Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

KKDİK Yönetmeliği: Birleşik Krallık

KKDİK Yönetmeliği: Birleşik Krallık

Birleşik Krallık gereklilikleri

Bu materyal, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yasal tavsiyelerin yerini alacak şekilde kullanılmamalıdır. Ürününüzle ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkındaki endişeleriniz için hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz. Bu sayfada yalnızca düzenlenme tarihinde geçerli olan hususları ele alınmıştır. AB ve Birleşik Krallık genelindeki gereklilikler değişebilir. 1 Ocak 2021'den itibaren sizi etkileyebilecek değişiklikler hakkında daha fazla bilgi için ürünlerinize ilişkin mevcut Birleşik Krallık Brexit kılavuzunu (aşağıya bakın) incelemelisiniz.

Kimyasalların satışı ve güvenli biçimde kullanılmasıyla ilgili yönetmelikler

1 Ocak 2021'den itibaren, AB KKDİK Yönetmeliği'nin değiştirilmiş bir versiyonu; KKDİK (Değişiklik vb.) (AB'den Ayrılma) Yönetmelikleri, 2019/758 sayılı Yönetmelik ve diğer destekleyici yasalar ("Birleşik Krallık KKDİK usulleri") nedeniyle kimyasallar için geçerlidir. Şu ülkelerde sattığınız ürünler için farklı kurallar geçerlidir:

  • Büyük Britanya (İngiltere, İskoçya ve Galler)
  • Kuzey İrlanda

1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren gereklilik değişiklikleri aşağıda açıklanmıştır.

Kimyasallarla ilgili Birleşik Krallık Yönetmelikleri

Genel bilgiler

KKDİK, Birleşik Krallık'ta üretilen veya buraya ithal edilen tüm kimyasal madde ve karışımların yanı sıra belirli tehlikeli ya da zararlı kimyasal maddeler veya karışımlar içeren ürünlerde geçerlidir ancak hükümler Büyük Britanya (İngiltere, İskoçya ve Galler; "GB") ve Kuzey İrlanda için farklı şekilde uygulanır. Kuzey İrlanda'daki hususlar hakkında daha fazla bilgi aşağıda verilmiştir.

İzin

Özellikle zararlı kimyasal maddeler, söz konusu kullanım için izin verilmedikçe Büyük Britanya'da kullanılamaz. Bu kimyasal maddeler, AB KKDİK Yönetmeliği Ek-14'te ve Birleşik Krallık KKDİK usullerinde listelenmiştir.

Kısıtlama

Büyük Britanya'da imalatının, satışının veya kullanımının sınırlandırılması ya da yasaklanması da dahil olmak üzere, belirli zararlı kimyasal maddelerin kullanımı kısıtlanmıştır. Bu; madde olarak, karışımlarda ve ürünlerde kullanım kısıtlamalarını içerir. Kısıtlamaların tam listesini, AB KKDİK Yönetmeliği Ek-17'de ve Birleşik Krallık KKDİK usullerinde bulabilirsiniz.

Kayıt

Üreticiler ve ithalatçılar, genellikle belirli bir eşiğin (yılda 1.000 kg) üzerinde ürettikleri veya ithal ettikleri maddelerin kaydını yaptırmakla yükümlüdür. Kayıtta, kaydedilecek maddenin özellikleri ve kullanımları hakkında bilgi toplanır. 1 Ocak 2021'den itibaren, üreticiler ve ithalatçılar, yeni kimyasalları Sağlık ve Güvenlik Dairesine kaydettirmelidir.

Bilgi sağlama

Genellikle tüm üreticiler, ithalatçılar ve distribütörler, bazı durumlarda tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında kullanılan zararlı ürünler hakkındaki bilgileri iletmekten sorumludur. Bilgi iletme süreci, bazı zararlı maddeler ve karışımlar için güvenlik bilgi formu (GBF) sağlanmasını da kapsayabilir.

Bir üründe, ağırlık olarak %0,1'in üzerindeki bir konsantrasyonda bulunan bir "aday liste" maddesi [Yüksek Önem Arz Eden Madde (SVHC) olarak da bilinir] mevcutsa bu durum ürünün alt kullanıcısına aktif şekilde iletilmelidir. İletilen bilgiler, ürünle ilgili güvenli kullanım bilgilerinin yanı sıra en azından söz konusu SVHC'nin adını içermelidir. Ürünü alan kişinin nihai tüketici olması halinde, bu güvenli kullanım bilgileri yalnızca talep üzerine, 45 gün içinde ve ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

KKDİK Yönetmeliği'ne tabi ürünler hakkında doğru ve eksiksiz ürün bilgilerini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ürünleriniz Birleşik Krallık KKDİK usullerine tabiyse ürünlerinizin Birleşik Krallık'ta satışa uygun olduğunu doğrulamanız ve bize en güncel GBF'yi göndermeniz gerekir.

Sadece profesyonel kullanım amaçlı kimyasallar

Amazon, sadece profesyonel kullanım amaçlı kimyasalların satışına izin vermez. Ürününüzün sadece profesyonel kullanım amaçlı olup olmadığını anlamak için üreticiye danışın veya GBF'yi ya da ürün etiketini inceleyin. Sadece profesyonel kullanım amaçlı kimyasalların, Amazon lojistik merkezinde teslim alınması durumunda Amazon, söz konusu birimleri masrafları size ait olacak ve telafi sağlanmayacak şekilde bertaraf edebilir.

Kuzey İrlanda

Kuzey İrlanda Protokolü'nün sonucu olarak, 1 Ocak 2021'den itibaren Kuzey İrlanda'da farklı kuralların geçerli olduğunu unutmayın. Özellikle:

  • Ürünlerin geçerli AB KKDİK ve SEP gerekliliklerini karşıladığından emin olmalısınız.
  • AB KKDİK ve SEP tarafından gerekli kılındığı üzere, ECHA'nın bilgilendirildiğinden emin olmalısınız.
  • Şu anda alt kullanıcı veya distribütör olan Kuzey İrlanda işletmelerinin, Büyük Britanya'dan Kuzey İrlanda'ya ticareti yapılan kimyasallarla ilgili yükümlülükleri olabilir.
  • Kuzey İrlanda işletmelerinin, Büyük Britanya pazarında yüksek düzeyde düzenlemelere tabi ürünler sunması halinde, Büyük Britanya'daki yetkili makamları bilgilendirme yükümlülükleri de olabilir.
"Uygun Kuzey İrlanda ürünleri", serbest erişim hakları kapsamında Büyük Britanya'da satılabilir. Birleşik Krallık hükûmeti, bunun nasıl yapılacağı konusunda bir kılavuz yayınlamaktadır.

BREXIT: Birleşik Krallık Hükûmeti Kılavuzu

Birleşik Krallık hükûmeti; KKDİK ve SEP (Biyosidal Ürünler, Önceden Bildirmeli Onay ve Tarım İlaçları veya Bitki Koruma Ürünleri) dahil olmak üzere, 1 Ocak 2021'den itibaren Birleşik Krallık'ta kimyasalların satışı konusunda kılavuz yayınlamıştır.

Aşağıda bağlantısı verilen bu kılavuzu ve ürününüzle ilgili olan diğer Birleşik Krallık hükûmeti kılavuzlarını incelemenizi öneririz. 1 Ocak 2021'den itibaren, ürünleriniz için geçerli olan yasa ve yönetmelikler hakkında sorularınız varsa hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz.

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates