Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

SEP Yönetmeliği: Birleşik Krallık

SEP Yönetmeliği: Birleşik Krallık

Birleşik Krallık gereklilikleri

Bu materyal, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yasal tavsiyelerin yerini alacak şekilde kullanılmamalıdır. Ürününüzle ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkındaki endişeleriniz için hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz. Bu materyal, yalnızca düzenlenme tarihinde geçerli olan hususları yansıtır. AB ve Birleşik Krallık genelindeki gereklilikler değişebilir. 1 Ocak 2021'den itibaren sizi etkileyebilecek değişiklikler hakkında daha fazla bilgi için ürünlerinize ilişkin mevcut Birleşik Krallık Brexit kılavuzunu (aşağıya bakın) incelemelisiniz.

Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme gereklilikleri

1 Ocak 2021'den itibaren, 2019/720 sayılı Kimyasallar (Sağlık ve Güvenlik) ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara İlişkin (Sınırlı Kullanım) (Değişiklik vb.) (AB'den Ayrılma) Yönetmelikler ve destekleyici yasalar ("Birleşik Krallık SEP usulleri") sonucunda AB SEP Yönetmeliği'nin değiştirilmiş hali geçerlidir. 1 Ocak 2021'den itibaren gerekliliklerde hangi değişikliklerin geçerli olacağı aşağıda belirtilmiştir.

Tehlikeli maddelerin tedarikçinin adıyla, adresiyle ve telefon numarasıyla etiketlenmesi de dahil olmak üzere, uymanız gereken bazı diğer zorunlu etiketleme gereklilikleri de vardır.

Birleşik Krallık'ta ilgili kimyasalları içeren ürünler satıyorsanız Birleşik Krallık gerekliliklerine uymakla yükümlüsünüz. Amazon AB web sitelerinde de ilgili kimyasalları içeren ürünler satıyorsanız AB KKDİK Yönetmeliği, AB SEP Yönetmeliği ve ilgili ülkelerdeki diğer ulusal gerekliliklere de uymanız gerekir.

Birleşik Krallık SEP usulleri başvurusu

Birleşik Krallık SEP usulleri, herhangi bir şekilde muaf tutulmadığı sürece, Birleşik Krallık'a ithal edilen, burada üretilen veya satılan tüm maddeler ve karışımlar için geçerlidir. SEP Yönetmeliği'ne tabi ürünlere örnek olarak boyalar, deterjanlar, tutkallar, sprey boyalar ve tarım ilaçları verilebilir.

Hükümler aşağıdakiler için farklı şekilde uygulanır:


 1. Büyük Britanya (İngiltere, İskoçya ve Galler)
 2. Kuzey İrlanda

Kuzey İrlanda'daki hususlar hakkında daha fazla bilgi aşağıda verilmiştir.

Aşağıdaki materyallerin yalnızca bitmiş durumuna uygulanan belirli yönetmelik muafiyetleri vardır:

 • Ürünler (erişilemez tehlikeli kimyasal maddeler ve karışımlara sahip ürünler, örneğin bataryalar)
 • Gıda maddeleri ve hayvan yemleri
 • Kozmetik ürünler
 • Tıbbi cihazlar (insan)
 • Tıbbi ürünler (insan ve veterinerlik)

Özel bir şekil, yüzey veya tasarıma sahip nesneler üretmek için maddeler ya da karışımlar kullanabilirsiniz. Özel şekil, yüzey veya tasarımın, nesnenin kimyasal bileşiminden çok işlevini belirlediği durumlarda mevzuat uyarınca bu ürünler "eşya" olarak adlandırılır. Eşyalara örnek olarak bisikletler, gitarlar, piller, tişörtler ve CD'ler verilebilir. AB SEP Yönetmeliği veya Birleşik Krallık SEP usulleri, çoğu eşya için geçerli değildir [şunlar hariç: (1) patlayıcı eşyalar (Ek 1'in 2.1 numaralı bölümünde açıklandığı şekilde) veya (2) eşyada bulunan maddelerin, AB KKDİK Yönetmeliği'nin 7 ya da 9. maddeleri uyarınca kaydedilmesi veya bildirilmesi gereken durumlar].

Ürününüzün SEP Yönetmeliği'ne tabi olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki adımları izlemenizi öneririz:

 • Üreticiye danışarak ürünün, CLP Yönetmeliğine tabi olup olmadığını sorun.
 • Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) [önceki adıyla Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF)] veya ürünün etiketini kontrol ederek içinde CLP sınıflandırmalarının olup olmadığını belirleyin. Elinizde ürününüzün GBF'si yoksa bu belgeyi üretici veya tedarikçiniz sağlamalıdır.

Amazon lojistik merkezinden yasaklanmış kimyasallar

Lojistik merkezine girmesi yasaklanmış hiçbir ürünü Amazon'a göndermemelisiniz. Amazon, bu birimleri masrafları size ait olacak ve size telafi sağlanmayacak şekilde bertaraf edebilir. Eski mevzuata göre (Tehlikeli Karışımlar Direktifi ve Tehlikeli Maddeler Direktifi gibi) sınıflandırılmış, etiketlenmiş ve paketlenmiş ürünlerin Amazon lojistik merkezlerinde kabul edilmediğini unutmayın.

Aşağıdaki SEP tehlike (H) veya önlem (P) ifadelerinden herhangi birini taşıyan ürünlerin Amazon lojistik merkezine girmesi yasaktır:

EUH001 Kuru haldeyken patlayıcıdır
EUH006 Hava ile temasta ve havasız ortamda patlayıcıdır
EUH014 Su ile şiddetli tepkime verir
EUH018 Kullanım sırasında alevlenen/patlayan buhar-hava karışımı oluşturabilir
EUH019 Patlayıcı peroksitler oluşturabilir
EUH029 Su ile temasında toksik gaz çıkarır
EUH031 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır
EUH032 Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır
EUH044 Kapalıyken ısıtıldığında patlama riski vardır
EUH059 Ozon tabakası için tehlikelidir
H200 Kararsız patlayıcı
H201 Patlayıcı; kitlesel patlama tehlikesi
H202 Patlayıcı; ciddi projeksiyon tehlikesi
H203 Patlayıcı; yangın, patlama veya projeksiyon tehlikesi
H240 Isıtıldığında patlamaya yol açabilir
H241 Isıtıldığında yangına veya patlamaya yol açabilir
H250 Hava ile temas ettiğinde ani yangınlara yol açabilir
H251 Kendiliğinden ısınır; alev alabilir
H252 Büyük miktarlarda kendiliğinden ısınır; yangına yol açabilir
H260 Su ile temas ettiğinde, kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar
H261 Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayar
H300 Yutulması halinde öldürücüdür
H301 Yutulması halinde toksiktir
H304 Yutulması ve solunum yollarına girmesi halinde öldürücü olabilir
H310 Cilt ile teması halinde öldürücüdür
H311 Cilt ile teması halinde toksiktir
H330 Solunması halinde öldürücüdür
H331 Solunması halinde toksiktir
H340 Genetik hasara yol açabilir
H341 Genetik hasara yol açtığı düşünülmektedir
H350 Kansere yol açabilir
H351 Kansere yol açtığı düşünülmektedir
H360 Doğmamış çocuklarda hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir
H361 Doğmamış çocuklarda hasara yol açtığı veya üremeye zarar verdiği düşünülmektedir
H362 Emzirilen çocuklara zarar verebilir
H370 Organlarda hasara yol açar
H371 Organlarda hasara yol açabilir
H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucunda organlarda hasara yol açar
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucunda organlarda hasara yol açabilir
P222 Hava ile temasına izin vermeyin
P223 Şiddetli tepkime ve alevlenme olasılığından dolayı, su ile olası temasından kaçının
P230 (Üretici spesifikasyonunu girin) ile ıslak tutun
P231 Asal gaz ortamında elleçleyin
P406 Aşındırıcılara karşı dayanıklı/dayanıklı bir iç astarı bulunan (üretici spesifikasyonunu girin) kapta saklayın
P407 Yığınlar/paletler arasında hava boşluğu bırakın

Özel Paketleme Kuralları

İlgili tüm ürünlerde, Birleşik Krallık SEP usullerindeki dokunsal uyarılar ve çocuk emniyetli sabitleme parçalarına yönelik özel paketleme kurallarına uymakla yükümlüsünüzdür.

SEP ürün etiketleme

İlgili tehlike (H) ifadeleri, önlem (P) ifadeleri ve/veya piktogramlar dahil olmak üzere, SEP Yönetmeliği'ne tabi ürünlerinizin uygun şekilde etiketlenmesini ve bu ürün bilgilerinin etikette İngilizce olarak bulunmasını sağlamakla yükümlüsünüzdür.

Ürün Liste Kayıtları

CLP Yönetmeliği uyarınca, ilgili uyarı mesajları da dahil olmak üzere, doğru ve eksiksiz ürün bilgilerini sağlamakla yükümlüsünüzdür. Ürün liste kayıtlarınıza ilgili uyarıları eklemek için yapmanız gerekenler şunlardır:

 • Birleşik Krallık SEP Yönetmeliği'nin ürününüz için geçerli olup olmadığını belirleyin. Bunu üreticiye danışarak veya ürün etiketini kontrol ederek doğrulayabilirsiniz.
 • Ürünleriniz AB veya Birleşik Krallık usullerine tabiyse ürünlerinizin Amazon'da satışa uygun olduğunu doğrulayın ve bunları listelemek istiyorsanız yeni bir ürün liste kaydı oluştururken bize en güncel GBF'yi gönderin.
 • Ürününüzün geçerli tüm uyarıları net bir şekilde gösteren yüksek kaliteli fotoğraflarını da bize gönderin.

Kuzey İrlanda

Kuzey İrlanda Protokolü'nün sonucu olarak 1 Ocak 2021'den itibaren Kuzey İrlanda'da farklı kuralların geçerli olacağını unutmayın. Özellikle:

 • Ürünlerin geçerli AB KKDİK ve SEP gerekliliklerini karşıladığından emin olmalısınız.
 • AB KKDİK ve SEP tarafından gerekli kılındığı üzere ECHA'nın bilgilendirildiğinden emin olmalısınız.
 • Şu anda alt kullanıcılar veya distribütörler olan Kuzey İrlanda işletmelerinin, Büyük Britanya'dan Kuzey İrlanda'ya ticareti yapılan kimyasallarla ilgili yükümlülükleri olabilir.
 • Kuzey İrlanda işletmelerinin, Büyük Britanya pazarında yüksek düzeyde düzenlemelere tabi ürünler sunması halinde Büyük Britanya'daki yetkili makamları bilgilendirme yükümlülükleri de olabilir.
 • "Uygun Kuzey İrlanda ürünleri", serbest erişim hakları kapsamında Büyük Britanya'da satılabilir. Birleşik Krallık hükûmeti, bunun nasıl yapılacağı konusunda kılavuz yayınlamaktadır.

BREXIT: Birleşik Krallık Hükûmeti Kılavuzu

Birleşik Krallık hükûmeti; KKDİK ve SEP (Biyosidal Ürünler, Önceden Bildirmeli Onay ve Tarım İlaçları veya Bitki Koruma Ürünleri) dahil olmak üzere, 1 Ocak 2021'den itibaren Birleşik Krallık'ta kimyasalların satışı konusunda kılavuz yayınlamıştır.

Bu kılavuzu (aşağıda bağlantısı verilmiştir) ve ürününüz için geçerli olan diğer Birleşik Krallık hükûmeti kılavuzlarını incelemenizi tavsiye ederiz. 1 Ocak 2021'den itibaren ürünleriniz için geçerli olacak yasa ve yönetmelikler hakkında sorularınız varsa hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz.

SEP: Ek Bilgiler

AB'de kimyasalların satışı hakkında daha fazla bilgi için size rehberlik etmesi amacıyla aşağıdaki kaynakları incelemenizi şiddetle öneririz.

Birleşik Krallık KKDİK Yardım Masası'nı ziyaret edebilir ve aşağıdaki web siteleri de dahil olmak üzere KKDİK ve SEP hakkında daha fazla bilgi için Birleşik Krallık hükûmeti kılavuzlarını inceleyebilirsiniz.

Ayrıca, ürün uyumluluğuyla ilgili Birleşik Krallık kuralları hakkında kılavuzlar içeren Business Companion web sitesini de ziyaret etmenizi öneririz: Başlayın
Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates