-postalar, Profil ve İstek Listesindeki kişisel açıklamalar ve fotoğraf, finansal bilgiler ve kimlik numarası.

Otomatik Bilgiler

Edindiğimiz ve analiz ettiğimiz bilgiler için şu örnekleri verebiliriz: bilgisayarınız internete bağlanırken kullanılan İnternet protokol (IP) adresi, e-postalar bakımından alındı ve okundu teyit mesajları, oturum açma, e-posta adresi, şifre, tarayıcı tipi ve versiyonu gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileri, saat dilimi ayarı, tarayıcı eklenti tipi ve versiyonu, işletim sistemi ve platformu, En Çok Satılanlar gibi işlevleri oluşturmak için diğer müşterilerin bilgilerinden de yararlandığımız satın alma geçmişi, internet sitemize (URL) (tarih ve saat detayları dahil olmak üzere) tıklama dizisi, çerez sayısı, aranılan veya görüntülenen ürünler ve müşteri hizmetlerinin arandığı telefon numarası. Ayrıca internet sitemizin belirli bölümlerinde, dolandırıcılığın önlenmesi ve diğer amaçlar için çerezler, Flash çerezleri (aynı zamanda Flash Local Shared Objects olarak da bilinmektedir) ve benzeri tarayıcı verilerini kullanabiliriz. Bazı ziyaretlerde, sayfa yanıt süresi, hataları indirme, bazı sayfaları ziyaret zamanları, sayfada etkileşim verileri (sayfayı kaydırma, tıklama ve fare gezdirme gibi) ve göz atılan sayfadan çıkmak da dahil olmak üzere oturum verisini ölçmek ve toplamak adına JavaScript gibi yazılım araçlarını kullanabiliriz. Ayrıca, dolandırıcılığın önlenmesi ve tanısal amaçlar için cihazınızı teşhis etmemize yardımcı olacak teknik bilgiler toplayabiliriz.

Mobil Cihazlar

Çoğu mobil cihaz kullanıcılara konum servislerini devre dışı bırakma imkanı tanımaktadır. Genelde bu kontroller cihazın ayarlar menüsünde yer almaktadır. Belirli cihazlar hakkında bilgi edinmek için lütfen buraya tıklayınız. Cihazınızın konum servislerini devre dışı bırakma konusunda sorularınız varsa mobil hizmet sağlayıcınız veya cihaz üreticiniz ile irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.

Diğer Kaynaklardan Sağlanan Veri

Diğer kaynaklardan edindiğimiz veriler için şu örnekleri verebiliriz: kayıtlarımızı düzeltmek ve gelecekteki siparişlerinizin teslimini veya sizinle irtibat kurmamızı kolaylaştırmak adına kurye ve diğer üçüncü kişilerden elde ettiğimiz güncel teslimat ve adres bilgileri, ortak markalı işletmeler kapsamında çalıştığımız tacirlerden veya teknik hizmetler, ikmal hizmetleri, reklamcılık hizmetleri veya diğer hizmetleri sağladığımız tacirlerden edindiğimiz hesap bilgileri, sipariş veya iade bilgileri ve sayfa görüntüleme bilgileri, iştirakimiz olan Alexa Internet tarafından sağlanan web arama özelliğinden elde edilen arama terimleri ve arama sonucu bilgileri; ücretli sıralama dahil olmak üzere (Sponsored Links gibi) arama sonuçları ve bağlantılar ve dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek için kredi ofisleri tarafından sağlanan kredi geçmişi bilgileri.

Ortak Markalı ve Müşterek Tekliflerimiz

Zaman zaman ortak markalı ve müşterek ürün ve servisler sunabiliriz.

Erişebildiğiniz Veriler

Amazon.com.tr’de kolayca erişebileceğiniz veriler şu örnekleri verebiliriz:: son zamanlarda verdiğiniz siparişler ve izlediğiniz film veya videolarla ilgili güncel bilgiler, kişisel olarak belirlenebilir bilgiler (isim, e-posta, şifre, irtibat ve kişiselleştirilmiş reklam tercihleri, adres defteri, ve 1-Click ayarları dahil), ödeme ayarları (kredi kartı bilgileri ve hediye sertifikası ve hediye kartı bakiyesi dahil), e-posta bildirim ayarları (Ürün Mevcudiyeti Bildirimleri, Teslimatlar, Özel Gün Hatırlatmaları ve haber bültenleri dahil ); öneriler (Senin İçin Önerilenler ve Önerilerinizi İyileştirin dahil); alışveriş listeleri ve hediye kayıtları (İstek Listesi ve Bebek ve Evlilik Kayıtları dahil), Satıcı hesapları ve Profiliniz (ürün Değerlendirmeleriniz, Öneriler, Listmania listeleri, Hatırlatmalar ve kişisel profiliniz).

Bu bilgileri faydalı buldunuz mu?

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates