Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde (Ambalaj Atıkları Yönetmeliği) Türkiye'de piyasaya sürülen ambalajlarla ve bunların atıklarıyla ilgili kısıtlamalar, ambalajların bileşimine ilişkin temel gereklilikler ve ambalaj niteliğini tanımlama gerekliliklerinin yanı sıra iade, toplama ve geri kazanım sistemleri ile bilgi sistemlerinin ilkeleri ele alınmaktadır.

Ambalaj Atıkları Yönetmeliği'ne uymakla yükümlüsünüzdür. Bu materyal sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yasal tavsiye niteliği taşımaz. Ürününüzle ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkında sorularınız varsa hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz.

Ambalaj Atıkları Yönetmeliği hangi ürünler için geçerlidir?

Ambalaj Atıkları Yönetmeliği, kullanılan malzemeden bağımsız olarak ve endüstriyel veya ticari alanda, ofiste, mağazada, serviste, evde ya da başka bir alanda kullanılması veya bu amaçla sunulması fark etmeksizin Türkiye'de piyasaya sürülen tüm ambalajlar ve bunların atıkları için geçerlidir.

Üretim aşamasında oluşan kusurlu ürünler ve benzeri ambalaj atıkları, Ambalaj Atıkları Yönetmeliği kapsamında değildir.

Ambalajların bileşimine ilişkin gereklilikler:

Tüm ambalajlar şu şartları sağlayacak şekilde üretilmeli, tasarlanmalı ve pazarlanmalıdır: (i) ambalajın hacmi ve ağırlığı, paketlenmiş ürün ve tüketici için gerekli güvenlik, hijyen ve kabul düzeyini korumaya yetecek minimum miktarla sınırlandırılmalıdır; (ii) ambalaj malzemelerinin veya herhangi bir ambalaj öğesinin bileşeni olarak kullanılan zehirleyici ve diğer tehlikeli maddelerin ve malzemelerin varlığı en aza indirilmelidir; (iii) geri dönüşüm dahil olmak üzere ambalajın yeniden kullanımına ve geri kazanımına olanak sağlanmalı ve çevre üzerindeki etkisi en aza indirilmelidir.

Ambalajın yeniden kullanılabilir olması için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:

  • Ambalajın fiziksel özelliği ve kalitesi, ambalajın normal koşullarda birden fazla kez kullanımına olanak sağlamalıdır.
  • Ambalajın yeniden kullanımı sürecinde çalışanların sağlık ve güvenlik koşulları dikkate alınmalıdır.
  • Ambalaj kullanılamaz hale geldiğinde, geri dönüştürülebilmesini sağlayacak özel koşullar da karşılanmalıdır.

Ambalajın geri dönüştürülebilmesi için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:

  • Ambalaj atıklarının malzeme geri dönüşümü yoluyla geri dönüştürülüyor olması halinde, ambalaj üretiminde kullanılan maddelerin belirli bir yüzdesi geri dönüşümlü olmalıdır.
  • Ambalaj atıklarının enerji geri kazanımı amacıyla işlenmesi durumunda, en uygun düzeyde enerji geri kazanımı sağlamak için, işlenecek ambalaj atıklarının sahip olması gereken minimum bir kalorifik değer vardır.
  • Ambalaj atıklarının kompost yapılmak üzere işlenmesi durumunda, bu atıklar, doğada parçalanabilecek yapıda olmalı, ayrı toplama ve kompost yapma süreçlerinin yürütülmesini engellememelidir.
  • Biyolojik olarak parçalanabilir atıklar; fiziksel, kimyasal, termal veya biyolojik ayrıştırma işleminin sonunda karbondioksit, biyokütle ve suya dönüşebilecek nitelikte olmalıdır.

Ambalaj üreticileri, ambalaj veya ambalaj bileşenlerinde bulunan kurşun, kadmiyum, cıva ve artı altı değerlikli krom konsantrasyonları toplamının 100 ppm değerini aşmamasını sağlamalıdır. Ancak bu gereklilik, tamamen kurşunlu kristal camdan yapılmış ambalajlar için geçerli değildir.

Etiketleme veya işaretleme:

Ambalajlar, Ambalaj Atıkları Yönetmeliği'nde belirtilen ilkeler doğrultusunda toplama ve geri kazanım sistemine dahil edildiklerinin belirtilmesi ve tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla satıcılar tarafından etiketlenip işaretlenmelidir. Bu etiketleme, satıcının sisteme kayıtlı olduğunu gösterir. Etiketleme gönüllülük esasına dayalı olsa da, satıcı ambalajı etiketlemeyi seçerse etikette, ambalajların üzerinde kullanılacak sembol, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Bakanlık) tarafından verilen kullanıcı kodu ve yetkilendirilmiş kuruluşun sembolü (yetkilendirilmiş kuruluşun üyeleri için) yer almalıdır. Etiket, kolayca görülebilir, okunaklı, ambalaj açılsa bile kalıcı ve dayanıklı olmalıdır. Ambalajda etiketleme amacıyla kullanılan etiketler ve yapıştırıcılar, geri dönüşümü olumsuz etkilemeyecek malzemelerden yapılmış olmalıdır.

Toplama yükümlülükleri:

Ambalajın satıcıları, paketlenmiş ürünlerin kullanımı sonucunda ortaya çıkan ambalaj atıklarının toplanmasından, Ambalaj Atıkları Yönetmeliği'nin geri dönüşüm/geri kazanım hükümlerine uygunluğu sağlamaktan ve bu uygunluk için gerekli maliyetleri karşılamaktan sorumludur.

Bilgi sağlama ve sisteme kayıt:

Ambalaj Atıkları Yönetmeliği'ne göre tedarikçiler, Ambalaj Bilgi Sistemi'ne (Sistem) kaydolmak ve her yıl piyasaya sunulan ambalaj miktarı konusunda Sisteme bilgi girmek zorundadır. Satıcılar da Sisteme kaydolmak zorundadır. Satıcılar, miktarı ne kadar olursa olsun, piyasaya sürdükleri, ithal ettikleri ve ihraç ettikleri ürünlerin ambalajları konusunda her yıl Sisteme bilgi girmekle yükümlüdür.

Ambalajlar hakkında doğru ve eksiksiz ürün bilgilerini sağlamakla yükümlüsünüzdür. Ürünleriniz Ambalaj Atıkları Yönetmeliği'ne tabiyse ürünlerinizin satışa uygun olduğunu ve ambalajlarla ilgili tüm gereklilikleri karşıladığını doğrulayın.

Ek bilgiler

Ambalajlar hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki web sitelerini ziyaret etmenizi şiddetle öneririz:

Bakanlığın ambalaj atıkları ile ilgili bilgilendirici videoları: https://www.csb.gov.tr/ambalaj-atiklari-video-galeri

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün web sitesi: https://cygm.csb.gov.tr

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates