Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Türkiye Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GÜGY)

Türkiye Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GÜGY), tüketicilere yalnızca güvenli ürünlerin sunulmasını sağlamayı amaçlar. Bu Yönetmelik'te, ürünlerin güvenli olmasının sağlanması için üreticiler ve distribütörlere yönelik bir dizi gereklilik tanımlanır. Tüketiciler, ürünlerle ilgili tüm riskler hakkında bilgilendirilir ve tehlikeli ürünler kaldırılabilir.

Türkiye GÜGY'ye uymakla yükümlüsünüzdür. İlgili gereklilikler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdakilere bakın.

Not: Bu materyal sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yasal tavsiye niteliği taşımaz. Ürününüzle ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkında sorularınız varsa hukuk danışmanınıza başvurabilirsiniz. Bu materyal, yalnızca düzenlenme tarihinde geçerli olan durumu yansıtır. Türkiye'deki gereklilikler değişebilir.

Hangi ürünler Türkiye GÜGY kapsamındadır?

Türkiye GÜGY; piyasaya sunulması, piyasada bulunabilir olması veya tüketicilerin erişilebilirliğine hazır olması amaçlanan ya da tüketicilerce kullanılacağı makul suretle öngörülebilir olan tüm yeni, kullanılmış veya yenilenmiş ürünler için geçerlidir. Ticari bir faaliyet sırasında ve bir hizmet sağlama bağlamında tedarik edilen veya satışa sunulan ürünler de buna dahildir.

Türkiye GÜGY, belirli gerekliliklerin veya standartların bu sektöre özel mevzuat kapsamında olmadığı ölçüde, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda ("Kanun") tanımlanan "teknik düzenlemeleri" oluşturan, sektöre özgü mevzuat (Oyuncaklar Yönetmeliği ya da Kozmetik Yönetmeliği gibi) kapsamındaki ürünler için de geçerlidir.

Ayrıca Türkiye GÜGY, satış tekniğine bakılmaksızın tüm ürünler için geçerlidir. Buna elektronik satış ve diğer uzaktan iletişim araçları aracılığıyla satışlar ve hizmet sırasında tüketicilere sunulan ürünler dahildir. Yönetmelik, hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılan veya işletilen ekipmanları kapsamaz.

Tedarikçi tüketiciye açıkça bilgi vermediği sürece, kullanımından önce onarılması veya iyileştirilmesi gereken antika ürünler ya da kullanılmış ürünler Türkiye GÜGY'nin kapsamı dışında tutulur.

Türkiye GÜGY uyarınca "güvenli ürün" nedir?

Ürün, herhangi bir risk içermediğinde veya kullanımıyla ilişkili risk minimum düzeyde olduğunda ve süresi de dahil olmak üzere, normal ya da makul düzeyde öngörülebilir kullanım koşulları altında ve geçerli olduğu durumlarda hizmet, kurulum ve bakım gereklilikleri yerine getirildiğinde kişilerin güvenliği ve sağlığı için yüksek düzeyde koruma sağlaması durumunda güvenlidir. Aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 • Bileşimi, ambalajı, montaj talimatları ve uygunsa kurulum ve bakım gibi ürün özellikleri
 • Diğer ürünler üzerindeki etkisi
 • Ürün sunumu, etiketleme, tüm uyarılar ile kullanım ve bertaraf talimatları
 • Ürünü kullanırken risk altında olabilecek tüketici türleri (özellikle çocuklar ve yaşlılar)

Türkiye GÜGY kapsamında kimler yükümlülük taşır?

Türkiye GÜGY uyarınca, üreticiler ve distribütörler için yükümlülükler söz konusudur.

Aşağıdaki tanımlardan birine uymanız üretici olduğunuz anlamına gelir:

 • Türkiye'de ürün üreticisi
 • Üreticinin yetkili temsilcisi (üreticinin Türkiye merkezli olmadığı durumlarda)
 • Ürün ithalatçısı (üretici Türkiye merkezli değilse yetkili temsilci olmadığı durumlarda) veya
 • Tedarik zincirindeki faaliyetleri ürünün güvenliğini etkileyen başka bir profesyonel kişi

Bir ürüne adınızı, ticari markanızı veya başka bir ayırt edici işareti yapıştırırsanız ya da ürünü yenilerseniz Türkiye GÜGY amaçları doğrultusunda üretici olarak değerlendirilirsiniz.

Üretici olarak yerine getirmem gereken yükümlülükler nelerdir?

Üreticiler, Kanun uyarınca belirlenen, üreticilere yönelik mevcut yükümlülüklerin yanı sıra, tüketicilere yalnızca güvenli ürünler sağlamakla yükümlüdür. Buna ek olarak üreticiler, ürünü güvenli bir şekilde kullanmak için gereken tüm ilgili bilgileri tüketicilere sağlamalı veya her türlü riski azaltmak için gerekli önlemleri almalıdır. Uyarıların varlığı, kişileri Türkiye GÜGY gerekliliklerine uymaktan muaf tutmaz.

Distribütör olarak yerine getirmem gereken yükümlülükler nelerdir?

Tedarik zincirindeki faaliyetleri, ürünün güvenliğini etkilemeyen başka bir profesyonel kişiyseniz (bayi gibi) distribütör kabul edilirsiniz.

Kanun uyarınca belirlenen, distribütörlere yönelik mevcut yükümlülüklerin yanı sıra bulunan ek yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

Distribütörler, kendi faaliyetleriyle sınırlı olmak üzere şunları yapmakla yükümlüdür:

 • Üreticiler ve yetkili kuruluşlarla etkili bir şekilde iş birliği yapmak
 • Ürün, özellikle riski önlemek için alınan önlemler kapsamında risk taşıdığında üreticiyi ve kamu kurumlarını Türkiye GÜGY tarafından belirlenen bildirim gerekliliği uyarınca bilgilendirmek
 • Ürünün menşesinin izlenebilirliği için gerekli belgeleri alıp talep üzerine kamu kurumlarına göndererek kurumdan gelen talimatları derhal izlemek
 • Bilgileri ve profesyonel deneyimleri çerçevesinde, Türkiye GÜGY hükümlerine uymadığını bildikleri veya bilmeleri gereken ürünleri tedarik etmeyerek, genel ürün güvenliği gerekliliklerine uygunluğu sağlamaya yardımcı olacak şekilde faaliyet yürütmek
 • Üreticinin kendilerine bildirdiği, ürünle ilgili risk ve önlemler hakkındaki bilgileri, varsa tedarik zincirinde bulunan bir sonraki distribütöre iletmek
 • Türkiye GÜGY kapsamında gerekli düzeltici önlemleri kendi başlarına veya yetkili kurumun talebi üzerine aldıktan sonra, bu tür duyuruları müşterilerin kolayca görebileceği ya da ulaşabileceği yerlerde göstermek. Ayrıca, tüketicilerin ürün riskleri hakkında yeterli ve etkili bir şekilde uyarılmalarını sağlayarak bu önlemler ve ürünün içerdiği risklerle ilgili bilgileri duyurmak

Ek bilgiler

Daha fazla bilgi için Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği sayfasını ziyaret edin.

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates