Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Yasaklı Ürün Beyanları

Önemli: Amazon’da satışa sunduğunuz ürünlerin, Amazon politikalarının yanı sıra ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olduğundan emin olmalısınız. Aşağıdaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Amazon, herhangi bir nedenden ötürü satış için uygun olmadığını düşündüğü bir liste kaydını kaldırma hakkını saklı tutar.

Yasaklı ürün beyanları hakkında genel kurallar

Müşterilerin Amazon'da ürün bulmasını, keşfetmesini ve satın almasını kolaylaştırmak istiyoruz. Müşterilere bu ürünler hakkında doğru, güvenilir ve ürünün nitelikleri veya özellikleri hakkında yanıltıcı olmayan bilgiler sağlamak bizim için önemlidir.

AB yönetmelikleri ve Türk kanunları, tüketicileri sağlık ve güvenlik kaygılarını artıran haksız ve aldatıcı reklam ve pazarlama uygulamalarından korumaktadır. Listelediğiniz ürün hakkındaki beyanların uygun olduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bunun için, ilgili talimatları ve mevcut kanun ve yönetmelikleri incelemeniz gerekmektedir.

Amazon politikaları, ürünün niteliği veya özellikleri hakkında yanıltıcı beyanlar bulunduran ürünlerin satışına izin vermemektedir.

Hastalıklar veya diğer tıbbi durumlar hakkında yasaklı beyanlar

AB Yönetmelikleri ve Türk Kanunları gereğince, sağlık beyanı ile satışa sunulan ve hastalıklara karşı koruduğunu, etkili olduğunu ileri süren veya ima eden ifadelere sahip ürünlerin Amazon’da satışına izin verilmemektedir.

Ürünlerin iyileştirici, koruyucu veya önleyici olduğuna dair beyanlarda veya ima eden ifadelerde bulunulamayacak bazı hastalık ve tıbbi durum örnekleri:

 • Edinilmiş bağışıklık eksikliği sendromu (AIDS)
 • Madde bağımlılığını bırakma
 • ALS (Amyotrofik lateral skleroz)
 • Alzheimer hastalığı
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
 • Otizm
 • Bronşit
 • Kan pıhtılaşması
 • Kanser veya tümörler
 • Kalp ve damar hastalıkları
 • Çölyak hastalığı
 • Şankroid
 • Klamidya
 • Koronavirüs (ürün detay sayfalarında belirtilen SARS, MERS ve COVID-19 ifadeleri de dahil olmak üzere)
 • Crohn hastalığı
 • Kistik fibroz
 • Sitomegalovirüs (CMV)
 • Demans
 • Depresyon
 • Diyabet
 • Ebola
 • Koli basili
 • Epilepsi
 • Sertleşme bozukluğu
 • Bel soğukluğu
 • Gut hastalığı
 • Hepatit (A, B & C)
 • Uçuk hastalığı tip 1 ve tip 2 (HSV1 & HSV2)
 • Hodgkin lenfoma
 • İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV)
 • İnsan papilloma virüsü (HPV)
 • Grip
 • Böbrek hastalıkları
 • Karaciğer hastalıkları
 • Kelebek hastalığı
 • Lenfogranüloma venorum (LGV)
 • Metisiline dirençli stafilokok aureus (MRSA)
 • Menenjit
 • Mononükleoz (‘Mono’)
 • Multipl skleroz
 • Musküler distrofi (DMD)
 • Mikoplazma genitalyum
 • Nongonokoksik üretrite
 • Parazitler
 • Parkinson
 • Pelvik inflamatuar hastalık (PID)
 • Zatürre
 • Pubis biti
 • Solunum yolu enfeksiyonları
 • Salmonella
 • Uyuz hastalığı
 • Hastalık nöbetleri
 • İnme (Felç)
 • Frengi (Sifiliz)
 • Trikomoniyaz
 • Vankomisine dirençli enterokok (VRE)

Diğer yasaklı beyanlar

Hatırlatma: Listelediğiniz ürün hakkındaki beyanları uygun olduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bunun için, ilgili talimatları ve mevcut kanun ve yönetmelikleri incelemeniz gerekmektedir.

 • Çevresel beyanlar: Çevresel beyanlarda bulunan ürün satıyorsanız ürün hakkındaki beyanların yanıltıcı olmadığından emin olmalısınız.
 • Açık beyanlar: Olağan veya zorunlu olarak olması gereken ürün özelliklerini, ürünün ilave bir özelliği veya faydasıymış gibi pazarlamak yasaktır (örneğin "CE sertifikalıdır" veya "toksik madde bulundurmamaktadır" vs).
 • Test logoları ve ödüller: Test logosuyla veya ödül kazanan bir ürün satıyorsanız kullandığınız beyanların sadece ilgili ürünle alakalı olduğundan, beyanların doğru ve güncel olduğundan ve gerekli tüm hak ve izinlere sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.
 • Gıda, gıda takviyeleri ve ilgili sağlık ve beslenme beyanları: Gıda ve gıda takviyeleri, sadece Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara uygun ve onaylanmış sağlık ve beslenme beyanları bulundurabilir.

Ek kaynaklar:

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates