Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği

Türkiye'de; çamaşır makinesi, buzdolabı ve yemek pişirme araçları gibi günlük olarak kullanılan birçok ürün enerji etiketi taşır ve minimum enerji verimliliği standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. "Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği" ürün etiketlerinde enerji verimliliği, enerji tüketimi ve diğer temel kaynaklarla ilgili bilgilerin sağlanmasına ilişkin bir kurallar çerçevesi oluşturur.

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği'nin amacı, ürünlerin verimliliği ile enerji ve kaynak tüketimi konusunda müşterileri bilgilendirip daha verimli ürünler seçmelerini ve dolayısıyla enerji tüketimlerini azaltmayı sağlamaktır.

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği'ne uymakla yükümlüsünüzdür. Bu materyal sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yasal tavsiye niteliği taşımaz. Ürününüzle ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkında sorularınız varsa hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz.

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği hangi ürünler için geçerlidir?

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği, "enerjiyle ilgili ürünler" için geçerlidir. Bu ürünler (mallar veya sistemler), Türkiye sınırları içinde tüketicilere satılan veya kullanılan ve kullanımı, enerji ya da diğer temel kaynakların tüketimine doğrudan veya dolaylı olarak etki eden ürünlerdir.

Enerjiyle ilgili ürünlere örnek olarak klimalar ve vantilatörler, hava ısıtma ve soğutma ürünleri, aydınlatma ürünleri, televizyonlar, çamaşır kurutma makineleri, bilgisayarlar, güç trafoları, elektrikli süpürgeler, harici güç kaynakları ve buzdolapları verilebilir.

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği aşağıdakiler için geçerli değildir:

 • İkinci el ürünler ve/veya
 • İnsan veya mal taşıyan araçlar

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği kapsamında kimler yükümlülük taşır?

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği, tedarikçilerin ve bayilerin taşıdığı yükümlülükleri belirler.

Türkiye'de yerleşik bir üretici (veya Türkiye dışında ikamet eden bir üreticinin yetkili temsilcisi) ya da ürünleri pazara sunan bir ithalatçıysanız "Tedarikçi" unvanına sahip olursunuz.

Perakendeciyseniz veya ürünleri satan, kiraya veren ya da taksit planlarıyla satışa sunan veya ticari faaliyetler sırasında müşterilere ya da tesisatçılara ilgili ürünler sunan gerçek veya tüzel bir kişiyseniz bunları ödeme karşılığında yapıp yapmamanızdan bağımsız olarak "Bayi" unvanına sahip olursunuz.

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği'nin temel gereklilikleri nelerdir?

Enerjiyle ilgili ürünlerin yanında bir ürün bilgi formu veya ürüne ilişkin uygulama tebliğleriyle uyumlu bir etiket olmalıdır. Belirli ürün türleri için (örneğin televizyonlar, fırınlar ve aspiratörler ve çamaşır kurutma makineleri) enerji etiketiyle ilgili özel tebliğler vardır.

Enerji verimliliği sınıfını referans alma

Tedarikçi ve bayi, ilgili uygulama tebliğine göre, belirli bir modelin görsel reklamlarında veya teknik tanıtım materyallerinde görülen etikette belirtilen ürün enerji verimliliği sınıfını ve verimlilik sınıfı aralığını referans almalıdır.

Enerji sınıflarını gösterme

Müşterinin açısından önemli enerji ve maliyet tasarruflarına karşılık gelen 7 enerji sınıfının teknik nedenlerden dolayı tanımlanamadığı durumlarda etikette daha az sınıf bulunabilir. Böyle durumlarda, etiketin koyu yeşil ila kırmızı renklerdeki yelpazesi korunur.

Gri enerji etiketi

Belirli bir ürün grubunda E, F veya G enerji sınıfına ait modellerin pazara sunulmasına ya da çevreci tasarımla ilgili uygulama tebliği nedeniyle hizmete sokulmasına artık izin verilmediği durumlarda, söz konusu sınıflar etikette gri renkle gösterilir. Gri sınıfları içeren etiket, yalnızca pazara sürülen veya hizmete sokulan yeni ürün birimleri için geçerlidir.

Tedarikçi ve bayi:

 • Kullanım sırasında enerji veya diğer kaynakların tüketimi konusunda müşterileri yanlış yönlendirme ya da kafa karıştırma ihtimali varsa, uygulama tebliği kapsamındaki ürünler için, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği ve ilgili uygulama tebliğlerinin gerekliliklerine uymayan başka etiketler, işaretler, semboller veya ibareler sunmamalı ya da teşhir etmemelidir.
 • Uygulama tebliği kapsamında olmayan ürünler için, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği ve ilgili uygulama tebliğleri uyarınca sağlanan etiketleri taklit eden etiketler sunmamalı veya teşhir etmemelidir.
 • Enerji ile ilgili olmayan ürünler için, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği'nde veya uygulama tebliğlerinde belirtilen etiketleri taklit eden etiketler sunmamalı ya da teşhir etmemelidir.

Not: Tüm talimatlar, kılavuzlar, etiketler, uyarılar ve ürünle ilgili belgeler Türkçe olmalıdır.

Tedarikçiler, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği'nden nasıl etkilenir?

Enerjiyle ilgili ürünlerin tedarikçileri:

 • Pazara sürülen ürünlerin her bir biriminin ücretsiz, doğru basılmış etiketler ve ürün bilgi formlarıyla birlikte sunulduğundan emin olmalıdır.
 • Bayinin talebi üzerine, her ne olursa olsun mutlaka 5 iş günü içinde, basılmış etiketleri ve ürün bilgi formlarını ücretsiz olarak teslim etmelidir. Alternatif olarak, uygulama tebliğinin izin verdiği durumlarda, ürün bilgi formunun parametrelerini ürün veri tabanına girmeli veya bunları web sitesinde sağlamalı ve basılı ürün bilgi formunu talep üzerine bayiye göndermelidir.
 • Sağladığı etiketlerin ve ürün bilgi formlarının doğruluğundan emin olmalı ve doğruluğun değerlendirilebilmesi için yeterli sayıda teknik belge sunmalıdır.
 • İlgili uygulama tebliğinde belirtilen veya ürünle birlikte verilen belgelerden herhangi birinde yer alan parametrelerden biri için daha avantajlı bir düzeye ulaşma amacıyla bir modelin performansını test koşullarında otomatik olarak değiştirecek şekilde tasarlanmış ürünleri pazara sürmemelidir.

Ürünün pazara sürülmesiyle doğrudan ilgili olan yükümlülüklere ek olarak tedarikçi, bir modelin birimi hizmete girdikten sonra:

 • Birime ait enerji verimliliği etiketindeki parametreleri etkileyecek güncellemeler yoluyla birim üzerinde yapılması amaçlanan değişiklikler için müşteriden açık onay istemelidir.
 • Etiket sınıfındaki değişiklikler de dahil olmak üzere, güncellemenin hedefi ve parametrelerdeki değişiklikler hakkında müşteriyi bilgilendirmelidir.
 • Ürünün ortalama ömrü ile orantılı bir süre için müşteriye, önlenebilir işlevsellik kaybı olmadan güncellemeyi reddetme seçeneği sunmalıdır.
Not: Uygulama tebliğlerinde, etiketin ürünün ambalajına basılması (ürünle birlikte sağlanması yerine) gerekebilir.

Bayiler, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği'nden nasıl etkilenir?

Enerjiyle ilgili ürünlerin bayileri:

 • Çevrimiçi mesafeli satış da dahil olmak üzere, ilgili uygulama tebliği kapsamındaki bir modelin birimleri için tedarikçi tarafından sağlanan etiketi görünür bir şekilde teşhir etmelidir.
 • Ürün bilgi formunu müşterilerin erişimine sunmalı ve talep üzerine, satış sırasında fiziksel kopya olarak da iletmelidir.

Not: Bayinin etiketi yoksa bunu tedarikçiden talep etmelidir. Bayinin ürün bilgi formu yoksa bunu tedarikçiden talep etmeli veya ilgili ürün için mümkünse elektronik ortamda görüntülenebilecek bir ürün bilgi formunu ürün veri tabanından yazdırmalı ya da indirmelidir.

Bir ürün Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği ile uyumlu değilse ne olur?

Tedarikçi ve bayi, kamu kurumlarıyla iş birliği yapmalı ve Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği'nde belirtilen gerekliliklere uyulmaması durumunda çözüm bulmak için derhal harekete geçmelidir.

Gerekliliklere uymayan tedarikçi ve bayiler, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu uyarınca öngörülen cezalardan sorumlu tutulur. Söz konusu yasalar, ihlalin ciddiyetine bağlı olarak idari para cezası veya uyumsuz ürünlerin kalıcı ya da geçici olarak pazardan kaldırılması gibi farklı ceza türlerini öngörmektedir.

Ek Bilgiler

Enerji Etiketi Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitelerini ziyaret etmenizi öneririz:

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates