Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Düşük Voltaj Yönetmeliği

(2014/35/AB) Düşük Voltaj Yönetmeliği1 (Yönetmelik); kişilerin, evcil hayvanların ve mülklerin sağlığını ve güvenliğini yüksek düzeyde korumak amacıyla belirli voltaj limitleri dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli ekipmanlarla ilgili gereklilikleri belirler. Gereklilikler arasında elektrikli ekipmanın tasarımı ve üretimine yönelik güvenlik hedefleri, etiketleme gereklilikleri ve geçerli uygunluk değerlendirmesi prosedürleri yer alır. Yönetmek ayrıca üreticilerin, ithalatçıların ve distribütörlerin yükümlülüklerini de belirler.

Belirli voltaj aralıkları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli ekipman üretiyor, ithal ediyor veya dağıtıyorsanız Yönetmeliğin gerekliliklerine uymanız gerekir.

Yönetmeliğe uymakla yükümlüsünüzdür. Yönetmeliği uygulayan Türkiye'deki tüm yönetmeliklere de uymanız gerekir. Bu materyal sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yasal tavsiye niteliği taşımaz. Ürününüzle ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkında sorularınız varsa hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz.

Yönetmelik hangi ürünler için geçerlidir?

Yönetmelik, alternatif akım için 50 ile 1.000 V, doğru akım için 75 ile 1.500 V arasında bir voltaj değeri ile kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli ekipmanlar için geçerlidir. Aşağıda listelenen elektrikli ekipmanlar ve olaylar, Yönetmeliğin kapsamı dışındadır:

 • Evde kullanıma yönelik fişler ve priz çıkışları
 • Patlayıcı bir ortamda kullanıma yönelik elektrikli ekipmanlar
 • Radyoloji ve tıbbi kullanıma yönelik elektrikli ekipmanlar
 • Eşya ve insan asansörlerine yönelik elektrikli parçalar
 • Elektrik sayaçları, elektrikli çit kumandaları
 • Radyoelektriksel parazit
 • Gemilerde, uçaklarda veya demir yollarında kullanılmak üzere, uluslararası kuruluşların hazırladığı güvenlik koşullarına uygun özel elektrikli ekipmanlar
 • Profesyonellerin yalnızca araştırma ve geliştirme tesislerinde kullanması amaçlanan özel değerlendirme setleri

Yönetmelik kapsamındaki elektrikli ekipmana örnekler; ev aletleri, kablolar, güç kaynağı birimleri ve lazer ekipmanlarıdır.

Yönetmelik kapsamında kimler yükümlülük taşır?

Yönetmelik; elektrikli ekipman üreticileri, yetkili temsilcileri, ithalatçıları ve distribütörleri için yükümlülükleri belirler.

 • Elektrikli ekipmanı kendiniz üretiyorsanız veya tasarlanıp üretilmesini sağlıyor ve adınız ya da ticari markanız altında pazarlıyorsanız üretici kabul edilirsiniz.
 • Bir elektrikli ekipman üreticisi, belirli görevlerle ilgili olarak kendi adına hareket etmeniz için size yazılı vekaletname verirse yetkili temsilci kabul edilirsiniz.
 • Türkiye'de yerleşikseniz ve Türkiye dışından ithalat yoluyla Türkiye'ye elektrikli ekipman satıyorsanız ithalatçı kabul edilirsiniz.
 • Elektrikli ekipmanı satılabilir veya tedarik edilebilir hale getiriyorsanız fakat üretici ya da ithalatçı değilseniz distribütör kabul edilirsiniz.

Yönetmelik, üreticileri ve ithalatçıları nasıl etkiler?

Uygunluk Beyanı ve CE işareti:

Üreticilerin yapması gerekenler:

 • Elektrikli ekipmanın Yönetmelikte belirtilen güvenlik hedeflerine uygun olarak tasarlandığından ve üretildiğinden emin olmak
 • Uygunluk değerlendirmesi yapmak ve gerekli teknik belgeleri hazırlamak
 • Elektrikli ekipmanın satıldığı üye devletin gerektirdiği dil veya dillerde AB uygunluk beyanı hazırlamak
 • CE işaretini görünür, okunaklı ve silinemez bir biçimde elektrikli ekipmana ya da veri levhasına ve ambalaja eklemek

İthalatçıların yapması gerekenler:

 • Gerekli uygunluk değerlendirmesi prosedürünün üretici tarafından gerçekleştirildiğinden, üreticinin teknik belgeleri hazırladığından ve elektrikli ekipmanın CE işaretini taşıdığından emin olmak
 • Elektrikli ekipman kendi sorumluluğu altındayken, depolama veya taşıma koşullarının, ekipmanın temel gerekliliklere uygunluğunu tehlikeye atmamasını sağlamak,

Üreticiler ve ithalatçılar, teknik belgelerin ve uygunluk beyanının bir nüshasını, elektrikli ekipmanın pazara sunulmasından sonra 10 yıl boyunca saklamalıdır.

Etiketleme ve bilgiler:

Üreticiler ve ithalatçılar, elektrikli ekipmanda aşağıdakilerin bulunduğundan emin olmalıdır:

 • Ad, tescilli ticari ad ya da tescilli ticari markanın yanı sıra üreticiyle ve/veya ithalatçıyla iletişime geçmek üzere kullanılabilecek posta adresi
 • Elektrikli ekipmanın tanımlanmasına olanak tanıyan tür, parti veya seri numarası ya da başka bir öğe
 • CE işareti

Yukarıdaki bilgilerin elektrikli ekipmanın üzerinde bulunması mümkün değilse bu bilgiler, ambalajında veya elektrikli ekipmanla birlikte sunulan bir belgede yer almalıdır.

Ayrıca, elektrikli ekipmanla birlikte talimatlar, güvenlik bilgileri ve Uygunluk Beyanı da sunulmalıdır. Bu bilgiler, son kullanıcılar ve piyasa gözetiminden sorumlu yetkililer tarafından kolayca anlaşılabilecek bir dilde olmalıdır.

Not: Tüm talimatlar, kılavuzlar, etiketler, uyarılar ve ürünle ilgili belgeler Türkçe olmalıdır.

Yönetmelik, distribütörleri nasıl etkiler?

Distribütörler, Türkiye'de elektrikli ekipman satışıyla ilgili olarak gereken özeni göstermelidir. Buna, ekipmanın CE işareti taşıdığını ve son kullanıcılar için uygun belgelerle birlikte sunulduğunu doğrulamak da dahil olabilir.

Elektrikli ekipman Yönetmeliğe uygun değilse ne yapmalısınız?

Üreticiler, ithalatçılar ve distribütörler, ilgili durumlarda elektrikli ekipmanı yönetmeliğe uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gereken düzeltici önlemleri derhal almalıdır.

Elektrikli ekipmanın risk teşkil ettiği hallerde üreticiler, ithalatçılar ve distribütörler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı, özellikle ekipmanın uygun olmama durumunun ve alınan düzeltici önlemlerin detaylarıyla birlikte derhal bilgilendirmelidir.

Gerekçeli bir talep alınmasının ardından üreticiler, ithalatçılar ve distribütörler, elektrikli ekipmanın Yönetmeliğe uygunluğunu göstermek için gerekli tüm bilgileri ve belgeleri, yazılı veya elektronik biçimde, yetkili bir ulusal makama sunmalıdır.

Ek bilgiler

Düşük Gerilim Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki web sitelerinden birini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz:

1 Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates