Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

KKDİK Yönetmeliği: AB

KKDİK Yönetmeliği: AB

KKDİK Yönetmeliği'ne uymakla yükümlüsünüz. Bu materyal sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yasal tavsiye niteliği taşımaz. Ürününüzle ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkında sorularınız varsa hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz.

Kimyasalların satışı ile ilgili AB gereklilikleri

1907/2006 sayılı AT Yönetmeliği ("AB KKDİK Yönetmeliği"), kimyasalların AB'de satışı ve güvenli biçimde kullanılmasını düzenler. Bu yönetmelik, kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanmasına ilişkin şartları belirler. AB KKDİK Yönetmeliği uyarınca, genellikle üreticilerin ve ithalatçıların, ürünlerinde bulunan ve kayıt, izin, kısıtlama veya bilgi sağlama gerekliliklerine tabi olabilecek kimyasal maddelerin özellikleri hakkında bilgi toplaması gerekir. Buna ek olarak, distribütörler de KKDİK kısıtlamalarına ve bilgi sağlama gerekliliklerine tabi olabilir.

İlgili kimyasalları içere ve AB'de satılan ürünler, AB KKDİK Yönetmeliği'ne ek olarak, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesi Hakkında Yönetmelik ("AB SEP Yönetmeliği") kapsamında olabilir. AB SEP Yönetmeliği, zararlı kimyasal maddeler ve karışımlar için Birleşmiş Milletler düzeyinde kabul edilen sınıflandırma kriterlerini ve etiketleme kurallarını içerir. Buna, Küresel Olarak Uyumlaştırılmış Kimyasal Sınıflandırma ve Etiketleme Sistemi (GHS) adı da verilir. GHS piktogramlarını buradabulabilirsiniz.

Tehlikeli maddelerin tedarikçinin adıyla, adresiyle ve telefon numarasıyla etiketlenmesi de dahil olmak üzere, uymanız gereken bazı diğer zorunlu etiketleme gereklilikleri de vardır.

AB KKDİK Yönetmeliği ve AB SEP Yönetmeliği'ne uymakla yükümlüsünüz. İlgili ülkelerdeki diğer ulusal gerekliliklere de uymalısınız.

AB gereklilikleri hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

AB KKDİK Yönetmelikleri

Genel bilgiler

KKDİK, AEA (Avrupa Ekonomik Alanı: AB'ye üye tüm devletler, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) içinde üretilen veya buraya ithal edilen tüm kimyasal madde ve karışımların yanı sıra belirli tehlikeli ya da zararlı kimyasal maddeler veya karışımlar içeren ürünler için geçerlidir.

İzin (Ek-14)

Özellikle zararlı kimyasal maddeler, söz konusu kullanım için izin verilmedikçe AEA içinde kullanılamaz. Bu kimyasal maddeler, AB KKDİK Yönetmeliği Ek-14'te listelenmiştir. Söz konusu kimyasal maddeler, Avrupa Kimyasallar Ajansının (ECHA) web sitesinde bulunan KKDİK Yönetmeliği Ek-14 İzin Listesi'ne eklenmiştir. (Aşağıdaki "Ek bilgiler" bölümüne bakın.)

Kısıtlama (Ek-17)

AEA içinde imalatının, satışının veya kullanımının sınırlandırılması ya da yasaklanması da dahil olmak üzere, belirli zararlı kimyasal maddelerin kullanımı kısıtlanmıştır. Bu; madde olarak, karışımlarda ve ürünlerde kullanım kısıtlamalarını içerir. Kısıtlamaların tam listesi, AB KKDİK Yönetmeliği Ek-17'de bulunabilir ve Avrupa Kimyasallar Ajansının (ECHA) web sitesinde mevcuttur. (Aşağıdaki "Ek bilgiler" bölümüne bakın.)

Kayıt

Üreticiler ve ithalatçılar, genellikle belirli bir eşiğin (yılda 1.000 kg) üzerinde ürettikleri veya ithal ettikleri maddelerin kaydını yaptırmakla yükümlüdür. Kayıtta, kaydedilecek maddenin özellikleri ve kullanımları hakkında bilgi toplanır.

Bilgi sağlama

Genellikle tüm üreticiler, ithalatçılar ve distribütörler, bazı durumlarda tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında kullanılan zararlı ürünler hakkındaki bilgileri iletmekten sorumludur. Bilgi iletme süreci, bazı zararlı maddeler ve karışımlar için güvenlik bilgi formu (GBF) sağlanmasını da kapsayabilir.

Bir üründe, ağırlık olarak %0,1'in üzerindeki bir konsantrasyonda bulunan bir "aday liste" maddesi [Yüksek Önem Arz Eden Madde (SVHC) olarak da bilinir] mevcutsa bu durum ürünün alt kullanıcısına aktif şekilde iletilmelidir. İletilen bilgiler, ürünle ilgili güvenli kullanım bilgilerinin yanı sıra en azından söz konusu SVHC'nin adını içermelidir. Ürünü alan kişinin nihai tüketici olması halinde, bu güvenli kullanım bilgileri yalnızca talep üzerine, 45 gün içinde ve ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

KKDİK Yönetmeliği'ne tabi ürünler hakkında doğru ve eksiksiz ürün bilgilerini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ürünleriniz AB KKDİK Yönetmeliği'ne tabiyse ürünlerinizin AEA içinde satışa uygun olduğunu doğrulamanız ve bize en güncel GBF'yi göndermeniz gerekir.

Sadece profesyonel kullanım amaçlı kimyasallar

Amazon, sadece profesyonel kullanım amaçlı kimyasalların satışına izin vermez. Ürününüzün sadece profesyonel kullanım amaçlı olup olmadığını anlamak için üreticiye danışın veya GBF'yi ya da ürün etiketini inceleyin. Sadece profesyonel kullanım amaçlı kimyasalların, Amazon lojistik merkezinde teslim alınması durumunda Amazon, söz konusu birimleri masrafları size ait olacak ve telafi sağlanmayacak şekilde bertaraf edebilir.

KKDİK: Ek bilgiler

KKDİK hakkında daha fazla bilgi için size rehberlik etmesi amacıyla aşağıdaki kaynakları incelemenizi şiddetle öneririz.

Birleşik Krallık'ta kimyasalların satışı hakkında daha fazla bilgi için KKDİK Yönetmeliği: Birleşik Krallık bölümüne gidin.

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates