Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

G İşareti

G işareti, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik'te tanımlanmıştır. G işaretine tabi yapı malzemeleri, yapı işlerinde ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kalıcı olarak kullanılan, CE belgesi bulunmayan ürünler (hazır beton, inşaat çeliği, boya ve vernik gibi) olarak tanımlanır.

G işareti, Türkiye'de yapı malzemelerinin ve ürünlerinin, ürün gereklilikleriyle uyumlu olduğunu belirtmek için kullanılan bir işarettir. G işareti, 89/106/EEC sayılı yapı malzemeleri yönetmeliği ile T.C. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne göre uyumlaştırılmış teknik spesifikasyonlar kapsamında olmayan yapı malzemelerine ilişkin teknik gerekliliklerin uygunluk beyanı için kullanılır.

G işareti, malzemelerin ulusal teknik spesifikasyonlara uygun olarak üretildiğini ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik'in tüm hükümlerini karşıladığını belirtir. Bu hükümlerin karşılanıp karşılanmadığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili uygunluk onay sistemlerine göre yapılan bir değerlendirme yoluyla belirlenir. G işareti; malzeme, etiket, ambalaj veya ticari belgeler ve teknik spesifikasyonlara bağlı olarak uygun performans sonuçlarıyla birlikte kullanılabilir.

G işareti taşıyan malzemeler, güvenli ürün olarak kabul edilir ve piyasaya sunulur. G işareti bulunmuyorsa ürünün güvenliliğinin şüpheli olduğu kabul edilir.

Temmuz 2010 itibarıyla yönetmelik uyarınca, G işareti bulunmayan yapı malzemesi ürünlerini piyasaya sunmak yasaktır.

Ürünlere G işareti iliştirilmesi ile ilgili teknik detayları ilgili yönetmeliğin Ek-1 bölümünde bulabilirsiniz.

Hangi ürünler için G işareti gereklidir?

G işareti, yapı işlerinde ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kalıcı olarak kullanılmak üzere piyasaya sunulan ürünlerde kullanılır. Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik'in Ek-2 bölümünde, G işaretine tabi yapı malzemelerinin detaylı listesini bulabilirsiniz.

Kimler G işareti ile ilgili yükümlülük taşır?

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği tarafından belirlenen piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin prosedür ve ilkeler, piyasaya sunulan ürünlere dair piyasa gözetimi ve denetimi işleminin G işareti eklenerek gerçekleştirilmesi için uygulanır. G işaretini taşıyan ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. G işaretini taşıyan ürünlerle ilgili belirtilen performans değerlerinden şüphe duyulması durumunda Bakanlık, yapı malzemesinin ulusal ya da uluslararası teknik spesifikasyonlara göre güvenli olduğunu gösteren bilgiler ve/veya belgeler hakkında araştırma başlatır. Sorumluluk üreticiye, ithalatçıya veya yetkili temsilciye aittir.

Ek Bilgiler

G işareti hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitelerini ziyaret etmenizi şiddetle öneririz:

Türkiye'deki yönetmeliklere uymakla yükümlüsünüzdür. Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal tavsiye niteliği taşımaz. Ürününüzle ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkında sorularınız varsa hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz.

Yönetmelikte sunulan G işareti örneğini görmek için aşağıdaki bölüme bakın. Tüm talimatlar, kılavuzlar, etiketler, uyarılar ve ürünle ilgili belgeler Türkçe olmalıdır.


Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates