Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

SEP Yönetmeliği: AB

SEP Yönetmeliği: AB

AB SEP Yönetmeliği başvurusu

Herhangi bir şekilde muaf tutulmadığı sürece, AB SEP Yönetmeliği, Avrupa Ekonomik Alanı'na (AEA) ithal edilen, burada üretilen veya piyasaya sürülen tüm maddeler ve karışımlar için geçerlidir. SEP Yönetmeliği'ne tabi ürünlere örnek olarak boyalar, deterjanlar, tutkallar, sprey boyalar ve tarım ilaçları verilebilir. Muaf tutulmuş tehlikeli ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

Aşağıdaki materyallerin yalnızca bitmiş durumuna uygulanan ve son kullanıcılara yönelik belirli yönetmelik muafiyetleri vardır:

  • Gıda maddeleri ve hayvan yemleri
  • Kozmetik ürünler
  • Tıbbi cihazlar (insan)
  • Tıbbi ürünler (insan ve veterinerlik)

Özel bir şekil, yüzey veya tasarıma sahip nesneler üretmek için maddeler ya da karışımlar kullanabilirsiniz. Özel şekil, yüzey veya tasarımın, nesnenin işlevini kimyasal bileşiminden daha çok belirlediği durumlarda# mevzuat uyarınca bu ürünler "eşya" olarak adlandırılır. Eşyalara örnek olarak bisikletler, gitarlar, piller, tişörtler ve CD'ler verilebilir. AB SEP Yönetmeliği, çoğu eşya için geçerli değildir [şunlar hariç: (1) patlayıcı eşyalar (Ek 1'in 2.1 numaralı bölümünde açıklandığı şekilde) veya (2) eşyada bulunan maddelerin, AB KKDİK Yönetmeliği'nin 7 ya da 9. maddeleri uyarınca kaydedilmesi veya bildirilmesi gereken durumlar].

Ürününüzün SEP Yönetmeliği'ne tabi olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki adımları izlemenizi öneririz:

  • Üreticiye danışarak ürünün, SEP Yönetmeliğine tabi olup olmadığını sorun.
  • Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) [önceki adıyla Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF)] veya ürünün etiketini kontrol ederek içinde SEP sınıflandırmalarının olup olmadığını belirleyin. Elinizde ürününüzün GBF'si yoksa bu belgeyi üretici veya tedarikçiniz sağlamalıdır.

Amazon lojistik merkezinden yasaklanmış kimyasallar

Lojistik merkezine girmesi yasaklanmış hiçbir ürünü Amazon'a göndermemelisiniz. Amazon, bu birimleri masrafları size ait olacak ve size telafi sağlanmayacak şekilde bertaraf edebilir. Eski mevzuata göre (Tehlikeli Karışımlar Direktifi ve Tehlikeli Maddeler Direktifi gibi) sınıflandırılmış, etiketlenmiş ve paketlenmiş ürünlerin Amazon lojistik merkezlerinde kabul edilmediğini unutmayın.

Aşağıdaki SEP tehlike (H) veya önlem (P) ifadelerinden herhangi birini taşıyan ürünlerin Amazon lojistik merkezine girmesi yasaktır:

EUH001 Kuru haldeyken patlayıcıdır
EUH006 Hava ile temasta ve havasız ortamda patlayıcıdır
EUH014 Su ile şiddetli tepkime verir
EUH018 Kullanım sırasında alevlenen/patlayan buhar-hava karışımı oluşturabilir
EUH019 Patlayıcı peroksitler oluşturabilir
EUH029 Su ile temasında toksik gaz çıkarır
EUH031 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır
EUH032 Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır
EUH044 Kapalıyken ısıtıldığında patlama riski vardır
EUH059 Ozon tabakası için tehlikelidir
H200 Kararsız patlayıcı
H201 Patlayıcı; kitlesel patlama tehlikesi
H202 Patlayıcı; ciddi projeksiyon tehlikesi
H203 Patlayıcı; yangın, patlama veya projeksiyon tehlikesi
H240 Isıtıldığında patlamaya yol açabilir
H241 Isıtıldığında yangına veya patlamaya yol açabilir
H250 Hava ile temas ettiğinde ani yangınlara yol açabilir
H251 Kendiliğinden ısınır; alev alabilir
H252 Büyük miktarlarda kendiliğinden ısınır; yangına yol açabilir
H260 Su ile temas ettiğinde, kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar
H261 Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayar
H300 Yutulması halinde öldürücüdür
H301 Yutulması halinde toksiktir
H304 Yutulması ve solunum yollarına girmesi halinde öldürücü olabilir
H310 Cilt ile teması halinde öldürücüdür
H311 Cilt ile teması halinde toksiktir
H330 Solunması halinde öldürücüdür
H331 Solunması halinde toksiktir
H340 Genetik hasara yol açabilir
H341 Genetik hasara yol açtığı düşünülmektedir
H350 Kansere yol açabilir
H351 Kansere yol açtığı düşünülmektedir
H360 Doğmamış çocuklarda hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir
H361 Doğmamış çocuklarda hasara yol açtığı veya üremeye zarar verdiği düşünülmektedir
H362 Emzirilen çocuklara zarar verebilir
H370 Organlarda hasara yol açar
H371 Organlarda hasara yol açabilir
H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucunda organlarda hasara yol açar
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucunda organlarda hasara yol açabilir
P222 Hava ile temasına izin vermeyin
P223 Şiddetli tepkime ve alevlenme olasılığından dolayı, su ile olası temasından kaçının
P230 (Üretici spesifikasyonunu girin) ile ıslak tutun
P231 Asal gaz ortamında elleçleyin
P406 Aşındırıcılara karşı dayanıklı/dayanıklı bir iç astarı bulunan (üretici spesifikasyonunu girin) kapta saklayın
P407 Yığınlar/paletler arasında hava boşluğu bırakın

Özel Paketleme Kuralları

İlgili tüm ürünlerde, AB SEP Yönetmeliği'ndeki dokunsal uyarılar ve çocuk emniyetli sabitleme parçalarına yönelik özel paketleme kurallarına uymakla yükümlüsünüzdür.

SEP ürün etiketleme

İlgili tehlike (H) ifadeleri, önlem (P) ifadeleri ve/veya piktogramlar dahil olmak üzere, SEP Yönetmeliği'ne tabi ürünlerinizin uygun şekilde etiketlenmesini ve bu ürün bilgilerinin etikette, ürününüzü satışa ya da tedarike sunduğunuz üye devletlerin resmî dilinde bulunmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

Ürün liste kayıtları

SEP Yönetmeliği uyarınca, ilgili uyarı mesajları da dahil olmak üzere, doğru ve eksiksiz ürün bilgilerini sağlamakla yükümlüsünüzdür. Ürün liste kayıtlarınıza ilgili uyarıları eklemek için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • AB SEP Yönetmeliği'nin ürününüz için geçerli olup olmadığını belirleyin. Bunu üreticiye danışarak veya ürün etiketini kontrol ederek doğrulayabilirsiniz.
  • Ürünleriniz AB SEP Yönetmeliği'ne tabiyse ürünlerinizin Amazon'da satışa uygun olduğunu doğrulayın ve bunları listelemek istiyorsanız yeni bir ürün liste kaydı oluştururken bize en güncel GBF'yi gönderin.
  • Ürününüzün geçerli tüm uyarıları net bir şekilde gösteren yüksek kaliteli fotoğraflarını da bize gönderin.

SEP: Ek Bilgiler

AB'de kimyasalların satışı hakkında daha fazla bilgi için size rehberlik etmesi amacıyla aşağıdaki kaynakları incelemenizi şiddetle öneririz.

Birleşik Krallık'ta kimyasalların satışı hakkında daha fazla bilgi için KKDİK Yönetmeliği: Birleşik Krallık ve SEP Yönetmeliği: Birleşik Krallık bölümüne gidin.

Birleşik Krallık KKDİK Yardım Masası'nı ziyaret edebilir ve aşağıdaki web siteleri de dahil olmak üzere KKDİK ve SEP hakkında daha fazla bilgi için Birleşik Krallık hükûmeti kılavuzlarını inceleyebilirsiniz.

Ürün uyumluluğuyla ilgili Birleşik Krallık kuralları hakkında kılavuzlar içeren Business Companion web sitesini de ziyaret etmenizi öneririz: Başlayın
Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates