Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Atık Pil ve Akümülatörler Yönetmeliği

Atık Pil ve Akümülatörler Yönetmeliği ("Pil Yönetmeliği"), pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai bertarafına kadar geçerli ilkeleri, politikaları, yasal ve teknik çerçeveyi içerir.

Yönetmeliğin temel amacı, pil ve akümülatörlerin çevresel açıdan sürdürülebilirlik sağlanması ve insan sağlığının korunması için güvenli bir şekilde üretilmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Pil Yönetmeliği, tehlikeli madde içeren pil ve akümülatörlerin piyasaya sürülmesinin yasaklanmasını düzenlemenin yanı sıra atık pil ve akümülatörlerin toplanması, işlenmesi, geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesiyle ilgili kuralları belirler. Bu amaçla Yönetmelik; toplama sistemleri, atık pillerin toplanması, işlenmesi ve geri dönüştürülmesi konularında üreticilerin mali yükümlülükleri, üreticilerin kaydolma yükümlülükleri ve pillere ilişkin etiketleme gereklilikleriyle ilgili hükümler içerir.

Pil içeren bir ürün veya pil satıyorsanız Pil Yönetmeliği gerekliliklerine uymanız gerekir.

Pil Yönetmeliği'ne uymakla yükümlüsünüzdür. Bu materyal sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yasal tavsiye niteliği taşımaz. Ürününüzle ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkında sorularınız varsa hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz.

Pil Yönetmeliği hangi ürünler için geçerlidir?

Pil Yönetmeliği, temel ulusal güvenlik çıkarlarını korumak amacıyla faydalanılan veya uzaya gönderilmek üzere tasarlanan ekipmanlarda kullanılmadığı sürece şekil, hacim, ağırlık, malzeme bileşimi ya da kullanım şekli ne olursa olsun, Türkiye piyasasına sürülen her tür pil ve akümülatör için geçerlidir.

Bununla birlikte, Yönetmelik aşağıdaki pil türleri için geçerli değildir:

  • Endüstriyel kullanım amacına bağlı olarak içerisine kalıcı olarak pil yerleştirilmiş aletler
  • Bilimsel ve mesleki alanda kullanılan ve hayati önem taşıyan tıbbi cihazlara yerleştirilmiş piller
  • Kalp pilleri
  • Kesintisiz olarak çalışması gereken aletlere yerleştirilen ve yalnızca uzmanlar tarafından çıkarılması gereken pil ve akümülatörler

Kısıtlama:

Pil Yönetmeliği şunların piyasaya sürülmesini yasaklar: (a) cihaza takılı olup olmaması fark etmeksizin, ağırlıkça %0,0005'ten fazla cıva içeren tüm pil veya akümülatörler ve (b) cihaza takılı olanlar da dahil olmak üzere ağırlıkça %0,025'ten fazla kadmiyum içeren primer piller. Ancak bu yasaklar, ağırlıkça %2'den az cıva veya cıva oksit içeren düğme tipi piller için geçerli değildir. %2'den fazla cıva veya cıva oksit içeren düğme tipi pillerin üretimi ve ithalatı her durumda yasaktır.

Etiketleme:

Tüm piller, akümülatörler ve pil takımları, Pil Yönetmeliği'ndeki Ek 1'de belirlenen boyut ve biçime uygun şekilde üzerine çarpı işareti yerleştirilmiş tekerlekli çöp kutusu sembolü eklenerek görünür, okunaklı ve silinemez bir şekilde işaretlenmelidir. Bu sembol, pilin normal atık gibi çöpe atılmaması, belirli geri dönüşüm merkezlerinde işlenmesi gerektiğini ifade eder.

Buna ek olarak, bazı metallerin belirli bir miktarından (örneğin; %0,0005 cıva, %0,025 kadmiyum veya %0,004 kurşun) daha fazlasını içeren piller ilgili metalin kimyasal sembolüyle (Hg, Cd ya da Pb) işaretlenmelidir. Bu sembol için de Pil Yönetmeliği'nde belirlenen boyut ve biçime uyulmalıdır.

Kayıt:

Tüm pil ve akümülatör üreticileri ile pil veya akümülatör içeren diğer ürünlerin üreticileri, her ürün türü ve markası için kargo varış ülkesinde pil atıklarıyla ilgilenen ulusal makamlara kayıtlı olmalıdır.

Toplama yükümlülükleri:

Pil ve akümülatör üreticileri ile pil veya akümülatör içeren diğer ürünlerin üreticileri, piyasaya sürdükleri pil ve akümülatörlerin atık yönetiminden sorumludur. Özellikle, pil üreticileri veya onların adına hareket eden üçüncü taraflar, tüm atık taşınabilir pillerin yanı sıra endüstriyel olarak ve otomotiv sektöründe kullanılan tüm atık pil ve akümülatörlerin toplanması, işlenmesi ve geri dönüştürülmesinden kaynaklanan net maliyetleri kendi sistemleri aracılığıyla veya toplu sistemlere katılarak karşılamakla yükümlüdür. Distribütörler, yeni taşınabilir pil veya akümülatör tedarik ederken bunların atıklarını da ücretsiz olarak geri almalıdır.

Bilgi sağlama:

Pil veya akümülatör takılı cihazlarla birlikte, söz konusu pil ya da akümülatörün son kullanıcı veya nitelikli bağımsız uzmanlar tarafından güvenli bir şekilde nasıl çıkarılabileceğini açıklayan talimatlar sunulmalıdır. Ayrıca bu talimatlar, uygun durumlarda, son kullanıcıya cihaza takılı pil veya akümülatör türleri hakkında bilgi vermelidir.

Üreticiler aynı zamanda, piyasaya sürdükleri pil ve akümülatör miktarını pil atıklarıyla ilgilenen ulusal makamlara düzenli aralıklarla bildirmelidir.

Piller ve pil içeren ürünler hakkında doğru ve eksiksiz ürün bilgilerini sağlamakla yükümlüsünüzdür. Ürünleriniz Pil Yönetmeliği'ne tabiyse ürünlerinizin satışa uygun olduğunu ve pillerle ilgili tüm gereklilikleri karşıladığını doğrulayın.

Ek bilgiler

Piller ve akümülatörler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret etmenizi şiddetle öneririz:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü: https://cygm.csb.gov.tr/

Üreticilerin ve distribütörlerin yükümlülüklerine uymak amacıyla, onaylı bir pil programının yetkilileriyle iletişime geçmenizi öneririz.

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates