Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Türkçe ürün etiketi ve kullanım kılavuzu

Önemli: Üründe uyumlu bir ürün etiketi, Türkçe kullanım kılavuzu, gerekli uygunluk işaretleri (ör. CE) ve güvenlik uyarıları yoksa ürünün Amazon'da listelenmesine veya satılmasına izin verilmez. Bu durumdan etkilenen ASIN'ler satıştan kaldırılır. İhlaller, satış yetkilerinizin kaldırılmasına neden olabilir. Hesabınızın iyi durumda kalmasını sağlamak için, sattığınız ürünlerle ilgili tüm politika ve kısıtlamaları bilmenin yanı sıra, aldığınız bildirimlere hızlı bir şekilde yanıt vermeniz gerekir.

Kılavuzun hazırlanması sorumluluğu üreticiye veya ithalatçıya aittir. Ürünü tüketiciye teslim etme ve teslim edildiğini kanıtlama sorumluluğu ise satıcıya aittir. Kullanma Kılavuzu mevzuatı kapsamında belirtilen kılavuzlarda zorunlu içerikler söz konusudur.

Türkiye'deki tüketici yasaları, yalnızca uluslararası sembol veya işaretlere sahip (gerekliyse) etiketlerin bulunduğu ürünlerin satılmasını ve tanıtım, kullanım, montaj, bakım ve basit onarımlarla ilgili bilgiler içeren Türkçe kullanım kılavuzu sağlanmasını zorunlu kılar. Bu sorumluluk, birkaç istisna dışında, Türkiye'de tüketicilerin kullanımına sunulan ürünleri kapsar. Başka bir deyişle bu sorumluluk, Türkiye'de perakende satışla tüketicilerin kullanımına sunulan tüm ürünler için (birkaç istisna dışında) geçerli olacaktır. Aşağıdaki ürünler bu sorumluluğun dışında tutulmuştur:

 • Her türlü metal, PVC, polietilen ve benzeri plastik borular ile bağlantı parçaları ve cıvatalar, kelepçeler, vidalar, saplamalar, somunlar, çiviler, pimler ve benzeri bağlantı elemanları
 • Kağıt, kurşun veya tükenmez kalem, silgi ve benzeri kırtasiye ürünleri
 • Kürek, bel, kazma, tırmık, el arabası ve benzeri tarım ekipmanları
 • Pense, tornavida, çekiç, keski, testere, makas ve benzeri mekanik el aletleri
 • Mendil, kemer, pantolon askısı, düğme, fermuar ve benzeri giyim aksesuarları
 • Tuğla, kiremit, briket gibi yapı malzemeleri ile dökme çimento, kireç, kum, çakıl, kömür ve benzeri mineraller ve ürünler
 • Çatal, kaşık, kepçe, bıçak, tabak, bardak ve benzeri mutfak eşyaları ile makas, vazo ve saksı gibi ev ürünleri
 • El işi ürünleri, takı ve benzeri diğer sanatsal ürünler
 • Şerit metre, kumpas, gönye ve benzeri mekanik ölçüm ekipmanı
 • Servis istasyonları tarafından değiştirilen yedek parçalar
 • Ürünün niteliklerini ve kullanım talimatlarını içeren ambalajlarda sunulan aşağıdaki ürünler:
  • Makine yağları, antifrizler, hidrolik yağlar, kibritler, gübreler, tinerler, vernikler, boya incelticileri, kozmetik ürünler ve diğer kimyasal ürünler
  • Boya, çimento, kireç ve benzeri ürünler
  • Yiyecekler ve içecekler
  • Temizlik ürünleri
  • Kömür ve benzeri yakıcı malzemeler
Ürünün yapısına ve tüketiciye sunulma şekline bağlı olarak, tanıtma ve kullanma kılavuzunda aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:
 1. Üreticinin veya ithalatçı şirketin adı, adresi, telefon numarası ve diğer irtibat bilgileri
 2. Kullanım, montaj, bakım ve basit onarım işlemlerinde uyulması gereken kurallar
 3. Nakliye sırasında dikkate alınması gereken kurallar
 4. Kullanım hataları ile ilgili bilgiler
 5. Ürün özellikleri hakkında tanıtıcı ve temel bilgiler
 6. Tüketicinin yapabileceği ürün bakımı, onarımı veya temizliği ile ilgili bilgiler
 7. Periyodik bakım gerekiyorsa periyodik bakımı kimin gerçekleştireceği ile ilgili bilgiler
 8. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağına ilişkin şema ve bağlantıyı ya da kurulumu kimin yapacağı ile ilgili bilgiler
 9. 13.06.2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin ekinde belirlenip duyurulan, ürünle ilgili tahmini kullanım ömrü
 10. Yetkili servis istasyonlarının ve yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin adı, adresi, telefon numarası ve diğer irtibat bilgileri
 11. İthal edilen ürünlerde yurt dışındaki üreticinin adı, adresi, telefon numarası ve diğer irtibat bilgileri
 12. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesinde tüketiciye sunulan seçimlik hakları ile ilgili bilgiler
 13. Tüketicilerin şikayet ve itirazları için tüketici mahkemelerine ve tüketici tahkim kurullarına nasıl başvurabileceği ile ilgili bilgiler
 14. Tüm yetkili servis istasyonlarının ve yedek parça malzemelerinin tedarik edilebileceği yerlerin güncel irtibat bilgileri üreticilerin veya ithalatçıların (varsa) web sitesinde gösterilmelidir.
 15. Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sistemi'ne (SERBİS) dahil edildiğini açıklayan bilgiler
 16. Tüketiciye sağlanan diğer haklar (varsa)
 17. Enerji tüketen ürünlerde, bu ürünlerin enerji tüketimi açısından verimli kullanımı ile ilgili bilgilerin eklenmesi zorunludur.
Malın teknik özelliği veya tüketicinin kullanımında karşılaşacağı kolaylıklar da dikkate alınarak, yukarıda belirtilen bilgilerin işaret ya da şekil çizilerek açıkça anlatılabilmesi halinde ayrıca yazılı bir metin aranmaz. Detaylar için bu yardım sayfasına bakın. Ürünlerin güvenli kullanımı ile ilgili sorunların ürünlerin üzerine eklenmesi durumunda yazılı ve sözlü ifadelerin Türkçe olması zorunludur. Ürünlerin güvenli bir şekilde kullanılması için açıklayıcı bilgiler ve uyarılar ürünün üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna açıkça eklenir ya da yazılır.

Kullanma kılavuzunun ve talimatların kitapçık biçiminde olması gerekmez. Bunlar doğrudan ambalaj üzerinde de olabilir.

Elektronik kullanma kılavuzu (e-kılavuz)

Tanıtma ve kullanma kılavuzu kalıcı bir veri depolama cihazında* sunulursa üretici veya ithalatçı, tanıtma ve kullanım kılavuzuna nasıl erişileceğini açıklamak için ürünün üzerinde veya ambalajında gerekli bilgileri vermelidir.

Tanıtma ve kullanma kılavuzu, tüketiciye kalıcı bir veri depolama cihazında sunulursa bu bilgiler üreticinin veya ithalatçının web sitesinde de yer almalıdır. Üreticinin veya ithalatçının web sitesi yoksa ya da tüketici talep ederse tanıtma ve kullanma kılavuzu kağıda basılı biçimde ücretsiz olarak sunulur.

*Müşteriye gönderilen bilgilerin değiştirilmeden kaydedilmesini ve kopyalanmasını, böylece bu bilgilerin bir amaç doğrultusunda makul bir süre boyunca incelenmesini sağlayan kısa mesaj, e-posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve her türlü benzer cihaz veya ortam.

Not: Tüm talimatlar, kılavuzlar, etiketler, uyarılar ve ürünle ilgili belgeler Türkçe olmalıdır.

Ek bilgiler

Etiketler ve kullanma kılavuzu hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitelerini ziyaret etmenizi şiddetle öneririz:

Önemli: Yerel yönetmeliklere uymak sizin yükümlülüğünüzdür. Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Etiket ve kullanma kılavuzuyla ilgili başka yönetmelikler de olabilir. Amazon Türkiye'de satışa sunulan ürünler tedarik ediyorsanız ilgili tüm AB ve yerel Türkiye yasa ve yönetmeliklerinin yanı sıra, söz konusu ürünler ve ürün liste kayıtları için geçerli Amazon politikalarına uymanız gerekir. Bu ürünleri satmak için başvurduğunuzda, gönderdiğiniz tüm bilgi ve belgelerin gerçek, özgün ve doğru olduğunu onaylamış olursunuz. Amazon, bu gereklilikleri karşılamadığınız takdirde satış yetkilerinizi kaldırabilir. Bu yardım sayfasındaki bilgiler yasal öneri niteliği taşımaz ve Amazon, yönetmeliklere yönelik olarak sağlanan harici bağlantıların içeriğinin güncel olduğunu garanti edemez. Ürünlerinizle ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkında sorularınız varsa hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz. Amazon liste kaydı gereklilikleri, geçerli tüm yasaları yansıtmayabilir. Ancak, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak sizin yükümlülüğünüzdedir. Bu nedenle, buradaki gerekliliklere uymanın mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmadığını hatırlatmak isteriz.
Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates